Blog

Kary RODO – na kogo mogą być nakładane?

Spis treści

Od momentu wejścia w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w maju 2018 roku firmy muszą przestrzegać nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Celem tych regulacji jest zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Jednym z najbardziej dyskutowanych aspektów RODO są kary finansowe, które mogą być nakładane za naruszenie przepisów. W tym artykule przyjrzymy się, na kogo mogą być nakładane kary RODO i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji.

Kto podlega RODO?

RODO dotyczy wszystkich firm, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od lokalizacji firmy. Oznacza to, że zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, a także organizacje non-profit muszą przestrzegać tych przepisów, jeśli przetwarzają dane osobowe obywateli UE. 

Podmioty odpowiedzialne za naruszenia RODO 

 1. Administratorzy danych: Są to podmioty, które decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Mogą to być zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. Administratorzy danych są głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie zgodności z RODO. 
 2. Podmioty przetwarzające dane: To podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych. Mogą to być na przykład firmy outsourcingowe, dostawcy usług IT czy firmy zajmujące się marketingiem. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek przestrzegać umów zawartych z administratorami danych oraz RODO. 

Przykłady naruszeń RODO 

Kary RODO mogą być nałożone w przypadku różnych naruszeń, takich jak: 

 • Brak odpowiednich środków ochrony danych: Niezapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych. 
 • Naruszenie praw osób, których dane dotyczą: Nieprzestrzeganie praw osób fizycznych, takich jak prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych czy prawo do przenoszenia danych. 
 • Niezgłoszenie naruszenia ochrony danych: Brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin od jego wykrycia. 
 • Przetwarzanie danych bez podstawy prawnej: Przetwarzanie danych osobowych bez uzasadnionej podstawy prawnej, takiej jak zgoda osoby, której dane dotyczą, umowa, obowiązek prawny czy uzasadniony interes. 

Wysokość kar RODO 

Kary finansowe za naruszenie RODO mogą być bardzo wysokie i są uzależnione od rodzaju i wagi naruszenia. Maksymalne kary wynoszą: 

 • Do 10 milionów euro lub do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za naruszenia dotyczące m.in. obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego dane. 
 • Do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za naruszenia dotyczące podstawowych zasad przetwarzania danych, takich jak zgoda na przetwarzanie danych czy prawa osób, których dane dotyczą. 

Jak unikać kar RODO? 

Aby unikać kar RODO, firmy powinny: 

 • regularnie przeprowadzać audyty ochrony danych,
 • szkolić pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, 
 • wdrażać i aktualizować polityki oraz procedury ochrony danych, 
 • monitorować i raportować wszelkie naruszenia ochrony danych, 
 • konsultować się z ekspertami ds. ochrony danych, aby upewnić się, że wszystkie ich działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. 

DOWIEDZ SIĘ

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Kary za naruszenie RODO 

RODO wprowadziło nowe standardy ochrony danych osobowych, które wymagają od firm i organizacji dużej odpowiedzialności. Kary za nieprzestrzeganie tych regulacji mogą być bardzo dotkliwe, dlatego tak ważne jest, aby administratorzy i podmioty przetwarzające dane dbali o zgodność z RODO. Regularne audyty, szkolenia oraz współpraca z ekspertami ds. ochrony danych mogą pomóc w uniknięciu kar i zapewnieniu, że dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Doskonałym uzupełnieniem ochrony jest ubezpieczenie Cyber, które stanowi pomoc na wypadek m.in. incydentu związanego z naruszeniem danych osobowych. Ubezpieczyciel będzie wtedy zobowiązany do pokrycia kar nałożonych na administratora danych osobowych, które uległy ujawnieniu. Dodatkowo pokryje straty firmy związane z cyberincydentem (np. utracone korzyści i zwiększone koszty prowadzonej działalności). 

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu

 I pozwól nam odpowiedzieć na Twoje wątpliwości.

Może zainteresuje

Cię także: