Blog

Ubezpieczenie działalności automotive – kompleksowa ochrona z IBU

Spis treści

Każda z usług IT związanych z przemysłem 4.0 różni się od siebie. Dlatego właśnie tak istotne z punktu widzenia ochrony jest odpowiednie opisanie ryzyka lub precyzyjne określenie usług, którymi zajmuje się dana firma, a które mają być objęte ochroną. Szczególnym przypadkiem jest branża automotive, która dla wielu ubezpieczycieli wiąże się ze zbyt dużym – z ich punktu widzenia – ryzykiem. W IBU, dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, wiemy, jak pomóc naszym klientom, którzy muszą spełnić wymagania kontraktowe.

Branża automotive – widmo roszczeń

Od jakiegoś czasu zgłaszają do nas klienci z branży automotive (działalność związana z oprogramowaniem maszyn, przemysłowych sterowników PLC), którzy otrzymują wymogi ubezpieczeniowe od klientów z USA oraz EU. Są to sumy rzędu 5 mln USD/EUR/GBP na OC zawodowe i 2-3 mln USD/EUR/GBP na OC działalności. 

Dla wielu klientów z branży – zanim dostaną się pod nasze skrzydła – dużym problemem są trudności z pozyskaniem oferty ubezpieczeń. Usługi tego typu wiążą się zdaniem części ubezpieczycieli z ryzykiem, pojawia się możliwość wystąpienia szkody i wysokiego roszczenia.  

Szczególnym zagrożeniem w branży – z punktu widzenia ubezpieczycieli – są usługi programistyczne. Oprogramowanie jest tutaj odpowiedzialne za systemy bezpieczeństwa w pojazdach takie jak m.in. ABS. A z tym mogą się wiązać szkody osobowe i szkody w mieniu.  

Skomplikowanym ryzykiem bywają też potencjalne szkody osobowe i w mieniu związane z pojazdami autonomicznymi. 

Z innym ryzykiem wiąże się oprogramowanie do sterowników PLC. Odpowiadają one za sterowanie procesem produkcyjnym. W przypadku nieprawidłowego działania najczęściej parametry produkcji będą zaburzone – a to przełoży się na stratę firmy. W ostateczności może dojść do zatrzymania się procesu produkcji – dlatego sterowniki PLC czy działanie w zakresie usług dotyczących SCADA są obarczone dużym ryzykiem. 

Analiza wymogów ubezpieczeniowych

Bywa, że w wymogach znajdują się zapisy dotyczące polis, które faktycznie nie są niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony takie jak: 

  • Workers Compensation – typowe ubezpieczenie obowiązujące w większości stanów w USA. System prawny w Polce i Europie jest nieco inaczej skonstruowany, dlatego też przesyłanie przez nas stosownych wyjaśnień i argumentów pozwala na usunięcie takiego wymogu.

  • Automobile Liability – typowe ubezpieczenie stosowane w m.in. w USA, UK – tam, gdzie stosowany może być system prawny „common law”. Jest to rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia dla pojazdów firmowych. W Polsce każdy pojazd posiada własne ubezpieczenie OC niezależnie od tego, czy wykorzystywany jest w celach prywatnych, czy też służbowych. Tutaj również krótkie wyjaśnienie powoduje usunięcie wymogu ubezpieczenia przez zamawiającego.

SPRAWDŹ

Wymogi ubezpieczeniowe klientów z USA

Wymogi, w szczególności te od klientów z USA, potrafią być bardzo mocno rozbudowane. Nie znaczy to jednak, że każdy z nich musi zostać spełniony. 

Przy ubezpieczaniu usług wykonywanych dla klientów z USA ubezpieczyciele widzą zdecydowanie wyższe ryzyko niż w przypadku obsługi klientów z Europy. Kluczowe są tutaj dwa czynniki: 

Zdecydowanie wyższa świadomość społeczna i determinacja w zakresie dochodzenia odszkodowań. Temat w szczególności dotyczy naruszenia praw własności intelektualnej oraz nasuszenia godności osobistej. 

Drugim niezwykle istotnym czynnikiem okazują się znacznie wyższe koszty likwidacji szkody, w tym bardzo wysokie koszty obrony przed roszczeniami. Wynajęcie kancelarii prawnej w USA to tak wysoki koszt, że potrafi on przekroczyć czasami wysokość samego dochodzonego odszkodowania. W takich przypadkach niezwykle istotne mogą okazać się ograniczenia odpowiedzialności wynegocjowane w umowach na realizację usług IT. 

Te dwa argumenty oraz inne elementy wpływające na zwiększone ryzyko związane z obsługą klientów z USA powoduje, że część z ubezpieczycieli nie może, a część z nich nie jest zainteresowana zabezpieczeniem szkód z USA – jeżeli udział w generowanych przychodach z USA jest wysoki (przekracza np. 20% całego przychodu). 

SPRAWDŹ TEŻ

Jak wyglądają koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem?

Jak przebiega współpraca z IBU w przypadku branży automotive?

Jednym z naszych zadań na początku współpracy jest wyjaśnienie klientowi, co ukrywa się pod przedstawionymi ze strony klientów z USA wymaganiami. Musi wiedzieć, od czego ma go chronić polisa i z czego – w ramach negocjacji wymogów – można zrezygnować. 

Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i kontaktom wśród ubezpieczycieli wiemy, jak zadbać o branże wysokiego ryzyka. Wiemy, którzy ubezpieczyciele są otwarci na potencjalne negocjacje i przedstawienie ofert.  

Jesteśmy w stanie znaleźć dopasowane do wymogów oraz potrzeb klientów ubezpieczenie. Każdorazowo dbamy też o wynegocjowanie jak najlepszych warunków finansowych.  

Jakub Mucha

Jakub Mucha

Founder i CEO w IBU

Spędził setki godzin na rozmowach z branżą budowlaną, projektową i IT. Doświadczony broker o szerokiej, specjalistycznej wiedzy.

W ubezpieczeniach od 17 lat.

Odwiedź profil na LinkedIn

Może zainteresuje

Cię także: