Blog

Grupowe ubezpieczenie na życie – przesłanki odmowy świadczenia

Media co jakiś czas informują o przypadkach, w których ubezpieczyciel mimo, że pobierał składki od ubezpieczonych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, odmówił wypłaty świadczenia. I nie chodzi tu wcale o sytuację, kiedy nie minęła jeszcze karencja na dane zdarzenie czy też kiedy zdarzenie było objęte wyłączeniem w warunkach ubezpieczenia. Mowa o kwestiach formalnych, które nie zostały zweryfikowane przez żadną ze stron na etapie składania deklaracji.

Jedna z ostatnich takich spraw dotyczyła odmowy wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonej. W trakcie śledztwa prokuratury (które zostało umorzone) okazało się, że ubezpieczona w deklaracji nie zaznaczyła zgody na przetwarzanie danych o swoim stanie zdrowia (mimo, że zgoda ta była dobrowolna). Rzecznik Finansowy stwierdził, że jeżeli ubezpieczyciel przyjął deklarację, nie zgłaszając do niej żadnych zastrzeżeń oraz pobierał składki to jest to równoznaczne z tym, że ochrona ubezpieczeniowa była świadczona. Do zmiany decyzji przez ubezpieczyciela i wypłaty należnego świadczenia doszło dopiero po nagłośnieniu sprawy w telewizji.

Duże kontrowersje budzi także kwestia stosowania klauzul pre-existing medical conditions (PMC) w kontekście pozyskiwania przez ubezpieczycieli informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych. Często bowiem towarzystwa nie przeprowadzają ankiet zdrowia, zawierają umowę z ubezpieczonym, a następnie odmawiają wypłaty świadczenia na podstawie klauzuli PMC. Przypadki tego typu można by mnożyć – o jednej z takich spraw można przeczytać tutaj. Wnioski, jakie płyną z wyroku sądu są takie, że to na ubezpieczycielu ciąży obowiązek szacowania ryzyka – i temu mają służyć pytania o stan zdrowia. Skoro zaś ubezpieczyciel nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia ubezpieczonego przed zawarciem umowy to znaczy, że okoliczności te uznaje za nieistotne i nie mogą one prowadzić do wyłączenia jego odpowiedzialności.

Jako broker odpowiadamy nie tylko za wdrożenie programu ubezpieczenia w firmie, ale również za wypłatę należnego świadczenia. Uczestniczymy w procesie likwidacji szkód na każdym jego etapie i w przypadku jakichkolwiek problemów nigdy nie zostawiamy naszych klientów bez pomocy.

Aleksandra Woźniakowska – Młodszy broker

Może zainteresuje

Cię także: