Podczas negocjacji z ubezpieczycielami warunków ubezpieczenia na życie, poprawiamy zakres ubezpieczenia standardowych warunków ubezpieczenia o takie elementy, jak:

 • Definicje chorób, ryzyk, klauzul dodatkowych,
 • Minimalizowanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczycieli,
 • Katalog chorób objętych ochroną ubezpieczeniową,
 • Brak karencji dla dotychczasowych i nowych pracowników,
 • Wydłużenie czasu obowiązywania umów zgodnie ze strukturą grupy,
 • Atrakcyjne oferty dla partnerów i pełnoletnich dzieci pracowników, niezależnie od ilości zgłoszonych osób,
 • Wysokość i warunki wypłacania świadczenia, m.in. za pobyt w szpitalu,
 • Koszt ubezpieczenia,
 • Usprawnienie procesu zgłaszania szkód.

Oferujemy także profesjonalną obsługę brokerską w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych:

 • Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz NW w zagranicznej podróży służbowej
 • Indywidualne grupowe ubezpieczenie na życie