Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR/EAR). Dlaczego warto je zawrzeć dla każdego kontraktu?

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR/EAR). Dlaczego warto je zawrzeć dla każdego kontraktu?

Uzupełnienie do polisy OC działalności

Najważniejszym powodem, dla którego powinno się zawrzeć polisę wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR) – nawet pomimo braku takiego wymogu – jest fakt, że jest ona uzupełnieniem polisy OC działalności.

Zgodnie z art. 652 KC z chwilą formalnego przejęcia placu budowy przez firmę odpowiada ona za przedmiot kontraktu aż do chwili oddania obiektu.  

Powstaje w tym momencie stan, w którym generalny wykonawca odpowiada za plac budowy jak za mienie własne, czyli w odniesieniu do tego mienia nie działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Szkoda w przedmiocie kontraktu nie jest pokryta w ramach ubezpieczenia OC i na przykład pożar czy zalanie (najczęstsze szkody) muszą być likwidowane z ubezpieczenia CAR/EAR.

Więcej o ryzyku wykonawcy na placu budowy w oparciu o przykład z wokandy sądowej dowiesz się tutaj.

Koszt ubezpieczenia vs. koszt szkody

Kolejnym powodem jest relatywnie niski koszt takiego ubezpieczenia w stosunku do wartości ubezpieczonej inwestycji. W działalności budowlanej bardzo duży nacisk jest kładziony na rentowność kontraktów i często firmy rezygnują z tego powodu z ubezpieczenia CAR/EAR.

W mojej ocenie to spory błąd, gdyż koszt takiego ubezpieczenia jest relatywnie niski i wynosi około 1‰ od wartości kontraktu. W zależności od ryzyka danego kontraktu, koszt może być zarówno dwukrotnie niższy, jak i wyższy.

Przykładowo firma budowlana, która podpisuje kontrakt na budowę budynku mieszkalnego wartego 20 000 000 zł zapłaci około 20 000 zł przy szerokim zakresie pokrycia (stawka na poziomie 1‰).

Ostatnim, ale chyba najbardziej przemawiającym do wyobraźni powodem, dlaczego warto mieć takie ubezpieczenie – jest wysokość potencjalnej szkody oraz skutki braku ubezpieczenia CAR/EAR.  

Przykładowo, przy kontrakcie o wartości 20 000 000 zł wystąpi szkoda pożarowa w przedmiocie budowy (zaawansowanie prac to około 85%), zniszczeniu ulegnie część budynku. Koszty usunięcia pozostałości po pożarze oraz odbudowy zniszczonej części budynku wraz z materiałami to 4 000 000 zł. W przypadku braku polisy od wszystkich ryzyk budowy (CAR) to wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

Co wpływa na koszt ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu?

  1. Przedmiot kontraktu (wyższa stawka jest dla prac związanych z przebudową budynków zabytkowych niż dla budowy od podstaw budynku wielorodzinnego).
  2. Wartość kontraktu i długość trwania prac.
  3. Zakres ubezpieczenia (włączenie niektórych klauzul podnosi znacząco koszt polisy).
  4. Limity w poszczególnych klauzulach.
  5. Wysokość udziału własnego (kwota, jaką ubezpieczony będzie musiał pokryć ze środków własnych).
  6. Forma zawarcia ubezpieczenia (tańsze są polisy zawierane na bazie umowy generalnej niż indywidualne).

Czy warto zawrzeć polisę CAR/EAR?

Biorąc pod uwagę ryzyko, jakie bierze na siebie generalny wykonawca na placu budowy, w jego najlepszym interesie byłoby zawieranie polisy CAR/EAR dla każdego kontraktu budowlanego, bez względu na to czy istnieje wymóg jego posiadania, czy nie. Koszt takiego ubezpieczenia jest relatywnie niski a konsekwencje jego braku mogą być bardzo dotkliwe dla firmy budowlanej. 

Krzysztof Gąsiorowski – Broker

Dowiedz się więcej na temat tego, jaką odpowiedzialność ponosi przedsiębiorstwo budowlane.

Umów się z nami na rozmowę, podczas której ustalimy,

jak możemy Ci pomóc

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: