Blog

Gwarancja ubezpieczeniowa od podwykonawcy – na co zwrócić uwagę?

Rok 2022 był trudnym okresem dla branży budowlanej. Na szczęście, nie było wielkich, spektakularnych upadłości, jak po 2012 roku, które pociągnęłyby za sobą mniejsze firmy. Nie można jednak nie zauważyć, że problemy są i widzimy, z początkiem 2023 r., że ten trend wzrasta.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesów swojej firmy budowlanej jest przyjrzenie się wymogom, które stawiamy swoim podwykonawcom.

Skupimy się na tym na co zwrócić uwagę przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy oraz na okres rękojmi od podwykonawcy.

O ile występując w roli generalnego wykonawcy – im mniej restrykcyjna treść tym lepiej, o tyle przyjmując zabezpieczenie (gwarancje ubezpieczeniową, czy bankową) od podwykonawcy – musimy wykazać się dużą czujnością.

Klauzule ograniczające możliwość wypłaty z gwarancji

Każdy ubezpieczyciel dysponuje swoimi wzorami gwarancji ubezpieczeniowej. Większość standardowych wzorów ogranicza odpowiedzialność gwaranta. To treść gwarancji ma kluczowe znaczenie w ocenie roszczenia.

Ubezpieczyciele ograniczają swoją odpowiedzialność nie tylko poprzez szereg wymogów formalnych, ale również poprzez ograniczenie swojej odpowiedzialności, a niekiedy nawet zapisy są na tyle restrykcyjne, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje jedynie bardzo mały zakres.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Zdarzają się też zapisy, gdzie ubezpieczyciele wprowadzają zmniejszenie swojej odpowiedzialności wraz z postępem prac!

Oznacza to, że jeżeli podwykonawca wykonał 80% zakresu przewidzianego w umowie, to ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 20% wartości z sumy gwarancyjnej.

W innym przypadku ubezpieczyciel wyłącza z zakresu kary umowne.

W innym odpowiada tylko za bezsporne należności – jak jest wezwanie z gwarancji, to zazwyczaj w 90% jest to sporna sprawa.

Wymogi formalne, które mogą wstrzymać wypłatę z gwarancji

Co do wymogów formalnych – tutaj też często spotykane są zapisy, które nakładają szereg obowiązków – i wiele z nich trzeba wykonać – nim skieruje się wezwanie do ubezpieczyciela.

Jednym z nich jest wezwanie do wykonania umowy skierowane do wykonawcy.

Innym – przekazania wykazu niewykonanych prac.

Oczywiście wszystko można zrobić – w końcu to tylko formalności, ale kiedy czasu mało to może stanowić wyzwanie.

A im więcej wymogów formalnych – tym więcej możliwości do kwestionowania zasadności roszczenia.

SPRAWDŹ TEŻ: Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

W naszej historii już kilkukrotnie udało się nam wyłapać brak spełnienia wymogów formalnych czy wykazać nadużycie celu gwarancji.

W innym przypadkach, udało się skutecznie wstrzymywać wypłaty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej – co dalej?

Podsumowanie

Czasami samo postawienie wymogu przedłożenia gwarancji przez naszych podwykonawców nie wystarczy do zabezpieczenia swojego interesu. Warto korzystać z doświadczenia praktyków w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Nasze doświadczenia pokazują, że po stronie inwestorów i wykonawców dalej dość często świadomość jak ważna jest treść gwarancji – jest bagatelizowana.

My w IBU w ramach obsługi naszych klientów wspieramy przy negocjacjach zarówno z inwestorem jak i analizujemy treści gwarancji od podwykonawców.

Dowiedz się więcej o gwarancjach ubezpieczeniowych

Nie tylko gwarancja ubezpieczeniowa od podwykonawcy może zabezpieczyć wykonawcę

Tutaj warto jeszcze dodać, że może również dojść, z winy podwykonawców, do szkód w trakcie realizacji prac. Mieliśmy już przypadki, w których działania podwykonawców doprowadziły do pożaru lub zalania. O ile firma posiada ryzyka budowy to zmartwienie powinno być mniejsze – o ile oczywiście, podwykonawca przestrzegał wszystkich zapisów dotyczących przepisów ppoż, BHp, czy innych określonych przez prawo, albo wskazanych w klauzulach restrykcyjnych, które mogą występować w ubezpieczeniu ryzyk budowy (CAR).

SPRAWDŹ TEŻ: Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za roboty budowlane

Jakub Mucha – CEO/ Broker

Poznaj nasze rozwiązania

dla firmy z branży budowlanej

Zapraszamy!

Może zainteresuje

Cię także: