Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa – czym się różnią?

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa – czym się różnią?

Spis treści

Zarówno z punktu widzenia brokera ubezpieczeniowego, jak i samego ubezpieczyciela i właściciela firmy, niezwykle istotna jest wiedza na temat różnicy pomiędzy rodzajami odpowiedzialności cywilnej. To podstawa do sprawnego zarządzania bezpieczeństwem – zbudowania polisy, która będzie kompleksowo zabezpieczać interesy klienta. Dowiedz się, czym jest odpowiedzialność cywilna i czym różni się odpowiedzialność cywilna deliktowa od kontraktowej. I daj sobie szansę na wielowymiarową ochronę! 

Odpowiedzialność cywilna – na czym polega?

Odpowiedzialność cywilna jest jednym z niezaprzeczalnych fundamentów systemu prawnego, regulującego konsekwencje naruszenia praw innych osób lub podmiotów. Polega ona na ponoszeniu odpowiedzialności majątkowej za naruszające te prawa działania własne lub osób trzecich. Krótko mówiąc – wymaga naprawienia szkody, do której doszło w wyniku:

  1. popełnienia czynu zabronionego,
  2. zaniechania lub wadliwego zrealizowania zapisów umowy.

Kategoria ta obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową, jak i kontraktową. Poznanie i zrozumienie różnic między nimi jest kluczowe z punktu widzenia skutecznego zarządzania ryzykiem. 

 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa – czym jest?

Odpowiedzialność cywilna deliktowa wynika z naruszenia prawa przez sprawcę, bez względu na istnienie jakiegokolwiek konkretnego zobowiązania w stosunku do poszkodowanego. Nie potrzeba więc umowy i naruszenia jej zapisów – złamanie prawa każdorazowo wiąże się z wzięciem na siebie odpowiedzialności cywilnej za dany czyn.  

W przypadku branży IT przykładem może być wyciek danych poufnych osób trzecich z systemu przygotowanego dla klienta. Jeśli jest on wynikiem czynu zabronionego, a więc np. złamania obowiązujących przepisów przez naruszenie zasad poufności danych osobowych, jak to ma miejsce w RODO, mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową.

Dobrym przykładem dla branży budowlanej może być np. spadający z budowy element. Wyobraźmy sobie, że podczas robót jakiś fragment okiennicy spada na dach domu na sąsiedniej działce. Wykonawca ponosi za to zdarzenie odpowiedzialność cywilną deliktową – wynikającą z zapisów prawa. 

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa – charakterystyka

Tutaj sytuacja jest zgoła inna. Podstawą do dochodzenia swoich praw jest umowa zawarta między stronami. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy skutkuje pojawieniem się odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. 

Jeżeli w wyniku błędów w realizacji zapisów umowy u naszego klienta dojdzie do problemów np. z płatnościami na stronie internetowej lub w zarządzaniu systemem rezerwacji, a efektem będą szkody finansowe po stronie klienta – ponosimy odpowiedzialność za te szkody właśnie na zasadach odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.  

W branży budowlanej może to być np. niepoprawne wykonanie elementu dachu budynku. Efekt? Zalanie obiektu. Tutaj wykonawca odpowiadać będzie na zasadach odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. 

 

DOWIEDZ SIĘ

Na czym polega należyte i nienależyte wykonanie umowy
 

Podsumowanie – odpowiedzialność cywilna kontraktowa vs deliktowa

Warto pamiętać, że – niezależnie od tego z jakiego tytułu pojawi się roszczenie – jego koszt może być bardzo wysoki. Czasami kwoty te dochodzą nawet do kilku milionów złotych – w zależności od tego, jak duża i dotkliwa jest szkoda, której doznał kontrahent.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej i zawodowej) jest w stanie ochronić twoją firmę przed konsekwencjami finansowymi szkód poniesionych przed klienta zarówno w konsekwencji szkód kontraktowych, jak i deliktowych. Warto o tym pamiętać, by kompleksowo zabezpieczyć swój biznes.  

Jakub Mucha

Jakub Mucha

Founder i CEO w IBU

Spędził setki godzin na rozmowach z branżą budowlaną, projektową i IT. Doświadczony broker o szerokiej, specjalistycznej wiedzy.

W ubezpieczeniach od 17 lat.

Odwiedź profil na LinkedIn

Może zainteresuje

Cię także: