Ubezpieczenie karnoskarbowe

Członkowie zarządu oraz osoby zajmujące się obszarem podatkowym i księgowym w spółce ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnionymi obowiązkami, w skład której wchodzą ryzyka podatkowe i karnoskarbowe. Zmieniające się kilka, a nawet kilkanaście razy w roku regulacje podatkowe, różniące się od siebie ich interpretacje czy odmienna linia orzecznicza utrudniają menedżerom i księgowym pewne zarządzanie firmą i podejmowanie decyzji na gruncie finansowo-podatkowym.

Odpowiedzią ubezpieczycieli na to zagrożenie jest ubezpieczenie karnoskarbowe, które ma na celu przede wszystkim ochronę zarządu, pracowników wyższego i niższego szczebla zajmujących się finansami i księgowością w firmie.

Ubezpieczenie karnoskarbowe chroni przed konsekwencjami związanymi ze wszczęciem postępowania karnoskarbowego przez urządpokrywa koszty ochrony prawnej dla spółek w przypadku pojawienia się sporu, takich jak: koszty wynagrodzenia pracowników, ekspertów, koszty sądowe. Co więcej, w ramach ubezpieczenia refundowane są grzywny i kary nakładane przez fiskusa. 

Ubezpieczenie karnoskarbowe to skuteczny sposób na ochronę swojej firmy oraz odpowiedzialności zarządu i pozostałych pracowników za decyzje podatkowe.

5 lat

Zasadniczo po tym okresie przedawnia się zobowiązanie podatkowe

29 mln zł

Tyle może wynieść kara grzywny wobec członka zarządu, a przy nadzwyczajnym jej zaostrzeniu - powyżej 43 mln zł

96%

Tyle wynosi skuteczność przeprowadzanych kontroli urzędu skarbowego

Pytania, które pojawiają się w głowach wielu menedżerów prowadzących biznes:

 • Czy obawiasz się kontroli skarbowej w Twojej firmie?
 • Jaki wpływ na działalność firmy miałoby wszczęcie postępowania karno-skarbowego w Twojej firmie?
 • Czy ZUS i US mogłyby zakwestionować formy zatrudnienia pracowników w Twojej firmie?
 • Czy przepisy Polskiego Ładu są dla Ciebie jasne?
 • Czy Ty i Twój zespół macie czas na bieżąco śledzić zmiany podatkowe, które mogą dotyczyć Twojej działalności?
 • Czy w Twojej firmie wypracowaliście procedurę na wypadek pojawienia się kontroli fiskusa?

Porozmawiaj z naszym specjalistą, czy rozwiązania, które proponujemy sprawdzą się u Ciebie

Jaki jest zakres ochrony?

Głównym celem ubezpieczenia jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego kluczowych osób w firmie. W ramach ubezpieczenia możemy liczyć na pokrycie i refundację kosztów w przypadku postawienia zarzutów karnoskarbowych, w tym:


Pokrycie kosztów adwokata oraz kosztów prowadzenia sprawy karnoskarbowej przed sądem (w tym koszty biegłych i ekspertyz).


Refundację nałożonych na osoby ubezpieczone w postępowaniu karnoskarbowym mandatów, grzywien, kar administracyjnych (przez US, ZUS i PIP) i kar sądowych.


Pokrycie kosztów zabezpieczenia sądowego (do określonego w polisie limitu).


Poza kontrolą przeprowadzaną przez urzędy skarbowe, ochrona obejmuje również kontrole przeprowadzane przez PIP i ZUS.

Jakie spory są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy karnoskarbowej?

 1. 1.
  Postępowania i kontrole podatkowe wszczęte z urzędu w trybie przepisów Ordynacji podatkowej.
 2. 2.
  Kontrole celno-skarbowe.
 3. 3.
  Postępowania sądowo-administracyjne prowadzone wskutek złożenia przez podatnika skargi.
 4. 4.
  Kontrole i spory z ZUS, PIP (często występującym przypadkiem jest podważenie zasadności zatrudnienia pracownika w formie B2B).

 

W ramach ubezpieczenia oferowana jest także pomoc z zabezpieczeniem wymagalnych zobowiązań podatkowych w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

Obrotu spółki.

Rodzaju prowadzonej działalności.

Zakresu ubezpieczenia.

Liczby osób objętych ubezpieczeniem (istnieją też polisy bezimienne).

Chcesz poznać koszt ubezpieczenia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z naszym doradcą

Czy wiesz, że:

Zarząd odpowiada nie tylko za swoje działania i zaniechania?

Fakt, że członek zarządu zostanie ukarany, nie wyklucza ukarania innych osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie?

Nawet przy nałożeniu kary czy innego środka karnego, uiszczenie zaległości podatkowej nadal jest konieczne (tym razem już z odsetkami od dnia wymagalności)?

Chcesz dowiedzieć się więcej

na temat odpowiedzialności karnoskarbowej w spółce?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy