Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy „dużej” wartości kontraktu

Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy „dużej” wartości kontraktu

Jeżeli firma wygrała przetarg publiczny praktycznie zawsze zobowiązana jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

Obecnie (stan na luty 2023 r.), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) wysokość zabezpieczenia wynosi maksymalnie 5% wartości z oferty. Kwota ta jest redukowana na okres rękojmi o 70%.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą PZP można wnieść w kilku formach – jedną z nich są gwarancje ubezpieczeniowe.

Jak uzyskać zabezpieczenie dla kontraktu o “dużej” wartości?

Ubezpieczyciele niechętnie udzielają gwarancji ubezpieczeniowych (gwarancji należytego wykonania umowy) na „duże” kontrakty – czyli takie, które są niewspółmierne do już zrealizowanych kontraktów przez wnioskujący o nią podmiot.

Jest to jeden z częstszych problemów, z jakimi zgłaszają się do nas nowe podmioty realizujące roboty budowlane.

Na przestrzeni niespełna 3 lat, dynamika wzrostu kosztów budowy w budownictwie usługowym i magazynowym wynosi blisko 140%.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Gwarancja ubezpieczeniowa a gwarancja bankowa

Często, wzrost wartości kontraktu nie jest wynikiem większej inwestycji, a związany jest ze wzrostem cen. Niestety, nie wszyscy ubezpieczyciele uwzględniają wskaźnik inflacji w zmianie swoich wytycznych. Dalej dla części gwarantów – możliwe jest zabezpieczenie kontraktu o 120-150% większego niż wcześniej zrealizowany (kontrakt musi być zakończony, co musi być potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru lub referencjami).

Część ubezpieczycieli dostrzega tę zależność i angażuje się w kontrakty 2-3-krotnie większe niż wcześniej zrealizowane przez firmy budowlane. Konserwatywni ubezpieczyciele również są skłonni do rozmów – ważne, aby uwiarygodnić firmę i jej zdolności do realizacji takiego przedsięwzięcia.

SPRAWDŹ TEŻ: Gwarancja ubezpieczeniowa od podwykonawcy – na co zwrócić uwagę?

Co w sytuacji, kiedy wygraliśmy przetarg, a obecne umowy są niewystarczające lub ubezpieczyciele odmawiają udzielenia nam zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Mamy kilka opcji działania. Możemy:

  1. Wnioskować o zwiększenie obecnego limitu,
  2. Zaproponować wniesienie dodatkowego zabezpieczenia do aktualnych umów lub pod konkretną umowę, aby podnieść limity (nierekomendowane rozwiązanie bez wdrożenia kroku nr 3↓),
  3. Pozyskać nowe limity na gwarancje ubezpieczeniowe, bądź gwarancje pod kontrakt (podmiotów udzielających gwarancji ubezpieczeniowych jest w Polsce 18) – zazwyczaj firmy budowlane współpracują z kilkoma gwarantami,
  4. Wnieść zabezpieczenie w gotówce – najgorsze rozwiązanie z punktu widzenia kosztu pieniądza oraz płynności w firmie. Praktycznie nie stosowane przez naszych klientów.

Zazwyczaj powyższe działania pozwalają na uzyskanie ofert, a finalnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez angażowania własnych środków.

Konsorcjum gwarantów

W sytuacji, gdy wysokość podlimitów lub dostępnych limitów dalej nie pozwala nam na zapewnienie całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy od jednego ubezpieczyciela pozostaje nam możliwość wniesienia zabezpieczenia przez “konsorcjum” gwarantów.

Wniesienie kilku gwarancji ubezpieczeniowych pod jeden kontrakt to jedno z częściej stosowanych rozwiązań, jeśli żaden z ubezpieczycieli nie jest gotowy się zaangażować w zabezpieczenie kontraktu.

Wiele firm, które do nas trafia, nie słyszało wcześniej o takim rozwiązaniu. Bywa, że obecnie, w związku z szybko rosnącymi cenami, wielu naszych klientów korzysta z tego rozwiązania przy większości “dużych” kontraktów.

Niestandardowe okresy obowiązywania gwarancji

To rozważanie możemy zastosować również w sytuacji, kiedy okres wykonania umowy oraz rękojmi/gwarancji jest dłuższy niż mamy wskazany w umowie (standardowo okres gwarancji łączonej u większości ubezpieczycieli to 96 miesięcy, u innych 108, ale są również tacy, co oferują 120 miesięcy w ramach gwarancji łączonej – nie samej usunięcia wad i usterek).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Odpowiedzialność wykonawcy za plac budowy. Studium przypadku

W takim przypadku dzielimy gwarancje tak, że jeden z gwarantów oferuje np. 30% na okres należytego wykonywania umowy oraz usunięcia wad i usterek, zaś drugi gwarant, który ma krótsze okresy – wyłącznie 70% na okres wykonania umowy (dodatkowo standardowe 30 dni).

Niewystarczające limity dla gwarancji zwrotu zaliczki

Innym przykładem może być “zbieranie” kwot na zabezpieczenie zaliczki (o tym rodzaju gwarancji pisaliśmy tutaj: gwarancja zwrotu zaliczki). W tym przypadku ubezpieczyciele bardziej restrykcyjnie podchodzą do oceny i często limity są niższe niż dla innego rodzaju gwarancji. Bywa, że angażujemy niekiedy nawet i trzy podmioty do uzyskania zaliczki w pełnej wysokości. Dodatkowo 4 ubezpieczyciel zabezpieczał umowę.

Jak widać – możliwości jest sporo. Zawsze warto wykorzystać wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać zabezpieczenie bez angażowania własnego majątku na zabezpieczenie oraz w optymalnym koszcie.

O gwarancjach ubezpieczeniowych, wyzwaniach i problemach, z jakimi mierzy się branża pisaliśmy na naszej stronie: Gwarancje ubezpieczeniowe.

Jakub Mucha – CEO / Broker

Porozmawiaj z ekspertem w dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych

i dowiedz się czy i jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: