Tworzymy programy ubezpieczeń komunikacyjnych dla Klientów z różnych branż, aranżujemy i obsługujemy ubezpieczenia pojazdów, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności czy wielkość floty pojazdów. W ramach współpracy oferujemy takie usługi, jak:

  • Audyt dotychczasowych umów ubezpieczenia oraz ustalenie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością,
  • Analiza dotychczasowej szkodowości,
  • Skonstruowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb i oczekiwań Ubezpieczonego,
  • Przeprowadzenie wieloetapowych negocjacji z rynkami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania najkorzystniejszej (najlepszej) oferty,
  • Wdrożenie i administracja programu ubezpieczeń przez cały okres trwania współpracy,
  • Bieżący nadzór nad ekspiracją polis,
  • Sprawna i kompetentna pomoc przy uzyskaniu odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Klientom posiadającym duże floty, z wysokim wskaźnikiem szkodowości proponujemy tzw. rozwiązania prewencyjne, które w przyszłości przełożą się na koszt ochrony. Bieżąca kontrola przyczyn szkód na flocie pojazdów pozwala we współpracy z Klientem stworzyć efektywny regulamin bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników użytkujących pojazdy firmowe.