Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Ubezpieczenie Cyber dla Software House’ów – na to koniecznie zwróć uwagę!

Ubezpieczenie Cyber dla Software House’ów – na to koniecznie zwróć uwagę!

Spis treści

Software House’y są dziś kluczowymi graczami w budowaniu i utrzymaniu infrastruktury technologicznej. Wraz z rosnącą złożonością i częstotliwością ataków cybernetycznych, firmy te stają się coraz bardziej narażone na ryzyko utraty danych, naruszenia prywatności klientów oraz przestojów w działaniu systemów. 

Ubezpieczenie Cyber dla Software House’ów

W odpowiedzi na te zagrożenia coraz więcej Software House’ów zwraca uwagę na potrzebę wdrożenia środków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Jednym z kluczowych narzędzi zapewniających ochronę przed skutkami ataków cybernetycznych jest ubezpieczenie Cyber.  

W trakcie rozmów z Software House’ami często pojawia się przekonanie, że posiadają kompleksową ochronę Cyber w ramach swojego ubezpieczenia. Standardowo ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych ma na celu zagwarantowanie pomocy na wypadek ataku cybernetycznego.  

Tymczasem niektórzy ubezpieczyciele tą samą nazwą określają klauzulę dodawaną do ubezpieczenia OC zawodowego. Te dwa produkty zasadniczo się od siebie różnią. 

Klauzula Cyber nie wystarczy – case study

Zasadniczo to, co nazywamy ubezpieczeniem Cyber można podzielić na dwie kategorie: 

1) Typowe ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych:  

  • obejmujące ochroną zarówno szkody wynikające z ataków hakerskich na infrastrukturę ubezpieczonego w tym: *objęcie kosztów wynajęcia informatyków śledczych, specjalistów w zakresie zarządzania incydentem cybernetycznym, kancelarii prawnych, specjalistów w zakresie public relations, kosztów okupu (w przypadku ransomware), kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed ataku jak i wiele innych elementów* 
  • typowe ubezpieczenie Cyber obejmuje również odpowiedzialność cywilną za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem poziomu bezpieczeństwa sieci oraz naruszeniem zasad poufności danych w tym również *pokrycie kosztów kar administracyjnych nałożonych przez organy nadzoru za naruszenie zasad poufności danych osobowych (np. kary UODO za naruszenie zasad RODO)* 

2) Klauzula Cyber lub tzw. „ubezpieczenie Cyber”:  

Ochrona w takich przypadkach ogranicza się najczęściej jedynie do odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w razie zawinionego działania ubezpieczonego. W przypadku spółek IT taką ochronę (i nie tylko) zapewnia najczęściej ubezpieczenie OC zawodowe. W przypadku posiadania takiego rodzaju ubezpieczenia Cyber nie możemy liczyć w żadnym przypadku na pokrycie *w/w kosztów związanych z atakiem hakerskim*. Taka sytuacja powoduje wśród spółek IT złudne poczucie posiadania odpowiedniej ochrony przy jej realnym braku.  

Zweryfikuj swoje zapisy dotyczące ochrony w zakresie Cyber, a jeśli masz wątpliwości to pozwól to zweryfikować specjaliście w zakresie dostarczania rozwiązań ubezpieczeniowych dla branży IT. 

Piotr Cholewczyński

Piotr Cholewczyński

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych.

Od niemal dekady działa aktywnie w ubezpieczeniach dla branży IT. Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe oraz likwidację szkód.

W ubezpieczeniach od 14 lat.

Może zainteresuje

Cię także: