Co zyskuje pracownik:

 • Atrakcyjny benefit pracowniczy.
 • Poczucie bezpieczeństwa finansowego.
 • Szeroki zakres ochrony przy relatywnie niskiej składce.
 • Możliwość objęcia ochroną także małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci.
 • Możliwość indywidualnej kontynuacji po odejściu z pracy.

Co zyskuje pracodawca:

 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
 • Możliwość budowania zaangażowania pracowników.
 • Kreowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy, który dba o swoją kadrę i ich bliskich.
 • W przypadku finansowania składek możliwość wliczenia ich w koszty uzyskania przychodu.
 • Zwolnienie z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej (przy spełnieniu prostych warunków).
Analizujemy potrzeby, doradzamy, porównujemy oferty i rekomendujemy najkorzystniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie.

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku takich zdarzeń, jak: śmierć, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby itp. Katalog świadczeń wraz z sumami ubezpieczenia jest każdorazowo dostosowywany do wielkości, a także specyficznych potrzeb i wymagań danej firmy. 

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla każdej firmy, niezależnie od przychodów czy wielkości zatrudnienia. Mogą przystąpić do niego pracownicy, kadra zarządzająca, a także małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci pracowników.

Jeżeli w Twojej firmie:

 • Nie funkcjonuje program grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Zakres ubezpieczenia jest niewystarczający - nie odpowiada realnym potrzebom.
 • Obecny program był wdrożony kilka lat temu, a w międzyczasie pojawiły się nowe potrzeby ubezpieczeniowe.
 • Chcesz sprawdzić rynek i zobaczyć, czy aktualne ubezpieczenie jest najlepszym możliwym wyborem.
 • W obecnym programie nie ma możliwości objęcia ochroną partnerów oraz dzieci pracowników.
 • Firma zwiększyła zatrudnienie i zastanawiasz się, czy istnieje możliwość dodania kolejnego wariantu ubezpieczenia lub poprawy zakresu.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Jaki jest koszt ubezpieczenia?

Średnia składka za osobę za miesiąc wynosi ok. 50-150 zł.

Składka za ubezpieczenie może być w całości finansowa przez pracodawcę lub pracownika bądź też współfinansowana przez obie strony.

W przypadku większych firm istnieje możliwość stworzenia kilku różnych wariantów ochrony, jak również odrębnego wariantu przeznaczonego dla kadry zarządzającej.

Aby uruchomić grupowe ubezpieczenie na życie, wymagana jest partycypacja na poziomie ok. 50-60%.

Wyróżniki negocjowanych przez nas warunków ubezpieczenia:

Elastyczna definicja niezdolności do pracy w branży IT

Różne formy zatrudnienia uwzględnione w definicji pracownika

Wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, poważnego zachorowania

Wysokie kwoty świadczeń za trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Chcesz dowiedzieć się

Jak uchronić się przed zawodowymi konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku?

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu ubezpieczenia grupowego w swojej firmie?

A może ubezpieczenie, które posiadasz, nie jest dopasowane do potrzeb Twoich pracowników?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy