Blog

 • Strona główna
 • Blog
 • Gwarancje ubezpieczeniowe – jak wygląda ocena firmy, która stara się o gwarancje, koszt gwarancji

Gwarancje ubezpieczeniowe – jak wygląda ocena firmy, która stara się o gwarancje, koszt gwarancji

Odpowiedź na pytanie, co bada ubezpieczyciel zanim przedstawi ofertę, jest zawsze bardzo trudna, gdyż zależy to od konkretnego ubezpieczyciela. Niestety różnorodność interpretacji dokumentów finansowych i kontraktów jest tak duża, ilu jest ubezpieczycieli na rynku.

Jak wygląda ocena firmy, która stara się o gwarancje?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy, które są brane pod uwagę przez underwriterów finansowych w towarzystwach ubezpieczeniowych:

 • Wskaźniki finansowe: płynność, majątek, którym można pokryć roszczenie, tj. aktywa netto nieobciążone długiem, wartość likwidacyjna, stopa zadłużenia, marża. Wskaźniki bardzo często nie są liczone w książkowy sposób, a ubezpieczyciele posługują się swoimi wskaźnikami, które znacznie odbiegają sposobem liczenia od tych czysto teoretycznych. 
 • Doświadczenie: zazwyczaj do największego zrealizowanego kontraktu należy doliczyć ok. 30-50% i na taką wartość kontraktu ubezpieczyciele chętnie udzielają gwarancji. Przy braku doświadczenia istnieje problem z udzieleniem gwarancji bądź jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Widzimy jednak, że udaje się znaleźć “furtkę” od tego standardu – coraz częściej uzyskujemy dla naszych klientów gwarancje na kontrakty o wartości 2-3-krotnie większej niż wcześniej zawierane umowy.
 • To, czy klient posiada wpis o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów, wywiadowniach gospodarczych lub KRS.
 • Zaświadczenia ZUS, US, opinia bankowa. Jest to również ważny element w odniesieniu do zdolności klienta do spłaty zobowiązań (wpisy, egzekucja, układy ratalne).
 • Okres działalności firmy oraz wiek osoby fizycznej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi osoba w podeszłym wieku, często wymagane jest poręczenie majątkiem przez zarządcę sukcesyjnego, jeśli taki jest wpisany w CEIDG.
 • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą weryfikacji podlega majątek osoby fizycznej i współmałżonka oraz to, czy posiadają rozdzielność majątkową, czy istnieją wpisy o hipotece w księgach wieczystych oraz czy występuje zadłużenie majątku (kredyty, leasingi).
 • Lista konsorcjantów, którzy przystępują razem do realizacji kontraktu. Przy większych kontraktach ważne jest, żeby konsorcjant również posiadał doświadczenie i stabilną sytuację finansową, gdyż w razie niewywiązania się z umowy przez jednego z konsorcjantów drugi odpowiada solidarnie za wykonanie całości kontraktu.

SPRAWDŹ TEŻ: Gwarancja bankowa a gwarancja ubezpieczeniowa

Dla kogo gwarancje?

Gwarancje zabezpieczają głównie interesy inwestora i mogą być wymagane przez niego od wykonawców realizujących kontrakt na jego zlecenie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają gwarancji:

 • Dla osób prawnych, fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych bądź jawnych.
 • Dla wszystkich podmiotów, które działają w branży budowlanej, usługowej, branży IT, transportowej, dla dostawców (jeśli wymagane jest zabezpieczenie terminowości dostaw), dla usług (np. pranie bielizny w szpitalach, hotelach, dostawa przetworzonej żywności dla wojska), produkcyjnej (dostawa butów bądź odzieży dla medyków, dla wojska itp.), w branży fotowoltaiki i każdej innej, gdzie wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu.

Nasze doświadczenia pokazują, że z gwarancji ubezpieczeniowych najczęściej korzystają firmy budowlane.

Jaki jest koszt gwarancji ubezpieczeniowej?

W zależności od tego, czy klient posiada umowę o limit (gdzie stawka zazwyczaj jest nieco niższa niż w przypadku pojedynczej gwarancji), czy występuje o gwarancję poza umową, czy gwarancja jest oceniona przez ubezpieczyciela jako podwyższonego ryzyka (trudny beneficjent, dużo zmian w treści, bardzo długi okres realizacji i rękojmi itp.), czy też standardowa – stawki kształtują się od 0,9% do 3% sumy gwarancyjnej w skali roku.

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeniową dla branży budowlanej

Na stawkę ma też wpływ branża, w jakiej działa firma, obrót, ocena finansowa klienta oraz rodzaj zabezpieczenia (czy jest to standardowy weksel czy może zabezpieczeniem jest hipoteka, kaucja wpłacona na rachunek gwaranta, poręczenie weksla, bądź inne ustalone między klientem a gwarantem zabezpieczenie).

Przykładowy koszt gwarancji dla firm z branży budowlanej – kilka scenariuszy.

Scenariusz 1.

Firma o obrotach 30 mln zł, wskaźniki ocenione jako dobre. Firma posiada umowy o limit zawarte w 5 towarzystwach ubezpieczeniowych. Średnia stawka za gwarancję to 1,2% w skali roku.

Wartość kontraktu: 18 mln zł, okres realizacji 18 miesięcy + 30 dni na zwolnienie gwarancji, rękojmia na 84 miesiące + 15 dni na zwolnienie gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

Koszt gwarancji kształtuje się następująco: wysokość zabezpieczenia 900.000 zł

Należyte wykonanie umowy: 17.102 zł

Usunięcie wad i usterek: 22.830 zł

 

Scenariusz 2.

Firma o obrotach 10 mln zł, wskaźniki ocenione jako dobre. Firma posiada umowy o limit zawarte w 3 towarzystwach ubezpieczeniowych. Średnia stawka za gwarancję to 1,7% w skali roku.

Wartość kontraktu: 4 mln zł, okres realizacji 9 miesięcy + 30 dni na zwolnienie gwarancji, rękojmia na 60 miesięcy + 15 dni na zwolnienie gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

Koszt gwarancji kształtuje się następująco: wysokość zabezpieczenia 200.000 zł

Należyte wykonanie umowy: 1.998 zł

Usunięcie wad i usterek: 3.635 zł

 

Scenariusz 3.

Firma o obrotach 120 mln zł, wskaźniki ocenione jako dobre. Firma posiada umowy o limit zawarte w 8 towarzystwach ubezpieczeniowych. Średnia stawka za gwarancję to 1,0% w skali roku.

Wartość kontraktu: 30 mln zł, okres realizacji 12 miesięcy + 30 dni na zwolnienie gwarancji, rękojmia na 72 miesiące + 15 dni na zwolnienie gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

Koszt gwarancji kształtuje się następująco: wysokość zabezpieczenia 1.500.000 zł

Należyte wykonanie umowy: 16.273 zł

Usunięcie wad i usterek: 27.221 zł

SPRAWDŹ TEŻ: Gwarancja ubezpieczeniowa od podwykonawcy – na co zwrócić uwagę?

O czym dodatkowo warto wspomnieć to to, że nie każdy ubezpieczyciel może udzielić dużej gwarancji, dlatego też do jednego kontraktu może być wydanych kilka gwarancji, których łączna suma gwarancyjna zabezpieczy inwestora.

Z uwagi na liczbę klientów, których obsługujemy w zakresie gwarancji ubezpieczonych, w codziennej pracy często spotykamy się z niestandardowymi sytuacjami, lecz dzięki wypracowanym procedurom oraz dobrym relacjom z ubezpieczycielami osiągamy rezultaty satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

 

Katarzyna Obiegła – Specjalista ds. ubezpieczeń

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych?

Skontaktuj się z naszym zespołem

Może zainteresuje

Cię także: