Ubezpieczenie OC zawodowe (Professional Indemnity) chroni przed roszczeniami Twoich kontrahentów i innych osób trzecich, które mają postać strat finansowych. Jeżeli podczas wykonywania czynności zawodowych na skutek Twojego błędu lub zaniechania dojdzie do powstania szkody u kontrahenta lub innej osoby trzeciej, wówczas ubezpieczyciel zobowiązany będzie wypłacić poszkodowanemu należne odszkodowanie w Twoim imieniu.

Polisa ubezpieczenia OC zawodowego zapewnia nie tylko pokrycie roszczeń związanych ze szkodami osób trzecich, lecz również wszelkiego rodzaju kosztów niezbędnych do zweryfikowania zasadności zgłoszonych roszczeń oraz ich wysokości, w tym m.in. koszty sądowe, które mogą okazać się równie wysokie jak samo roszczenie.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie OC zawodowe zapewnia ochronę oraz wiarygodność Twojej firmy.

Prowadzisz firmę i:

 • Masz świadomość ryzyka wynikającego ze świadczonych usług, w związku z czym uważasz, że ochrona w ramach ubezpieczenia OC obowiązkowego może być niewystarczająca (niska suma gwarancyjna, wąski zakres ochrony).
 • Podpisanie umowy z kontrahentem/zamawiającym/inwestorem uzależnione jest od posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC zawodowego lub Twoja obecna polisa nie spełnia wymogów nowego kontrahenta.
 • Aktualny limit odpowiedzialności w Twojej polisie jest niewystarczający, a ubezpieczyciel nie jest w stanie zaoferować wyższych limitów.
 • Zdajesz sobie sprawę, że posiadanie polisy OC zawodowej może być skutecznym argumentem zwiększającym Twoją wiarygodność w oczach potencjalnych kontrahentów.
 • Nie masz czasu na samodzielne poszukiwanie ofert oraz wypełnianie wielu wniosków na różnych wzorach i oczekujesz wsparcia na każdym etapie procesu ubezpieczeniowego oraz przy likwidacji szkód.

Mamy doświadczony zespół

Poznaj nas

W jakich sytuacjach możesz zastosować polisę ubezpieczenia OC zawodowego?

1.

Wiarygodność i profesjonalizm

Posiadanie polisy OC zawodowej zwiększa wiarygodność Twojej firmy w oczach kontrahenta. Świadczy bowiem o tym, że jesteś profesjonalistą w swoim zawodzie, a także masz świadomość związanych z nim zagrożeń, dlatego część ryzyka przenosisz na ubezpieczyciela.

2.

Odszkodowanie

Ubezpieczenie OC zawodowe pokryje odszkodowanie wynikające z roszczeń osób trzecich, będące konsekwencją błędów i uchybień w zakresie wykonywanych czynności zawodowych.

3.

Koszty obrony

Ubezpieczenie pokryje koszty związane ze zbadaniem zasadności i wysokości wniesionego roszczenia, w tym: koszty sądowe, koszty powołania kancelarii prawnych.

4.

Wymogi kontraktowe

W przypadku kontraktów budowlanych/projektowych/nadzoru inwestorskiego niejednokrotnie zdarza się, że wymogi dotyczące ubezpieczenia OC zawodowego wskazane są w dokumentacji zamawiającego czy inwestora.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia:

 1. 1.
  Wysokość limitu odpowiedzialności (suma gwarancyjna).
 2. 2.
  Rodzaj działalności (realizowane kontrakty, projekty).
 3. 3.
  Wielkość firmy (przychody, liczba pracowników).
 4. 4.
  Zakres ubezpieczenia.
 5. 5.
  Inne czynniki - w zależności od specyfiki branży.

Co zyskujesz, podejmując z nami współpracę?

Czas i spokój

Każdy materiał merytoryczny dla naszych klientów jest przygotowywany w taki sposób, aby maksymalnie oszczędzał czas poświęcony na wybór konkretnego rozwiązania. Jednocześnie staramy się, aby dawał jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy rekomendowana oferta jest w danej sytuacji najkorzystniejszą opcją wyboru.

Najnowsze rozwiązania

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach OC zawodowych tylko dla kilku branż. Wąska specjalizacja daje nam aktualną wiedzę na temat sytuacji rynkowej, przez co jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie.

Sprawne działanie

Specjalizacja w zakresie ubezpieczeń dla branży IT/budowlanej/projektowej umożliwia stałą współpracę z towarzystwami oferującymi najlepsze ubezpieczenia OC zawodowe. Dzięki temu wypracowaliśmy procedury, które umożliwiają szybkie i efektywne pozyskiwanie ofert dla klientów.

Profesjonalne doradztwo

Udzielamy konsultacji naszym klientom. Wierzymy, że wiedza, którą pozyskaliśmy podczas weryfikacji ponad tysiąca ofert OC zawodowego, a także licznych szkoleń w zakresie ubezpieczeń oraz prawa, pozwala nam na profesjonalne doradztwo dotyczące m.in. ograniczania ryzyka w firmach.

Jeśli chciałbyś poznać szacunkowy koszt ubezpieczenia dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami

Jak pomogliśmy naszym klientom?

Taniej


Zgłosił się do nas klient, który posiadał już ubezpieczenie OC zawodowe, natomiast kontrahent wymagał posiadania polisy ze znacznie wyższym limitem niż dotychczas (5 mln GBP). Powodowało to, że oferta aktualnego ubezpieczyciela była bardzo droga (kosztowała ok. 58 tys. zł). Podczas rozmowy i wspólnego wypełniania wniosku okazało się, że ryzyko ubezpieczeniowe jest u niego znacznie niższe niż wcześniej zakładano. Dzięki temu uzyskaliśmy atrakcyjną ofertę z szerszym zakresem ochrony od dotychczasowego oraz tańszą o ok. 55%.

Szerzej


Zgłosił się do nas klient, który otrzymał od swojego agenta propozycję wznowienia polisy na kolejny rok, ale nie spełniała ona wymogów kontrahentów, ponieważ przeważająca część działalności była wyłączona z ochrony. Dzięki precyzyjnemu wypełnieniu wniosku ubezpieczeniowego oraz sprawnej komunikacji zarówno z ubezpieczycielem, który mógł zaoferować w tym przypadku właściwą ochronę, jak i z klientem w zakresie dodatkowych informacji, w ciągu 1,5 tygodnia udało się zawrzeć polisę. Co ważne, ochroną zostało objęte 100% świadczonych przez klienta usług.

Zawsze pod kontrolą


Poza stałym badaniem rynku i weryfikacją ofert wspieramy naszych klientów na każdym etapie związanym z obsługą ubezpieczeń. Jednym z ważniejszych etapów jest likwidacja szkód, czyli de facto sytuacja, na wypadek której klienci chcą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Największa szkoda z tytułu ubezpieczenia OC zawodowego, jaką do tej pory likwidowaliśmy wspólnie z klientem (był to klient z branży IT) dotyczyła roszczenia na kwotę ok. 20 mln zł, gdzie dodatkowo koszt powołania zagranicznej kancelarii prawnej wyniósł ok. 500 tys. zł.

Jeżeli nie wiesz, czy Twoje obecne ubezpieczenie OC zawodowe zapewnia właściwą ochronę

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy