Ubezpieczenia OC ogólne

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Istotą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego.

Szczególne znaczenie w przypadku konstruowania polisy odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa ma odpowiednia analiza ryzyka i identyfikacja zagrożeń jakie występują w przedsiębiorstwie w związku z rodzajem wykonywanej działalności. Dobranie odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz właściwe ustalenie sumy gwarancyjnej ma kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia szkody.

Nasze usługi w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują:

  • identyfikację ryzyka,
  • konstrukcję programu ubezpieczeniowego dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzenie kilkuetapowego procesu negocjacji z ubezpieczycielami w celu pozyskania najkorzystniejszej oferty na rynku,
  • wdrożenie i administrację programu ubezpieczeń przez okres trwania polis,
  • aktywną pomoc i doradztwo w procesie likwidacji szkód,
  • weryfikację zakresu ubezpieczenia polis podwykonawców w celu dodatkowego zabezpieczenia Klienta.
  • Przygotowując ofertę zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę danej branży. Specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze trzech branż, dzięki czemu wiemy, gdzie występuje największe ryzyko, z jakimi szkodami możemy się spotkać, oraz jakie wyłączenia mogą być kluczowe.