Blog

Ubezpieczenie w branży IT – pytania i odpowiedzi cz. 2

W pytaniach od klientów pojawia się często wątpliwość czy polisa OC zawodowego (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions) w branży IT jest im właściwe potrzebna. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na to pytanie, opisując zakres ochrony polisy OC zawodowego oraz jej rodzaje. Wskażemy, na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy, wyszczególniając także różnice wynikające z formy zatrudnienia.

Ubezpieczenie OC zawodowe – zakres ochrony

Zgodnie z przyjętym w poprzednim wpisie podziałem rodzajów ubezpieczeń OC, ubezpieczenie OC zawodowe powinno zapewnić szeroką ochronę przed roszczeniami. Aby było ono skuteczne, za każdym razem należy zweryfikować zakres ochrony. Dzięki temu ubezpieczenie będzie odpowiadało potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności i obsługiwanym branżom. Przykładowo:

  • w przypadku usług programowania w zakresie branży FINTECH należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczące transakcji finansowych,
  • w przypadku programowania w zakresie branży medycznej należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony danych poufnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Branża MedTech – połączenie IT z life science

Należy pamiętać, że w przypadku świadczenia swoich usług na podstawie umowy o pracę odpowiadamy do 3 krotności swojej pensji, chyba że szkoda jest wynikiem działania umyślnego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (nazywanej powszechnie samozatrudnieniem lub B2B), które jest powszechne dla branży IT, odpowiadamy na zasadach ogólnych do pełnej wysokości powstałej szkody. W związku z tym należy pamiętać o możliwie maksymalnym zabezpieczeniu się przed roszczeniami.

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeniową dla branży IT

Jednym ze sposobów jest zakup polisy i przeniesienie ryzyka roszczenia na ubezpieczyciela, drugim natomiast, ograniczenie swojej odpowiedzialności poprzez umowne ograniczenie swojej odpowiedzialności w umowie o świadczenie usług.  Zalecamy rozwiązanie polegające na zastosowaniu obu rozwiązań jednocześnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym dla IT

Ubezpieczenie OC działalności – przed czym NIE chroni?

Ubezpieczenie OC działalności nie pokryje roszczeń będących następstwem błędu, przeoczenia i tym podobnych uchybień powstałych podczas programowania. Polisa pokryje roszczenia związane np. z fizycznym uszkodzeniem serwera klienta.

Ubezpieczenie OC działalności z klauzulą rozszerzającą zakres ubezpieczenia o OC zawodowe z tytułu świadczenia usług w branży IT może pokryć standardowe roszczenie. Zakres ubezpieczenia jest często bardzo mocno ograniczony. W przypadku szkód związanych z roszczeniami wynikającymi z:

  • nieuczciwości pracowników,
  • kosztów odtworzenia danych,
  • umyślnego działania pracowników,
  • zaniedbania w zakresie ochrony danych osobowych,
  • naruszenia dóbr osobistych,
  • naruszenia prawa o własności intelektualnej,

Ochrona może być ograniczona do bardzo niskich limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wyłączona całkowicie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klauzula rozszerzająca zakres ochrony w ubezpieczeniu OC działalności nie zapewni praktycznie nigdy takiego poziomu ochrony jak dedykowany produkt, jakim jest ubezpieczenie OC zawodowe.

Może zainteresuje

Cię także: