Blog

Ubezpieczenie OC zawodowe a koszty obrony prawnej

Ubezpieczenie OC zawodowe (Professional Liability / Professional Idemnity) chroni przed skutkami błędów i przeoczeń (Errors & Omissions), wynikających ze świadczenia usług w zakresie branży IT.

Czy wiesz, że ustalenie przyczyny oraz zasadności i wysokości roszczenia w przypadku firm z branży IT może trwać nawet kilka lat?

Może to generować wysokie koszty po stronie dostawcy oprogramowania lub usług informatycznych. Z tego właśnie powodu zwracamy szczególną uwagę na to, aby poza swoją podstawową funkcją, ubezpieczenie w branży IT pokrywało w jak najszerszym zakresie koszty obrony prawnej (Court fees).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym dla IT

Posiadając polisę ubezpieczenia OC zawodowego, możemy liczyć na pokrycie wysokich kosztów obrony przez ubezpieczyciela. Dodatkowo niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, pokrywają koszty stawiennictwa sądowego (Court Attendance fees) do wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Z uwagi na wysokie stawki usług prawnych, zdarzają się sytuacje, w których koszty obrony stają się niewspółmiernie wysokie do roszczeń będących konsekwencją popełnienia błędu w branży IT. Dotyczy to przede wszystkim roszczeń kierowanych z krajów Europy Zachodniej oraz USA i Kanady.

SPRAWDŹ TEŻ: Case study, czyli jak ubezpieczyć skomplikowane ryzyko i zrobić to dobrze

Wszystko to sprawia, że posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC zawodowego w branży IT zapewnia nie tylko ochronę finansową spółki w związku z konsekwencjami pojawienia się roszczeń, ale również zapewnia ochronę pod względem prawnym.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zawodowym dla IT

 

Może zainteresuje

Cię także: