Gwarancje ubezpieczeniowe

jedna z alternatywnych metod wniesienia zabezpieczenia: wadium, należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi – zamiast blokowania gotówki.

Dedykowane ubezpieczenia dla branży IT

Działalność firm informatycznych jest bardzo zróżnicowana, przez co ochronę w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej zapewnić może jedynie produkt, dopasowany do profilu działalności.

Ubezpieczenia OC

zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Realizacja robót budowlanych wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych – warto zabezpieczyć się
dobrą polisą CAR/EAR.

Ubezpieczenia pojazdów

Proponujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb – specyfiki prowadzonej działalności, wielkości floty pojazdów, warunków finansowych.

Ubezpieczenia na życie oraz zdrowotne

Coraz częściej zdarza się, że oferta grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tworzy dla pracowników realną wartość dodaną, jaką może zaoferować pracodawca.

Ubezpieczenia majątku

Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku posiadanego i użytkowanego w związku z prowadzoną działalnością przed utratą czy uszkodzeniem.