Wiemy, że działalność firm informatycznych jest bardzo zróżnicowana, przez co ochronę w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej zapewnić może jedynie specjalistyczny produkt, dopasowany do profilu działalności. Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów znajdujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Państwa biznesu.

Dedykowane ubezpieczenia OC dla branży informatycznej

Standardowe ubezpieczenie OC niejednokrotnie okazuje się być zbędnym wydatkiem dla firm z branży IT, ponieważ swoim zakresem obejmuje głównie szkody osobowe i rzeczowe, których ryzyko wystąpienia przy takim profilu działalności jest niewielkie. Firmy zajmujące się na przykład tworzeniem oprogramowania lub integracją systemów informatycznych powinny zabezpieczyć się przede wszystkim przed wystąpieniem szkody polegającej na czystych stratach finansowych. Na rynku obecnie siedem towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie dedykowane produkty lub klauzule specjalnie przygotowane dla branży IT zapewniające ochronę w ramach czystych strat finansowych.

Jako specjaliści w ubezpieczeniu firm IT udzieliliśmy obszernego wywiadu w Pulsie Biznesu

Proponujemy Państwu przygotowanie dedykowanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla branży IT, które swoim zakresem obejmuje m.in. takie usługi jak:

 • integracja oraz projektowanie i programowanie systemów komputerowych
 • sprzedaż i dostawa oprogramowania
 •  przetwarzanie danych oraz zarządzanie urządzeniami
 • doradztwo i konsulting w zakresie sprzedaży, dostaw, dystrybucji, instalacji oraz konserwacji sprzętu oprogramowania sprzętowego i innego oprogramowania,
 • usługi wskazane we wniosku, a następnie w ofercie/polisie, jako działalność przyjęta do ubezpieczenia

Nasze usługi w zakresie ryzyk związanych z branżą IT zapewniają:

 • Przeprowadzenie szczegółowego audytu w celu rozpoznania ryzyk związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością.
 • Skierowanie zapytań do wszystkich ubezpieczycieli w celu pozyskania ofert
 • Przeprowadzenie dokładnej analizy zebranych ofert.
 • Wieloetapowe negocjacje z ubezpieczycielami, dotyczące:
  – rozszerzenia zakresu ubezpieczenia,
  – wykreślenia niekorzystnych zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
  – włączenia odpowiednich klauzul,
  – obniżenia stawek w celu uzyskania możliwie jak najlepszych warunków zawarcia ubezpieczenia.
 • Przedstawienie zalet oraz wad przeanalizowanych ofert w formie rozbudowanej tabeli oraz pisemnej rekomendacji.