Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Twórcy oprogramowania ERP, CRM, SCM – kompleksowe wsparcie w ubezpieczeniu

Twórcy oprogramowania ERP, CRM, SCM – kompleksowe wsparcie w ubezpieczeniu

Spis treści

Ostatnio pisaliśmy szeroko o software house’ach, czyli firmach zajmujących się wytwarzaniem różnego rodzaju oprogramowania IT na zlecenie konkretnego klienta. Rodzajem takiego oprogramowania mogą być systemy ERP, CRM, SCM. Co kryje się pod tymi skrótami? Jak powinny się ubezpieczyć firmy tworzące oprogramowanie ERP, CRM, SCM tak, aby mieć gwarancję kompleksowej ochrony? Dlaczego tak istotne jest, aby współpracować z brokerem wyspecjalizowanym w obsłudze podobnych firm IT?

sprawdź też

Poradnik ubezpieczeniowy dla software house’ów

ERP, CRM, SCM – co musisz wiedzieć? 

Skróty takie jak ERP, CRM i SCM oznaczają systemy informatyczne, które są kluczowe w funkcjonowaniu niemal każdego przedsiębiorstwa.  

ERP (Enterprise Resource Planning – 

Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa)

jest to system, który integruje wszystkie procesy biznesowe i dane w ramach organizacji. ERP pomaga w zarządzaniu zasobami firmy, takimi jak produkcja, finanse i księgowość, zasoby ludzkie, relacje z klientami i wiele innych. Dzięki temu wszystkie działania mogą być planowane, zarządzane i monitorowane w jednym miejscu. 

CRM (Customer Relationship Management

 Zarządzanie Relacjami z Klientami)

to – jak sama nazwa wskazuje system przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami. Pomaga w gromadzeniu, organizowaniu i analizowaniu danych o klientach, takich jak dane kontaktowe, historia interakcji, preferencje zakupowe itp. CRM pomaga firmom lepiej zrozumieć swoich klientów, dostosować oferty do ich potrzeb i budować trwałe relacje.

SCM (Supply Chain Management – 

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw)

to z kolei system, który zajmuje się zarządzaniem łańcuchem dostaw, czyli całym procesem, który prowadzi od zakupu surowców do dostarczenia gotowych produktów do klienta końcowego. SCM pomaga w optymalizacji tego procesu poprzez planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich etapów, włączając w to zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję i logistykę. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć swoją efektywność i zmniejszyć koszty, przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji klienta.

System ERP łączy wszystkie niezbędne systemy oprogramowania biznesowego w ramach jednej platformy tak, aby wszystkimi procesami biznesowymi można było kompleksowo zarządzać z jednego miejsca. Między innymi z tego powodu często posiada moduły CRM i SCM.  

Na rynku istnieje wiele bardzo zaawansowanych systemów ERP (przykładem może być chociażby SAP, Comarch czy też Microsoft Dynamics), które wystarczy wdrożyć w firmie, dostosowując poszczególne moduły pod konkretne potrzeby. Przedsiębiorstwa często decydują się jednak na posiadanie własnego oprogramowania zamiast korzystania z gotowych rozwiązań.  

Wynika to z wielu powodów:

  • specyficznych potrzeb biznesowych;
  • konieczności dostosowania oprogramowania do już istniejących w firmie systemów;
  • większej skalowalności i elastyczności indywidualnych rozwiązań;
  • niższych kosztów w długoterminowej perspektywie;
  • większego bezpieczeństwa i kontroli nad danymi;
  • dostępu do szybkiego wsparcia technicznego i wielu innych.

Wszystko to sprawia, że popyt na tego typu oprogramowanie jest spory, dlatego coraz więcej software house’ów specjalizuje się w dostarczaniu takich „szytych na miarę” systemów.  

Problemy i wyzwania przy systemach CRM, ERP, SCM 

Wraz z rozwojem firmy i ekspansją na międzynarodowe rynki rośnie także świadomość konieczności odpowiedniego zabezpieczenia się przed zdarzeniami, które mogą wpłynąć na jej stabilność finansową i operacyjną. W głowach osób zarządzających coraz częściej pojawia się pytanie: ile może kosztować błąd popełniony podczas tworzenia oprogramowania? Zwłaszcza, że ryzyko popełnienia błędu na dużą skalę jest spore, a odszkodowania mogą sięgać od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych. 

Potencjalne konsekwencje błędów zawodowych to m.in. roszczenia klientów o zwrot poniesionych strat (związanych również z utratą zysku) oraz wysokie koszty prawne związane z rozwiązywaniem sporów. Odpowiedzią na te ryzyka jest ubezpieczenie OC zawodowe dla IT. Pokrywa ono roszczenia wynikające z błędów zawodowych, popełnionych w ramach czynności zawodowych przyjętych do ubezpieczenia.  

Co ważne, posiadając polisę OC zawodową, ubezpieczona firma może liczyć także na pokrycie kosztów obrony przez ubezpieczyciela. Mowa tu o kosztach, które są generowane w związku z pomocą prawną na etapie postępowania w sprawie ustalania zasadności i wysokości ewentualnego odszkodowania. Co więcej, niekiedy już sam fakt posiadania ubezpieczenia może pełnić rolę „tarczy”, tzn. skutecznie studzić chęć wystąpienia do ubezpieczonej firmy z roszczeniem – zwłaszcza, jeśli jego podstawa budzi wątpliwości.

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu firm tworzących oprogramowanie ERP, CRM, SCM? 

Na co zwrócić uwagę, by mieć gwarancję kompleksowej ochrony na wypadek problemów? Poniżej kilka kluczowych obszarów, które powinno pokryć ubezpieczenie OC zawodowe w przypadku firm tworzących oprogramowanie ERP, CRM, SCM.

Utrata i uszkodzenie danych 

Zaimplementowanie systemu w infrastrukturze firmy zazwyczaj wiąże się z migracją danych z dotychczasowego do nowego środowiska. W przypadku przenoszenia zasobów/danych pojawia się zwiększone ryzyko ich uszkodzenia, utraty lub zniekształcenia. Oczywiście ryzyko ograniczenia, braku dostępu do danych lub nawet utraty danych istnieje również już po wdrożeniu rozwiązania. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której sprzedane oprogramowanie miało niewykryte podczas testów wady, co spowodowało utratę np. danych rozliczeniowych klienta z całego miesiąca czy też całej bazy klientów. Dalsze potencjalne konsekwencje to brak możliwości świadczenia usług i związane z tym utracone zyski.  

W takiej sytuacji przydaje się polisa OC zawodowa, która daje możliwość pełnego pokrycia wartości szkody w sytuacji przypadkowego usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia, zniekształcenia, utraty spójności danych na skutek błędu zawodowego. 

Należy zwrócić uwagę na to, że czasami szkoda związana z usunięciem czy uszkodzeniem danych jest traktowana inaczej niż ta związana z ich odtworzeniem. Niektórzy ubezpieczyciele obejmują ochroną oba ryzyka, inni limitują odpowiedzialność w przypadku kosztów odtworzenia danych.

Naruszenie poufności i prywatności 

Warto również wziąć pod uwagę sytuację, w której dochodzi do naruszenia poufności danych np. w wyniku przeniesienia zasobu danych poufnych do ogólnie dostępnych. Może to dotyczyć zarówno danych osobowych (naruszenie zasad RODO), jak i danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. dane finansowe, dane sprzedażowe, warunki umów z klientami, plany biznesowe itp.). Ujawnienie tych informacji osobom nieuprawnionym może prowadzić do odpowiedzialności prawnej. 

Ubezpieczenie twórców oprogramowania ERP, CRM, SCM powinno obejmować ochroną roszczenia związane z naruszeniem zasad poufności danych (privacy liability). Zwracamy uwagę, że preferowanym rozwiązaniem jest brak podlimitu w tym zakresie, czyli odpowiedzialność towarzystwa do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia. 

Większość ubezpieczycieli wyłącza w swoich warunkach roszczenia związane z Tajemnicą Przedsiębiorstwa/Tajemnicą Handlową, przy czym koniecznie należy zwrócić uwagę na stosowaną w OWU definicję tego terminu. Zazwyczaj nie jest ona tożsama z definicją stosowaną na gruncie prawa, lecz odnosi się do know-how przedsiębiorstwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OC zawodowe IT – zakres ochrony. Na co zwrócić uwagę?

Naruszenie praw własności intelektualnej 

W zależności od charakteru umowy twórcy oprogramowania ERP, CRM, SCM udzielają zamawiającemu uprawnień do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej, które zostały opracowane lub dostarczone w ramach tej umowy – czy to poprzez typowe przeniesienie praw autorskich, czy poprzez udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania. Zagrożenie pojawienia się zarzutów związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, praw autorskich, własności przemysłowej itp. jest spore i tego też najczęściej obawiają się twórcy oprogramowania.  

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której zaprojektowany system (lub jego pojedyncze elementy wizualne np. logo, menu itp.) wyglądały zbyt podobnie do systemu konkurencji lub do jego tworzenia wykorzystano grafikę czy zdjęcie bez wykupienia odpowiedniej licencji. W tak zglobalizowanym świecie czasami można tego dokonać całkiem nieświadomie.  

Większość ubezpieczycieli w OC zawodowym obejmuje ochroną to ryzyko bez dodatkowych ograniczeń. Zdarzają się jednak przypadki, w których ochrona jest ograniczona nie tylko pod względem zakresu, ale również wprowadzonych podlimitów odpowiedzialności i wysokiego udziału własnego dla tego rodzaju szkód. Wszystko to może spowodować poczucie złudnej ochrony.

wszystko, co musisz wiedzieć

Własność intelektualna (Intellectual Property/IP) w IT

Naruszenie bezpieczeństwa sieci 

Nie sposób nie wspomnieć o ryzyku cybernetycznym. Oczywiście twórcy dostarczonego oprogramowania ERP, CRM, SCM nie odpowiadają za wszystkie ataki hakerskie na te systemy. Mogą jednak ponieść odpowiedzialność w sytuacji, jeśli zamawiający stał się ofiarą cyberataku, a w trakcie dochodzenia okazało się, że to błąd popełniony na etapie tworzenia oprogramowania umożliwił cyberprzestępcom wniknięcie do infrastruktury firmowej. Konsekwencje dla zaatakowanej firmy mogą być poważne i prowadzą nie tylko do strat finansowych (zapłata okupu, utrata zysku w związku z przerwą w działalności), odpowiedzialności prawnej (kary RODO w przypadku wycieku danych), ale również długofalowych strat wizerunkowych.  

Co warto wskazać, niejednokrotnie w wymogach ubezpieczeniowych w zawieranych kontraktach pojawia się zapis dotyczący posiadania zarówno Professional Indemnity/Errors&Omissions (OC zawodowe), jak i Network Security&Privacy Liability (Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sieci oraz Odpowiedzialność związana z prywatnością).  

Należy podkreślić, że nie wszyscy ubezpieczyciele oferują pełną ochronę w zakresie bezpieczeństwa sieci lub ochrona ta obejmuje tylko konkretnie wskazane sytuacje, spowodowane zawinionym działaniem ubezpieczonego.

SPRAWDŹ TEŻ

Ubezpieczenie oprogramowania SaaS: kluczowe aspekty, wskazówki i wybór optymalnej oferty

Dlaczego warto zaufać IBU? 

Firmy tworzące autorskie systemy ERP, CRM, SCM powinny dokładnie przeanalizować ryzyko wynikające z prowadzonej działalności oraz podpisywanych umów tak, by dostosować ochronę ubezpieczeniową do własnych potrzeb. Kluczowe jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń, takich jak utrata i uszkodzenie danych, naruszenie poufności i prywatności czy naruszenie praw własności intelektualnej. Praca z brokerem doświadczonym w obsłudze firm z branży IT może być kluczowa w pozyskaniu odpowiedniej oferty i zawarcia ubezpieczenia.  

DOWIEDZ SIĘ

który pomoże ochronić twój Software House

Aleksandra Woźniakowska

Aleksandra Woźniakowska

Brokerka.

Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe dla branży IT. Na co dzień szeroko dba o bezpieczeństwo Software House’ów.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: