Blog

Ubezpieczenie w branży OZE

W najbliższych latach czekają nas ogromne zmiany w technologiach wykorzystywanych do generowania energii. Jednym z najpopularniejszych zagadnień jest OZE, czyli odnawialne źródła energii. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne coraz częściej decydują się na montaż tego typu rozwiązań. Wszyscy mamy świadomość, że transformacja energetyczna jest nieunikniona. Gwałtowne oraz pogłębiające się zmiany klimatyczne wymusiły na Unii Europejskiej modernizację polityki energetycznej w kontekście czerpania energii ze źródeł całkowicie odnawialnych. Aby skutecznie zatrzymać efekt cieplarniany, musimy zredukować emisję zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery. 

Segment OZE staje się coraz ważniejszy z punktu widzenia ubezpieczeń. Rozwój energetyki odnawialnej wiąże się z koniecznością szybkiego wdrażania wysokospecjalistycznych usług związanych z ubezpieczeniem technologii OZE. 

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii (OZE) to całkowicie naturalne zasoby, które odbudowują się w krótkim czasie. Pozyskiwanie tego rodzaju źródeł jest całkowicie bezinwazyjne dla ekosystemu oraz bezpieczne dla środowiska i ekologiczne.  

Z każdym rokiem globalne zapotrzebowanie na energię wzrasta. Zasoby stale się kurczą, w związku z czym nieustannie poszukujemy alternatywnych źródeł, które zaspokoją bieżący i przyszły popyt energetyczny.

RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Energetyka wiatrowa

– produkcja energii z wiatru następuje w specjalnych turbinach. Mogą być one ulokowane na lądzie (ang. onshore wind), a także na większych zbiornikach wodnych – morzach i oceanach (ang. offshore wind), 

 

Energetyka solarna

– wytwarzanie energii i ciepła z wykorzystaniem promieniowania słonecznego następuje dzięki instalacjom fotowoltaicznym oraz kolektorom grzewczym, 

 

Energetyka wodna

– do jej przetworzenia wykorzystywane są specjalne budowle hydrotechniczne, z wbudowanym systemem turbin, które zamieniają siłę płynącej lub opadającej wody w energię kinetyczną, a następnie elektryczną, 

 

Energia geotermalna

– pod powierzchnią Ziemi występują zasoby wody, które mają od kilkudziesięciu do 100°C. Poprzez specjalne odwierty jest ona wydobywana, a następnie za pomocą odpowiednich instalacji przetwarzana w energię, 

 

Energetyka pochodząca z biomasy

– dzięki wysoko zaawansowanym procesom technologicznym biomasa pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przetworzona zostaje w paliwa stałe, płynne lub gazowe. W kolejnym etapie są one spalane i tym samym uzyskuje się ciepło oraz energię elektryczną. 

Wspomniane odnawialne źródła energii w Polsce obecne są od kilkunastu lat, jednak tak naprawdę dopiero od niedawna przekonujemy się, jak mogą one bezpośrednio przełożyć się na nasze finanse.  Rynek OZE rozwija się bardzo dynamicznie. Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w branży OZE w Europie jest morska energetyka wiatrowa. Ochrona środowiska, wzrost cen energii, pandemia oraz wojna dodatkowo przyspieszyły proces odejścia od konwencjonalnych źródeł energii. Przejście z tradycyjnych źródeł na alternatywne (OZE) odbywa się każdego dnia. 

OZE w Polsce transformacja energetyczna 

Budowa systemu energetycznego opartego o odnawialne źródła energii wiąże się ze sporymi wyzwaniami. W ostatnim czasie Polska systematycznie przyspiesza transformację sektora energetycznego w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii. 

Najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w Polsce jest energia słoneczna. Idealnie sprawdza się w dużych zakładach pracy, mniejszych firmach, ale również w domach. Inwestycje fotowoltaiczne z każdym rokiem zyskują na popularności. 

Aktualnie zarówno rynek energetyczny, jak i polska polityka energetyczna najbardziej koncentrują się na rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Z czasem jednak struktura energetyki w naszym kraju będzie się zmieniała.

Dowiedz się więcej

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Kompleksowa ochrona w branży OZE 

Rozwój OZE przekłada się bezpośrednio na rozwój ubezpieczeń w tym sektorze gospodarki. Ze względu na wysokie koszty i opłacalność inwestycji, inwestorzy potrzebują szerokiej ochrony. Dla branży ubezpieczeniowej to bardzo duże wyzwanie. Istotna jest prawidłowa ocena rodzaju ryzyk, które mogą wystąpić w tej branży. 

Kompleksowa ochrona powinna zabezpieczyć: 

  • etap budowy i montażu inwestycji, 
  • majątek, czyli mienie, na które zostały poniesione koszty związane z budową inwestycji, 
  • utratę przychodów, czyli realne straty finansowe, 
  • odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy.  

Właściciele oraz operatorzy elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych potrzebują ubezpieczenia, które ochroni inwestycje oraz zabezpieczy ich przed utratą zysków wynikających z różnego rodzaju awarii i szkód oraz odpowiedzialności za błędy zawinione i niezawinione. 

Podsumowanie 

Przed rozpoczęciem działania każdej inwestycji broker wraz z inwestorem powinni stworzyć integralną politykę ubezpieczeniową, dostosowując jej zakres do specyfiki działalności. Umowa ubezpieczenia musi uwzględniać specyfikę budowy danej inwestycji, a także złożoność procesu, w tym np. wykorzystanie specjalistycznych jednostek. Ze względu na skomplikowanie technologiczne oraz mnogość zagrożeń, program ubezpieczenia musi zostać uszyty „na miarę”. Żeby tak się stało, należy rozpocząć współpracę z doświadczonym w branży brokerem ubezpieczeniowym. To najlepszy sposób na to, by zagwarantować inwestycji maksymalną ochronę.

Jakub Mucha

Jakub Mucha

Founder i CEO w IBU

Spędził setki godzin na rozmowach z branżą budowlaną, projektową i IT. Doświadczony broker o szerokiej, specjalistycznej wiedzy.

W ubezpieczeniach od 17 lat.

Odwiedź profil na LinkedIn

Może zainteresuje

Cię także: