Branża IT

IT

Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jest Brokerem Ubezpieczeniowymi, obsługującym największy pod względem liczby Klientów portfel w zakresie zawodowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług technologii informacyjnej (IT).

159

To liczba spółek IT, które posiadają polisy wystawione za naszym pośrednictwem.

862

To liczba ofert, które do tej pory przeanalizowaliśmy.

39

To minimalna liczba elementów oferty, które poddajemy szczegółowej weryfikacji.

04

To liczba naszych licencjonowanych brokerów, którzy są wysoce wyspecjalizowani w ubezpieczeniu OC dla IT.

Nasze doświadczenie budowane od czasu pojawienia się pierwszych umów ubezpieczenia OC dla branży IT pozwala nam na kompleksową obsługę naszych Klientów, która wykracza ponad standardy przyjęte na polskim rynku ubezpieczeniowym. W przypadku trudnych ryzyk pozyskujemy również oferty na zagranicznym rynku Lloyd’s.

W branży IT często kontrahenci (Zamawiajacy/Inwestorzy) wymagają od spółek świadczących usługi w zakresie IT posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, którego warunki zostają ściśle określone w umowach. W kompleksowy sposób obsługujemy Klientów, będących Wykonawcami (generalnymi wykonawcami, podwykonawcami) największych korporacji IT na świecie, np. Google.
W takiej sytuacji warto przerzucić na nas ciężar: analizy ryzyka, przesłania zapytań do odpowiednich zakładów ubezpieczeń, negocjacji warunków ubezpieczenia oraz pozostałych czynności w celu zapewnienia spełnienia stawianych wymogów.

Nasze usługi w zakresie ryzyk związanych z branżą IT zapewniają:

  • Przeprowadzenie szczegółowego audytu w celu rozpoznania ryzyk związanych z Państwa działalnością,
  • Skierowanie zapytań́ do odpowiednich ubezpieczycieli w celu pozyskania ofert,
  • Przeprowadzenie dokładnej analizy zebranych ofert,
  • Odpowiednie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
  • Wykreślenie niekorzystnych zapisów w umowie ubezpieczenia,
  • Negocjacje w zakresie obniżenia stawek,
  • Przedstawienie zalet oraz wad przeanalizowanych ofert w formie rozbudowanej tabeli oraz pisemnej rekomendacji.

Dedykujemy swoje usługi zarówno dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora prywatnego oraz publicznego.
W ramach kompleksowej obsługi w zakresie branży IT oferujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług w zakresie IT
(ang. Professional Liability, Professional Indemnity, Errors & Omissions Liability) – chroni osoby wykonujące czynności zawodowe związane ze świadczeniem usług IT przed roszczeniami będącymi konsekwencją naruszenia umowy, błędów i zaniedbań, naruszenia prywatności, dobrego imienia, zasad uczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, itp.
Ubezpieczenie ogólniej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
(General Third Party Liability – GPTL, Commercial General Liability – CGL) – obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu.
OC pracodawcy
(Employers’ liability insurance, Worker’s Compensation Insurance) – obejmuje swoim zakresem szkody wyrządzone pracownikowi. W Polsce włączane jako klauzula dodatkowa do ubezpieczenia OC ogólnego, a nie jako odrębny produkt).
Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
(ang. Cyber) – chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych (również kary administracyjne). Zapewnia również pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej.
Ubezpieczenie służbowych podróży zagranicznych
(ang. Business Travel Insurance, Bussines Travel Assistance) – pokrywa koszty leczenia, transportu medycznego, akcji ratunkowej, assistance w podróży, NNW, ochronę bagażu, ochrony prawnej, itp.
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
(ang. PD, Property Damage) – obejmuje ubezpieczeniem mienie w postaci środków trwałych (budynku, maszyny, urządzenia, wyposażenie) i środków obrotowych od zdarzeń takich jak: ogień, zalanie, przepięcie spowodowane z działaniem wyładowań atmosferycznych oraz przepięcia z sieci, uderzenie pojazdem, kradzież, itp.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
(ang. EEI, Electronic Equipment Insurance) – obejmuje ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny od zdarzeń takich jak: zalanie, upadek, przepięcie, kradzież, itp.
Ubezpieczenie zdrowotne
(ang. Medical Insurance) – produkt ten umożliwia korzystanie z prywatnej opieki medycznej, w zależności od zakresu może obejmować podstawową opiekę lub dostęp do kilkudziesięciu specjalistów w ramach pakietu.
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników
(ang. Employee Group Life Insurance) – ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub w przypadku wypadków losowych. Dodatkowo oferty mogą zawierać świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznych, narodzin dziecka, itp.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu
(ang. D&O, Directors and Officers) – pokrywa straty finansowe, wynikające z nienależytego wykonywania obowiązków przez władze spółki lub zaniechania wykonania czynności (nie podjęcie decyzji). Chroni ono zarówno majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki, jak i samą spółkę przed wyrządzonymi szkodami.