Blog

Data retroaktywna w ubezpieczeniach OC zawodowych – kluczowe aspekty

Spis treści

W polisach OC zawodowych dla branży IT data retroaktywna odgrywa istotną rolę. Jest to moment rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w pierwszej polisie, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. Co trzeba wiedzieć o dacie retroaktywnej i dlaczego jest tak istotna w przypadku ubezpieczeń OC zawodowych?

Znaczenie daty retroaktywnej

Data retroaktywna – inaczej wsteczna lub początkowa – wyznacza początek okresu, w którym mogą wystąpić błędy objęte ochroną. Jest to szczególnie ważne przy kontynuacji polisy, gdyż ubezpieczenie OC zawodowe opiera się na zasadzie „claims made„.

Zasadaclaims made– co oznacza? 

W przeciwieństwie do standardowych ubezpieczeń OC, np. takich dotyczących pojazdów, w polisach zawodowych dla IT obowiązuje system „claims made„. Oznacza to, że – jeśli chcesz skorzystać z polisybłąd musi nastąpić po dacie retroaktywnej, a roszczenie musi być zgłoszone w okresie ubezpieczenia lub w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń, jeśli taki został przewidziany.

DOWIEDZ SIĘ

Jakie są możliwości ubezpieczenia chroniące przed działaniami na szkodę firmy?

Różne rodzaje „triggerów” w ubezpieczeniach 

W ubezpieczeniach występują różne „triggery”, czyli momenty, które określają powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela.  

Dla polis OC zawodowych w IT najistotniejszy jest trigger „claims made”. 

Ze względu na stosowanie różnych definicji wypadku ubezpieczeniowego wyróżnia się najczęściej następujące triggery:  

  • act committed (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę),  
  • loss occurance (wypadek ubezpieczeniowy związany z faktem wystąpienia lub powstania szkody),  
  • loss manifestation (wypadek ubezpieczeniowy związany z ujawnieniem się szkody),  
  • claims made (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zgłoszeniem roszczenia). 

Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń 

Niektórzy ubezpieczyciele oferują dodatkowy okres zgłaszania roszczeń, często wynoszący 36 miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Ma to zastosowanie, gdy po wygaśnięciu polisy nie zawarto nowej umowy ubezpieczenia obejmującej to samo ryzyko. 

Podsumowując, zrozumienie koncepcji daty retroaktywnej i zasady „claims made” jest kluczowe dla właściwego zabezpieczenia interesów firm i specjalistów IT w ramach ubezpieczenia OC zawodowego. 

Najlepszym rozwiązaniem dla firm IT poszukujących ubezpieczenia jest podjęcie współpracy z doświadczonym w obsłudze tej branży brokerem. W IBU obsługujemy niemal 400 firm IT. Jesteśmy wyłącznym partnerem ubezpieczeniowym SoDA. Od kilkunastu lat aktywnie obsługujemy sektor IT, dzięki czemu mamy wiedzę i umiejętności pozwalające na dostarczanie najlepszych ofert ubezpieczeniowych naszym klientom.

Jakub Mucha

Jakub Mucha

Founder i CEO w IBU

Spędził setki godzin na rozmowach z branżą budowlaną, projektową i IT. Doświadczony broker o szerokiej, specjalistycznej wiedzy.

W ubezpieczeniach od 17 lat.

Odwiedź profil na LinkedIn

Może zainteresuje

Cię także: