Blog

FinTech – ubezpieczenie na styku finansów i technologii

Spis treści

Szukanie odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych dla spółek wykonujących usługi IT w zakresie szeroko rozumianego FinTech to zdecydowanie moja ulubiona „działka”. Dlaczego? Pod kątem oceny ryzyka ubezpieczeniowego usługi FinTech mogą być bardzo zróżnicowane. W takich przypadkach odpowiednie określenie potrzeb klientów oraz precyzyjne określenie ryzyka ubezpieczycielom ma kluczowe znaczenie dla ilości i jakości uzyskiwanych ofert.

Szeroki zakres usług wykonywanych przez spółki FinTech

Spółki FinTech charakteryzują się szerokim wachlarzem wykonywanych usług. Zupełnie innych informacji o ryzyku należy dostarczyć ubezpieczycielowi, który będzie oceniał spółkę zajmującą się outsourcingiem pracownikówbody czy team leasingiem, a inaczej należy przedstawić ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku spółki zajmującej się tzw. outsourcingiem bankowym. Jeszcze inaczej należy podejść do spółek IT wykonujących kluczowe systemy odpowiedzialne m.in za przeprowadzanie ocen scoringowych, realizację płatności itp.

Obfitość zakresów i rodzajów działalności spółek z branży FinTech powoduje, że broker specjalizujący się w ich ubezpieczeniu może w bardzo istotny sposób wpłynąć na ostateczny rezultat ocenionego ryzyka. A to przekłada się bezpośrednio na możliwość dostarczenia korzystnego rozwiązania – nie tylko pod względem atrakcyjnej składki, ale również możliwe dopasowanego zakresu ochrony.

Podejście ubezpieczycieli 

Usługi FinTech oznaczają najczęściej znacznie wyższe ryzyko dla ubezpieczycieli. W przypadku braku posiadania przez ubezpieczyciela istotnych informacji na temat ryzyka, jego poziom będzie zawsze określony jako wyższy. Ubezpieczyciel musi asekurować się w takich przypadkach, opierając się na przyjętej przez siebie polityce oceny ryzyka i szacowania składek.

Problemy spółek FinTech w obszarze ubezpieczeń 

Drogie polisy z wąskim zakresem ubezpieczenia 

Dla naszych nowych klientów z sektora FinTech (posiadający ubezpieczenia OC zawodowe, Cyber, OC działalności itp.), dzięki wypracowanym przez nas rozwiązaniom, byliśmy w stanie rozszerzyć zakres ochrony, jednocześnie obniżając składki o 30%, a nawet 40%.  

 

Brak ofert 

Bardzo często bierzemy pod swoje skrzydła klientów, którzy poszukiwali odpowiedniego ubezpieczenia dla usług FinTech we własnym zakresie lub z pomocą innego pośrednika, ale nie otrzymywali żadnych ofert. Z reguły powodem okazywało się nieodpowiednie opisanie ryzyka we wnioskach ubezpieczeniowych. Wnioski te są dość skomplikowane i dopasowanie odpowiedzi do potrzeb działalności FinTech bywa wyzwaniem. Dlatego też na tym etapie przydaje się pomoc doświadczonego brokera.

Sprawdź też

Outsourcing usług IT w bankowości – kompendium wiedzy dla branży

W jaki sposób dostarczamy atrakcyjne oferty naszym klientom? 

Dla spółek IT z sektora FinTech szczególnie istotne jest wsparcie odpowiedniego partnera w postaci brokera specjalizującego się w ubezpieczeniach dla firm tego typu. 

Nasze autorskie rozwiązania opierają się na kilku fundamentach:  

  • Wiedza branżowa IT wynikająca z setek rozmów i konsultacji przeprowadzonych z naszymi klientami IT w tym z branży FinTech. Nieustanny kontakt z branżą pozwala nam poznać szczegóły wykonywania usług IT. Mamy możliwość zapoznawania się z podpisywanymi kontraktami i wynikającymi z nich wymaganiami ubezpieczeniowymi.  

 

  • Wiedza ubezpieczeniowa w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Wiemy, na co ubezpieczyciele zwracają szczególną uwagę w przypadku konkretnego rodzaju usług wykonywanych przez FinTechy.  

 

  • Dokonujemy szczegółowego omówienia zakresu i charakteru działalności prowadzonych przez klientów – przeprowadzamy tzw. „analizę przedwdrożeniową”.  

 

  • Opieramy się na nieszablonowych rozwiązaniach. W razie konieczności szukamy alternatywnych rozwiązań w celu optymalizacji ofert.  

 

  • Pozyskujemy oferty od ubezpieczycieli z Europy, jak i całego Świata. Nie ograniczamy się do rynku polskiego, który w zakresie ubezpieczenia ryzyk finansowych jest nadal dość słabo rozwinięty. 

Ubezpieczenie sektora FinTech 

Nasze doświadczenia pokazują, że odpowiednie opisanie ryzyka ubezpieczeniowego przekłada się na wymierne korzyści w postaci atrakcyjnych ofert. Ma to szczególne znaczenie w przypadku spółek FinTech. Zbyt ogólna informacja lub jej brak powoduje, że ubezpieczyciele podchodzą do oceny ryzyka bardzo asekuracyjnie. W efekcie oferty mogą być niedopasowane do rzeczywistego poziomu ryzyka.  

Doświadczenia w pracy z naszymi klientami pokazują nam, że niezależnie od tego, jakie konkretnie usługi dostarczasz (czy jako spółka FinTech wykonujesz usługi dostarczania pracowników, tworzenia oprogramowania pomocniczego, tworzenia core’owych systemów operacyjnych dla instytucji finansowych czy nawet jesteś odpowiedzialny za stworzenie i utrzymywanie głównych systemów bankowych) to znalezienie odpowiedniej oferty jest zawsze możliwe. 

Piotr Cholewczyński

Piotr Cholewczyński

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych.

Od niemal dekady działa aktywnie w ubezpieczeniach dla branży IT. Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe oraz likwidację szkód.

W ubezpieczeniach od 14 lat.

Może zainteresuje

Cię także: