Blog

Jak ubezpieczyć działalność Data Center: kompleksowy poradnik

Spis treści

Prowadzenie usług IT takich jak Data Center to niezwykle złożony proces, który jest narażony na wiele losowych, często groźnych, sytuacji. Zakres i charakter prowadzonej działalności wiąże się z dużą ilością zagrożeń. Są to nie tylko fizyczne szkody w mieniu (ryzyko powstania pożarów jest coraz bardziej powszechne), ale także zagrożenia wynikające z odpowiedzialności cywilnej za błędy i uchybienia podczas eksploatacji i odpowiedniego utrzymywania DC. Dodatkowym zagrożeniem mogą być ataki cybernetyczne powodujące przestoje w prowadzeniu działalności, co wiąże się m.in. z utraconym zyskiem po stronie klienta i znacznymi stratami.

Rodzaje ubezpieczeń dla Data Center

Żeby ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności z zakresu Data Center, niezbędne będzie odpowiednie ubezpieczenie. Polisa pozwoli na transfer części ryzyk na ubezpieczyciela, co zapewni większą płynność i bezpieczeństwo prowadzenia usług w zakresie Data Center.

Jakie rodzaje ubezpieczenia są w tym przypadku najbardziej powszechne?

Ubezpieczenie mienia dla spółki IT

Chroni przed zdarzeniami takimi jak pożar, zalanie, powódź, kradzież z włamaniem, uderzenie pojazdem, przepięcia wynikajace z nieprawidłowych parametrów prądu elektrycznego, przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, trzęsieniem ziemi, wybuchami i wieloma innych zagrożeniami. W ramach tego ubezpieczenia ochroną mogą zostać objęte m.in. budynki (wraz z instalacjami) oraz budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne i środki obrotowe.  

Poza wartością ubezpieczonego mienia kluczowe będzie podanie ubezpieczycielom informacji o konstrukcji obiektów, ich wielkości, zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych czy przeciwpożarowych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj fakt, że w przypadku typowego obiektu budowlanego ubezpieczyciele bardzo chętnie ubezpieczają obiekty budowlane wyposażone w instalacje detekcji dymu (system sygnalizacji pożaru SSP) oraz instalacje tryskaczowe.  

W przypadku Data Center mamy najczęściej do czynienia ze specjalistycznymi instalacjami przeciwpożarowymi, takimi jak systemy zasysające (aspiracyjne), których skuteczność (czas zadziałania) jest znacznie szybszy od czasu zadziałania typowej czujki dymowej. Z drugiej strony serwerownie czy też całe Data Center wyposażone są w systemy gaszenia tzw. czystym środkiem gaśniczym, który nie uszkadza elementów elektronicznych tak jak miałoby to miejsce w przypadku instalacji tryskaczowej (wodnej).  

Należy pamiętać, aby wszystkie takie zabezpieczenia zgłosić ubezpieczycielowi. Pozwoli to uzyskać ofertę ubezpieczenia nawet o 30-40% niższą od standardowej wyceny. Firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę realne warunki pracy firmy.  

Warto też sięgnąć dodatkowo po ubezpieczenie utraty zysku na skutek szkód w mieniu objętych ochroną ubezpieczeniową – tzw. ubezpieczenie od utraty zysku/Business Interruption (BI).

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Jest to specjalistyczny rodzaj ubezpieczenia mienia obejmujący ochroną sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny. W porównaniu do typowego ubezpieczenia mienia charakteryzuje się znacznie szerszym i bardziej dostosowanym zakresem ochrony. Ubezpieczyciele wymagają najczęściej, aby sporządzić wykazy ubezpieczonego mienia określające jednostkowe wartości sprzętu elektronicznego. Aby zapewnić poprawną ochronę należy uwzględnić liczne klauzule dodatkowe, które zagwarantują najwyższą szczelność ochrony.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Obejmuje roszczenia osób trzecich związane głównie ze szkodami w mieniu i szkodami osobowymi. W przypadku usług kolokacji bardzo często zdarza się, że w obiektach znajduje się bardzo dużo mienia w postaci elektroniki stacjonarnej dostarczonej przez klientów. W takim przypadku niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia OC działalności gospodarczej z dodatkowymi klauzulami rozszerzającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela o szkody w mieniu ruchomym osób trzecich przekazanym do Data Center w celu wykonania usługi. 

Ubezpieczenie OC zawodowe

Obejmuje roszczenia osób trzecich związane ze szkodami mającymi charakter czystych strat finansowych. Mogą one powstać na skutek błędów i uchybień lub na skutek braku działania po stronie pracowników Data Center.

Ubezpieczenie Cyber

Obejmuje skutki ataków hakerskich przeprowadzonych na sieć/infrastrukturę własną Data Center takie jak: koszty wynajęcia informatyków śledczych, zespołów zarządzania incydentem cybernetycznym, zespołów zarządzania kryzysowego, prawników, specjalistów z zakres public relations, koszty odtworzenia uszkodzonej infrastruktury/elementów sieci (software i hardware) będącej własnością Data Center, utraty zysku spowodowanego atakiem hakerskim, opłatą okupu w przypadku ataku typu ransomware itp.  

Ubezpieczenie działalności data center to złożony proces, wymagający dokładnej analizy i przemyślanego podejścia. Kluczowe jest zrozumienie specyfiki ryzyk, dokładna wycena mienia, oraz regularne przeglądy i aktualizacje polisy. Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa nie tylko zabezpiecza przed stratami finansowymi, ale także daje pewność i spokój w obliczu potencjalnych zagrożeń. 

Podsumowanie

Jak widać odpowiednie zabezpieczenie usług IT w zakresie prowadzenie Data Center lub/i usług kolokacji jest niezwykle złożone. Każde w/w ubezpieczenie powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą potrzeb, a dokumenty i informacje przekazywane do ubezpieczycieli w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego powinny zostać skrupulatnie zweryfikowane przed ich wysyłką. Odpowiednie przedstawienie ryzyk ma w tym przypadku kluczowe znaczenie i przekłada się bezpośrednio na jakość i cenę przedstawionych ofert ubezpieczeniowych.

Piotr Cholewczyński

Piotr Cholewczyński

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych.

Od niemal dekady działa aktywnie w ubezpieczeniach dla branży IT. Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe oraz likwidację szkód.

W ubezpieczeniach od 14 lat.

Może zainteresuje

Cię także: