Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie floty pojazdów

Tworzymy programy ubezpieczeń komunikacyjnych dla Klientów z różnych branż, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz wielkość floty.

Zaletami takiego programu jest zawarcie jednej umowy generalnej na określonych, stałych warunkach obowiązujących przez cały okres trwania umowy.

Z naszych doświadczeń wynika, że takie rozwiązanie często, poza uproszczonym procesem przygotowania polisy, jest rozwiązaniem, które pozwala globalnie zaoszczędzić od kilku % do niekiedy 20-30% składki za całą flotę.

W ramach współpracy oferujemy takie usługi jak:

  • Audyt dotychczasowych umów ubezpieczenia oraz ustalenie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością,
  • Analiza dotychczasowej szkodowości,
  • Skonstruowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb i oczekiwań Ubezpieczonego,
  • Przeprowadzenie wieloetapowych negocjacji z rynkami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania najkorzystniejszej (najlepszej) oferty,
  • Wdrożenie i administracja programu ubezpieczeń przez cały okres trwania współpracy,
  • Bieżący nadzór nad ekspiracją polis,
  • Sprawna i kompetentna pomoc przy uzyskaniu odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Pomoc w zakresie obsługi szkód

W ramach obsługi brokerskiej zapewniamy likwidację szkód od momentu jej zgłoszenia po wypłatę należnego odszkodowania, aż po ścieżkę odwoławczą i przygotowanie Klienta do ewentualnego sporu sądowego.

Wiemy, że w przypadku wystąpienia szkody duże znaczenie ma czas. Staramy się, aby oględziny odbyły się w jak najkrótszym terminie (niekiedy następnego dnia po zdarzeniu), bierzemy w nich czynny oraz dbamy o właściwe ujęcie wszystkich elementów roszczenia w protokole z oględzin.

Na późniejszym etapie koordynujemy cały proces przesyłania dokumentacji oraz wyjaśnień do zakładów ubezpieczeń zapewniając jednocześnie, aby wszelkiego rodzaju odpowiedzi oraz decyzje były wydawane w ustawowych terminach.

Osoby odpowiedzialne za koordynację szkód w naszej firmie to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń, którzy obecnie czynnie zajmują się likwidacją. Mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje, które pozwalają zoptymalizować cały proces likwidacji szkody i zapewnić wypłatę odszkodowania zgodnie z przyjętymi warunkami ubezpieczenia oraz obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów.