Istotą ubezpieczenia OC jest przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka związanego z wypłatą odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną.

Świadomość ubezpieczeniowa poszkodowanych rośnie, prężnie rozwijają się kancelarie odszkodowawcze. Sądy zasądzają coraz wyższe świadczenia za szkody osobowe. Te, jak i wiele innych czynników sprawiają, że właściwe ustalenie sumy gwarancyjnej, odpowiedni zakres ubezpieczenia mogą mieć kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia szkody.

Konstruując polisę odpowiedzialności cywilnej należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i charakter zagrożeń jakie występują w przedsiębiorstwie.

Nasze usługi w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują:

  • identyfikacja ryzyka,
  • konstrukcja programu ubezpieczeniowego dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzenie kilkuetapowego procesu negocjacji z ubezpieczycielami w celu pozyskania najkorzystniejszej oferty na rynku,
  • wdrożenie i administracja programu ubezpieczeń przez okres trwania polis,
  • aktywna pomoc i doradztwo w procesie likwidacji szkód.