Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Osoba fizyczna i biuro projektowe, czyli jak kompleksowo chronić swoją pracę projektanta?

Osoba fizyczna i biuro projektowe, czyli jak kompleksowo chronić swoją pracę projektanta?

W branży projektowej ochrona ubezpieczeniowa to kluczowy element zabezpieczenia biznesu. Zarówno osoby fizyczne, jak i biura projektowe powinny zadbać o właściwe ubezpieczenie OC, które zapewni kompleksową ochronę ich działalności. Różnice między tymi dwoma ubezpieczeniami są bardzo istotne. Sprawdzamy różnice między ubezpieczeniem zawodowym projektanta a ubezpieczeniem biura projektowego. Wyjaśniamy, kiedy projektant powinien zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe i czy spoczywa na nim taki obowiązek.

OC Projektanta

Na projektantów nie jest nałożony obowiązek posiadania polisy OC. Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą, warto takie ubezpieczenia posiadać. Jego zadaniem jest ochrona osoby fizycznej, czyli samego projektanta, przed ewentualnymi roszczeniami klientów związanymi z jego działalnością zawodową. Ubezpieczenie to pokrywa szkody osobowe lub materialne, które wynikają z błędów lub zaniedbań projektanta podczas wykonywania pracy zawodowej. Ochrona obejmuje też koszty obrony przed roszczeniami klientów oraz ewentualnymi odszkodowaniami. 

Warto wiedzieć, że zarówno zakres polisy, jak i wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku OC projektanta można negocjować i dopasować do swoich potrzeb. Limity dla tego typu ubezpieczeń powinny uwzględniać potencjalną szkodę, jaką projektant może wyrządzić, jednak w praktyce (w przypadku projektantów pracujących dla biur projektowych) taki limit jest znacznie niższy niż wymagany byłby w przypadku pracy jako freelancer.  

Ubezpieczenie OC projektanta jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących z biurami projektowymi.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta

Obowiązkowe OC jest skierowane do członków Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ubezpieczenie jest bardzo tanie i oferują je wyżej wymienione izby. Ubezpieczeniem można także objąć architekta, który jednocześnie należy do Izby Inżynierów Budownictwa i wykonuje czynności zawodowe inżyniera oraz osoby, które posiadają uprawnienie do sporządzania charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. 

Suma ubezpieczenia dla OC architektów i inżynierów budownictwa wymagana przez prawo to 50 000 EUR. W przypadku, gdyby architekt lub inżynier budownictwa potrzebował wyższej sumy ubezpieczenia, istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia nadwyżkowego (dobrowolnego). Jego zakres jest ustalany z ubezpieczycielem, a nie wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Finansów. 

OC biura projektowego

Każde biuro projektowe powinno posiadać polisę OC związaną z wykonywaniem czynności zawodowych. Czasem zdarza się, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje jedynie prowadzenie biura, a wyłączone z niego są czynności związane z samym projektowaniem. Taka polisa w rzeczywistości nie chroni biura projektowego przed skutkami szkód związanych z wykonywaniem pracy.  

Właściwie zawarta polisa chroni całą firmę projektową, czyli biuro projektowe oraz jego pracowników, w tym projektantów, przed ewentualnymi roszczeniami klientów. Suma gwarancyjna na jaką zostanie zawarta polisa, powinna uwzględniać (poza możliwymi odszkodowaniami) również koszty obrony – dlatego powinna być wyższa niż najwyższa możliwa szkoda. 

Polisa OC dopasowana do działalności biura projektowego obejmuje szeroki zakres ryzyka, włączając w to nie tylko błędy projektowe, ale również szkody wynikłe z działalności całego biura, takie jak awarie systemów informatycznych czy wypadki pracowników. Rozszerzenie to czasami jest zawierane jako dodatkowa polisa, a czasami jako klauzula do polisy zawodowej. 

Ubezpieczenie OC biura projektowego powinno posiadać wyższe limity ubezpieczenia, aby pokryć koszty ewentualnych roszczeń, a także koszty związane z działaniami obronnymi. Polisy OC biura projektowego charakteryzują się też zazwyczaj wyższym udziałem własnym (kwotą, jaka nie jest ubezpieczona). 

Zakres tego ubezpieczenia powinien być negocjowany z ubezpieczycielami, gdyż każdy z nich posiada inny produkt, a różnice między nimi bywają dosyć istotne. Bardzo ważne jest też, żeby polisa OC biura projektowego była dostosowana do specyfiki działalności biura. Przy zmianie ubezpieczyciela należy zwrócić szczególną uwagę na okres czasowy, za który odpowiada dotychczasowy ubezpieczyciel oraz co proponuje nowy – jest możliwe, że wystąpi luka czasowa w pokryciu z polisy OC projektanta.

Sprawdź

Ubezpieczenie OC projektanta – powszechny wymóg inwestorów

Podsumowanie

Główną różnicą między ubezpieczeniem OC projektanta a OC biura projektowego jest zakres ochrony oraz konkretne przeznaczenie. OC projektanta chroni osobę fizyczną, która wykonuje pracę projektową, natomiast OC biura projektowego zapewnia ochronę dla całego biura oraz jego pracowników. Projektant nie musi mieć ubezpieczenia OC obowiązkowego. 

Ubezpieczenie OC biura projektowego jest skomplikowane, a wynegocjowanie polisy spełniającej oczekiwania, dostosowanej do profilu działalności biura projektowego, a przy okazji atrakcyjnej cenowo, nie jest wcale takie łatwe i wymaga gruntownego sprawdzenia rynku ubezpieczeniowego.  

Najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tych czynności wyspecjalizowanemu brokerowi ubezpieczeniowemu – tylko taki pośrednik będzie w stanie wynegocjować właściwą polisę w konkurencyjnej cenie.

Krzysztof Gąsiorowski

Krzysztof Gąsiorowski

Broker.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów z sektora budowlanego. W swojej karierze pracował z największymi firmami budowlanymi i deweloperskimi w Polsce. Odpowiada też za obsługę ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

W ubezpieczeniach od 20 lat.

Może zainteresuje

Cię także: