Celem ubezpieczenia mienia jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed jego utratą, czy uszkodzeniem. Poza standardowym rodzajem ubezpieczenia mienia (od ognia i innych zdarzeń losowych, czy kradzieży), rynek ubezpieczeń oferuje dodatkowe rozwiązania uszczelniające zakres ochrony mienia związanego z prowadzoną działalnością, przykładowo:

  • ubezpieczenie utraty zysku,
  • gotówki,
  • sprzętu elektronicznego,
  • awarii maszyn,
  • maszyn od uszkodzeń,
  • mienia w transporcie,
  • ryzyk budowlano-montażowych,
  • czy nawet ubezpieczenia aktów terroryzmu.

Tworzymy rozwiązania w zakresie ubezpieczeń mienia dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności oraz wielkości majątku. Zdobyte doświadczenie pozwala nam wypracować optymalny program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Nasz zespół przygotowuje audyt dotychczasowych polis, biorąc pod uwagę także dotychczasową historię szkodową, specyfikę jego działalności.

Następnie przedstawi wnioski i zalecenia mające na celu uszczelnienie zakresu ochrony. Analizujemy adekwatność przyjętych sum ubezpieczenia danego mienia, ich wartość odtworzeniową oraz szereg klauzul uszczelniających zakres ochrony.

Rozwiązania proponowane przez Infinity nie kończą się na ubezpieczaniu mienia według wartości odtworzeniowej, ale także uwzględniają pozostałe czynniki, przykładowo wzrastające koszty pracy, czy materiałów budowlanych.