Blog

OC ogólne a OC zawodowe dla branży IT

Rozpoczynasz nowy projekt i obawiasz się ryzyka związanego z jego realizacją, dlatego chciałbyś się ubezpieczyć? A może podpisanie umowy z kontrahentem uzależnione jest od posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC dla IT? Niezależnie od tego, jaka motywacja Tobą kieruje, zanim zaczniesz poszukiwania odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej, musisz wiedzieć kilka podstawowych rzeczy.

Ubezpieczenie OC dla firmy IT

W przypadku branży IT możemy się spotkać z kilkoma rodzajami ubezpieczeń OC:

  1. Ubezpieczenie OC zawodowe z tytułu świadczenia usług w zakresie IT (Professional Indemnity, Professional Liability, Errors&Omissions).
  2. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC działalności, OC ogólne, General Liability, Public Liability).
  3. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z klauzulą IT.

Z uwagi na wąski zakres ochrony oraz bardzo niejednoznaczne zapisy w warunkach ubezpieczenia w przypadku 3. rozwiązania, nie będziemy go dalej omawiać oraz nie zalecamy korzystania z niego.

Standardowe ubezpieczenie OC ogólne (2.) niejednokrotnie okazuje się być niewystarczającym rozwiązaniem dla firm z branży IT. Wynika to z tego, że zostało ono skonstruowane w celu pokrycia przede wszystkim odpowiedzialności deliktowej ubezpieczonego, za szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone osobom trzecim.

Poznaj ubezpieczenie OC ogólne dla IT.

Czysta strata finansowa

Analizując potrzeby klienta IT, można z łatwością zauważyć, że ryzyko wystąpienia szkód osobowych i rzeczowych przy takim profilu działalności jest niewielkie. Firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania, integracją systemów informatycznych czy też innymi usługami IT powinny zabezpieczyć się przede wszystkim przed wystąpieniem szkody polegającej na czystych stratach finansowych.

W tego typu przypadkach ubezpieczenie OC ogólne nie zadziała – nie będziemy mieli szkody rzeczowej, a dodawana do takich polis klauzula czystych strat finansowych zawiera ograniczenia związane z brakiem pokrycia strat związanych z „działalnością zawodową”. Nie wspominając o innych standardowych wyłączeniach, np. szkód wynikających z niedotrzymania terminów, wyrządzonych przez wirusy komputerowe, związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej czy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, związanych z dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową itd.

Odpowiedzialność zawodowa

Istotną cechą „ryzyka zawodowego” jest to, że główną płaszczyznę roszczeń do ubezpieczonego stanowi odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z podpisywanych umów). Ubezpieczenie OC zawodowe (1.) pokrywa szkody mające postać czystych strat finansowych, będące skutkiem popełnienia błędu, pominięcia, przeoczenia, przekroczenia terminu oddania projektu itp. podczas wykonywania usług zawodowych. Oczywiście zakres ochrony obejmuje również odpowiedzialność deliktową – która w tym przypadku najczęściej ma miejsce w sytuacji naruszenia danych osobowych i dóbr osobistych osób trzecich.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu OC zawodowym dla IT.

Należy pamiętać, że polisa ubezpieczenia OC zawodowego zapewnia nie tylko pokrycie roszczeń związanych ze szkodami osób trzecich, lecz również wszelkiego rodzaju kosztów niezbędnych do zweryfikowania zasadności zgłoszonych roszczeń oraz ich wysokości, w tym m.in. koszty obrony prawnej. Niejednokrotnie okazuje się, że koszty te mogą być wyższe niż samo roszczenie.

O niezwykle ciekawym przypadku szkody naszego klienta na 20 mln zł piszemy w artykule: Ogromne koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem – przykład z życia wzięty.

Zakres ochrony w OC ogólnym i OC zawodowym

Aby łatwiej było zrozumieć, jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach obydwu produktów, zebraliśmy te najczęściej występujące w poniższej tabeli.

Podsumowanie

Możemy mówić o pewnych zasadach czy też cechach ryzyka w branży IT. Branża ta jest w tym przypadku traktowana dokładnie tak samo jak inne branże usług niematerialnych, w których:

  • wymagana jest specjalistyczna wiedza i kwalifikacje oraz szczególna „staranność zawodowa” – profesjonalizm (jak w „tradycyjnych zawodach” typu architekt, prawnik, lekarz),
  • ryzyko spowodowania czystej straty finansowej jest niewspółmiernie wysokie do ryzyka spowodowania szkody majątkowej lub osobowej,
  • główne ryzyko powstania odpowiedzialności cywilnej wynika przede wszystkim z odpowiedzialności kontraktowej, czyli za szkodę wyrządzoną kontrahentowi ubezpieczonego.

Tylko właściwie dobrana polisa OC zawodowa może zagwarantować odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku uchybień popełnionych w ramach świadczonych usług IT.

Więcej na temat tego, na co zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, przeczytasz tutaj: Ubezpieczenia OC zawodowe branży IT.

Natomiast w niektórych przypadkach (prowadzenie biura, posiadanie mienia, zatrudnianie pracowników, wyjazdy służbowe itp.) niezbędne będzie zawarcie dodatkowo ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, które pokrywa ryzyka „ogólne” i stanowi doskonałe uzupełnienie ochrony.

Aleksandra Woźniakowska – Broker

SPRAWDŹ TEŻ: Case study, czyli jak ubezpieczyć skomplikowane ryzyko i zrobić to dobrze.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze właściwego ubezpieczenia OC?

Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: