Blog

Najczęstsze błędy w polisach OC zawodowych dla IT

Często trafiają do nas firmy IT, które mają już polisy OC zawodowe (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions) i poszukują wsparcia lub weryfikacji w ramach posiadanego rozwiązania. Oczywiście sama analiza polisy (tzw. audyt) niewiele wnosi, bo może nam powiedzieć tylko to, że oferowana przez ubezpieczyciela ochrona jest rynkowa, dobra, szeroka albo wąska.

Bywają oczywiście ewidentne przypadki, kiedy wyłączenie od razu wskazuje, że ochroną nie jest objęte 95% świadczonych usług (np. oprogramowanie dla instytucji finansowych, w tym dotyczące płatności).

Natomiast zazwyczaj aby taka analiza miała sens, musimy zacząć od początku – tj. od identyfikacji i oceny ryzyka w danej firmie (proces zbliżony do tego, jakim zaczynamy współpracę z klientami).

Poniżej wymienię kilka przykładów tego, jak NIE ubezpieczać swojej firmy, a zatem z jakimi błędami w polisach OC zawodowych się spotkaliśmy.

Przykład 1. 2% działalności przyjętej do ubezpieczenia 

Firma świadczyła wiele usług w ramach PKD 62. Ubezpieczenie obejmowało jednak wyłącznie 2% świadczonych usług, co zostało literalnie wskazane w polisie w punkcie: „Działalność przyjęta do ubezpieczenia: wskazana usługa wprost, szczegółowo”. Pozostałe usługi nie zostały wskazane na polisie oraz, o zgrozo!, nie były wskazane we wniosku. Wniosek był powielany od lat i partner, który wspierał tę firmę w odnawianiu polis nie zauważył, że firma w ostatnich latach urosła z kilkunastu do prawie 100 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ogromne koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem – przykład z życia wzięty

Przykład 2. Wyłączenia OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia wprost wyłączały działalność świadczoną przez klienta. Pomijam fakt, że oferowanie przez ubezpieczycieli niepełnej ochrony nie jest do końca w porządku, ale to już temat na inny wpis. Część ubezpieczycieli w OWU wskazuje rodzaje usług (działalności), które wyłącza z zakresu ochrony. Część dodaje klauzule dodatkowe, które odmiennie niż w innych ubezpieczeniach ograniczają zakres ubezpieczenia, a nie go rozszerzają.

Sprawdź naszą ofertę dla branży IT

Przykład 3. Wyłączenie o przetwarzaniu płatności

Dodanie do polisy dodatkowej klauzuli „Wyłączenie o przetwarzaniu płatności” – i tym samym brak ochrony również za szkody przy integracji z systemami Pay by link – to już jest daleko idące, niestandardowe wyłączenie.

Przykład 4. Wyłączenie zakresu terytorialnego

Klient świadczył 60% usług dla klientów z USA. Ochrona obejmowała cały świat, ale… z wyłączeniem roszczeń na terytorium USA i Kanady.  W przypadku innego ubezpieczyciela ochrona obejmowała roszczenia z USA, o ile umowa była na prawie polskim (póki co, my nie spotkaliśmy takiego rozwiązania).  Na marginesie: ubezpieczyciele generalnie boją się roszczeń na prawie USA i czasami faktycznie trzeba się napracować, aby uzyskać atrakcyjne oferty.

SPRAWDŹ TEŻ: Case study: Oprogramowanie w modelu SaaS a ochrona w związku z listami sankcyjnymi

Przykład 5. Brak daty retroaktywnej

Brak daty początkowej/daty retroaktywnej – nie przeniesienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za błędy z okresu ochrony pierwszej polisy OC zawodowej. Tym samym nowa polisa nie chroniła przed błędami, które mogły powstać wcześniej, a jeszcze się nie ujawniły/nie doszło do zgłoszenia roszczenia.

Nasze doświadczenia pokazują, że roszczenia mogą pojawić się nawet po roku od zakończenia projektu. W teorii i później – w Polsce do 3 lat.

Przykład 6. Niedostosowane do realiów wymogi

Brak wykreślenia z OWU zapisów restrykcyjnych dotyczących posiadania odpowiednich zabezpieczeń lub/i zasobów. Wymogi archaiczne, sprzed nastu lat, które mają niewiele wspólnego z realiami, ale które mogłyby sprawić kłopoty przy próbie uzyskania odszkodowania. Trzeba koniecznie dążyć do ich wykreślenia.

To tylko kilka przykładowych sytuacji. OC zawodowe dla IT (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions) to nadal dość specyficzny, niszowy produkt na naszym polskim rynku. Często zrozumienie tej materii u samych ubezpieczycieli jest niewielkie. Nikt głośno nie mówi o roszczeniach, o wypłatach bądź odmowach i to wszystko sprawia, że wiedzę i doświadczenie wielu pozyskuje ucząc się na własnych błędach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym dla IT

W IBU każdego miesiąca odbywamy po kilkanaście (a bywa, że i więcej) rozmów z naszymi klientami. Na bieżąco śledzimy zmiany na rynku, mamy również szersze spojrzenie poprzez bezpośrednią współpracę z rynkiem Lloyd’s w Londynie, który z uwagi na swój globalny charakter, ma tych klientów więcej.

Z sukcesem również doprowadziliśmy do wypłaty odszkodowań z polis OC dla IT. Wiemy jak wygląda proces, jak zaplanować krok po kroku działania i jak na wczesnym etapie uzyskać od ubezpieczyciela potwierdzenie objęcia ochroną danego roszczenia – choćby w zakresie kosztów obrony.

Jakub Mucha – CEO / Broker

Twój kontrahent z USA wymaga od Ciebie polisy? Dowiedz się więcej z naszego artykułu: Wymogi kontrahentów z USA vs. realia ubezpieczeń w Europie.

Chcesz zweryfikować, czy Twoja polisa zapewnia realną ochronę?

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem.

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: