Ubezpieczenie OC zawodowe (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions) dla branży IT chroni przed roszczeniami Twoich kontrahentów i innych osób trzecich. Jeżeli podczas wykonywania usług IT na skutek popełnienia błędu, pominięcia, przeoczenia, przekroczenia terminu oddania projektu dojdzie do powstania szkody u kontrahenta lub innej osoby trzeciej, wówczas ubezpieczyciel zobowiązany będzie wypłacić poszkodowanemu należne odszkodowanie w Twoim imieniu.

Polisa ubezpieczenia OC zawodowego zapewnia nie tylko pokrycie roszczeń związanych ze szkodami osób trzecich, lecz również wszelkiego rodzaju kosztów niezbędnych do zweryfikowania zasadności zgłoszonych roszczeń oraz ich wysokości, w tym m.in. koszty sądowe, które mogą okazać się równie wysokie jak samo roszczenie.

Ochronę w ramach polisy OC dla IT zapewnić może jedynie specjalistyczny produkt, dopasowany do profilu działalności.

Prowadzisz Software House i:

 • Podpisanie umowy z kontrahentem uzależnione jest od posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC zawodowego lub Twoja polisa nie spełnia wymogów.
 • Otrzymałeś od kontrahenta wymogi dotyczące ubezpieczeń, ale nie potrafisz zweryfikować czy Twoja obecna polisa je spełnia.
 • Skala Twojej działalności jest już na tyle duża, że posiadanie ubezpieczenia stało się wymogiem zarówno zewnętrznym (ze strony kontrahentów), jak i wewnętrznym (wymóg zarządu).
 • Rozpoczynasz nowy projekt i obawiasz się ryzyka związanego z jego realizacją.
 • Nie masz czasu na samodzielne poszukiwanie ofert oraz wypełnianie wielu wniosków na różnych wzorach i potrzebujesz pomocy w negocjacjach czy podczas likwidacji szkód.
 • Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Twojej firmie, wynikającym z podpisywanych umów i realizowanych projektów.

+ 300

to liczba spółek IT, z którymi aktywnie współpracujemy

1650

to liczba ofert, które do tej pory przeanalizowaliśmy

45

to minimalna liczba elementów oferty, które poddajemy szczegółowej weryfikacji

20 mln zł

to wysokość największego roszczenia, które likwidowaliśmy z polisy OC zawodowej IT naszego klienta

Kiedy skorzystasz z polisy OC zawodowego?

Roszczenie - wypłata odszkodowania

Ubezpieczenie pokryje odszkodowanie wynikające z roszczeń osób trzecich, będące konsekwencją błędów i uchybień w zakresie wykonywanych usług IT wyrządzonych przez Twoją firmę. Więcej o przykładach szkód w branży IT przeczytasz TUTAJ

Roszczenie – koszty pomocy prawnej

Ubezpieczyciel pokryje wszelkiego rodzaju koszty związane ze zbadaniem zasadności i wysokości wniesionego roszczenia, a w szczególności koszty postępowania sądowego. Więcej o kosztach sądowych przeczytasz TUTAJ

Nowi klienci

Zagraniczni kontrahenci coraz częściej wymagają posiadania odpowiedniego zabezpieczenia projektów IT w postaci polisy ubezpieczenia OC zawodowego. Więcej o wymaganiach dotyczących ubezpieczenia OC zawodowego przeczytasz TUTAJ

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

 1. 1.
  Wysokość limitu odpowiedzialności (suma gwarancyjna).
 2. 2.
  Wysokość generowanego obrotu z podziałem na zakresy terytorialne i rodzaje obsługiwanych branż.
 3. 3.
  Ograniczenia własnej odpowiedzialności w zawieranych umowach.
 4. 4.
  Rodzaj realizowanych kontraktów (chat na stronie www, e-commerce czy kluczowy system bankowy).
 5. 5.
  Rodzaj świadczonych usług (typowy software house, typowy body leasing / team leasing lub inne formy usług).
 6. 6.
  Metodyki pracy (Time&Materials / Fixed Price / Agile / Scrum / Waterfall).

* Średni koszt ubezpieczenia. Dla danej firmy może być niższy lub wyższy.

Jeśli potrzebujesz wstępnej wyceny ubezpieczenia

Na podstawie kilkuminutowej rozmowy będziemy w stanie podać szacunkowy koszt dla Twojej firmy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przeprowadzimy wstępną rozmowę, aby poznać profil działalności Twojej firmy oraz Twoje potrzeby.
 • Wspólnie ustalimy jakie parametry powinno posiadać ubezpieczenie (limit odpowiedzialności, zakres ochrony, zakres terytorialny itp.).
 • Wskażemy, jakie dokumenty i informacje będą niezbędne do uzyskania ofert.
 • Po uzupełnieniu odpowiednich wniosków spotkamy się z Tobą ponownie w celu omówienia ewentualnych pytań i wątpliwości z Twojej oraz z naszej strony.
 • Zweryfikujemy cały rynek ubezpieczycieli w Polsce, którzy oferują tego rodzaju ubezpieczenie. Jeśli nie znajdziemy odpowiedniej oferty, zaproponujemy współpracę z ubezpieczycielami z zagranicy. 
 • Podczas zbierania ofert przeprowadzimy negocjacje mające na celu dopasowanie zakresu ochrony do prowadzonej działalności i wymogów oraz możliwe obniżenie składek.
 • Przedstawimy rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Wystąpimy w Twoim imieniu do ubezpieczyciela o przygotowanie umowy ubezpieczenia.
 • W trakcie trwania okresu ubezpieczenia będziemy administrować polisą, kontrolować terminy, zarządzać dokumentami.
 • W przypadku pojawienia się roszczenia pomożemy Ci na każdym etapie likwidacji szkody: od jej zgłoszenia aż po przygotowanie do postępowania sądowego. Posiadamy w swoim zespole osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i brokera ubezpieczeniowego.

Zobacz nasz zespół ekspertów

Co zyskujesz, podejmując z nami współpracę?

Czas i spokój

Zajmiemy się ubezpieczeniem, Ty zajmiesz się swoją firmą

Najnowsze rozwiązania

Znamy się na swojej pracy, wiemy, jak Ci pomóc

Zrozumienie

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach dla IT

Profesjonalne doradztwo

Możesz na nas liczyć na każdym etapie

Szkoda na 20 mln PLN? To się zdarza

Ogromne koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem – przykład z życia wzięty

Jak pomogliśmy naszym klientom?

Szybciej

Klient zgłosił się do nas z pilną potrzebą uzyskania polisy ubezpieczenia OC zawodowego z zakresem terytorialnym obejmującym USA. Brak polisy blokował mu możliwość podpisania bardzo atrakcyjnego kontraktu. Tego samego dnia zorganizowaliśmy spotkanie w formie wideokonferencji, po którym otrzymaliśmy od klienta wypełniony wniosek ubezpieczeniowy. Kolejnego dnia otrzymaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę, dodatkowo wynegocjowaliśmy obniżkę składki. Oferta została zaakceptowana przez kontrahenta naszego klienta, więc poprosiliśmy ubezpieczyciela o wystawienie polisy. Cały proces trwał 2 dni.

Taniej

Zgłosił się do nas klient, który posiadał już ubezpieczenie OC zawodowe, natomiast kontrahent wymagał posiadania polisy ze znacznie wyższym limitem niż dotychczas (5 mln GBP). Powodowało to, że oferta aktualnego ubezpieczyciela była bardzo droga (kosztowała ok. 58 tys. zł). Podczas rozmowy i wspólnego wypełniania wniosku okazało się, że ryzyko ubezpieczeniowe jest u niego znacznie niższe niż wcześniej zakładano. Dzięki temu uzyskaliśmy atrakcyjną ofertę z szerszym zakresem ochrony od dotychczasowego oraz tańszą o ok. 55%.

Sprawniej

Klient zgłosił się do nas w celu uzyskania ubezpieczenia dla kontrahenta z USA. Wymagania kontrahentów z USA nie ograniczają się tylko do ubezpieczenia OC zawodowego – zazwyczaj jest tam również wymóg ubezpieczenia Cyber, OC działalności gospodarczej oraz innych zgodnie z prawem stanu, w jakim zarejestrowana jest firma. Z przyczyn formalno-prawnych nie ma możliwości spełnienia tych wszystkich wymogów przez spółki z Polski czy z Europy. Uzyskaliśmy dla naszego klienta możliwe najkorzystniejsze oferty, a w zakresie wymagań, których nie można było spełnić przekazaliśmy szczegółowe wyjaśnienia, które zostały zaakceptowane przez kontrahenta.

Korzystniej

Klient poszukiwał ubezpieczenia OC zawodowego w związku z realizacją nowego kontraktu dotyczącego wykonania i utrzymania aplikacji do car-sharingu. Zweryfikowaliśmy cały rynek i przedstawiliśmy klientowi najkorzystniejszą ofertę. Podczas rozmowy z klientem okazało się, że zapisy w jego umowie z kontrahentem wskazywały na bardzo szeroką odpowiedzialność również wobec użytkowników aplikacji. Dopiero zwrócenie przez nas uwagi na poważne konsekwencje wynikające z braku odpowiednich ograniczeń odpowiedzialności spowodowało wprowadzenie zmian w ostatecznej treści umowy.

Nie wiesz, czy Twoje obecne ubezpieczenie OC zawodowe zapewnia właściwą ochronę?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy