Blog

 • Strona główna
 • Blog
 • Zarządzanie limitami gwarancji ubezpieczeniowych. Na co zwrócić uwagę w 2023 roku?

Zarządzanie limitami gwarancji ubezpieczeniowych. Na co zwrócić uwagę w 2023 roku?

W ostatnim czasie wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zmieniają swoje podejście do oceny ryzyka w kontekście udzielania gwarancji ubezpieczeniowych (zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Nie oznacza to, że przestały wydawać gwarancje ubezpieczeniowe – nic z tych rzeczy. Przyglądają się natomiast znacznie mocniej kluczowym wskaźnikom i można odnieść wrażenie, że zaostrzyli swoją ocenę scoringową. Jest natomiast grupa ubezpieczycieli, która wręcz odwrotnie – spogląda na branże przychylniejszym okiem.

Zmiany są reakcją na pogarszającą się globalnie sytuacji firm z branży budowlanej oraz nienajlepsze prognozy na 2023 rok (oby środki z KPO szybko nadeszły!).

O sytuacji w poprzednich latach (garść statystyk – pisaliśmy tutaj: Koszty gwarancji rosną. Czy jest się czego obawiać? Garść statystyk.)

Sytuacja na rynku gwarancji ubezpieczeniowych w IV kwartale 2022 r. 

Problemy, z jakimi mierzy się branża mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu ubezpieczycieli. W efekcie:

 • Uzyskanie oferty na gwarancje ubezpieczeniowe staje się trudniejsze,
 • Ubezpieczyciele wymagają dodatkowych, obszernych wyjaśnień,
 • Coraz częściej do udzielenia gwarancji koniecznym jest przedłożenie dodatkowych zabezpieczeń (zastaw rejestrowy, hipoteka, częściowa kaucja gotówkowa),
 • Zdarza się też, że TU odmawiają udzielenia gwarancji w ramach aktualnych, czynnych umów o limit.

Wszystko to sprawia, że firmy mogą borykać się z trudnościami z uzyskaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli odpowiednio nie będą zarządzać limitami o gwarancje ubezpieczeniowe.

SPRAWDŹ TEŻ: Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Dzisiaj, dla wielu firm, pozyskiwanie nowych limitów jest konieczne, aby nie wnosić zabezpieczenia kontraktów w gotówce. W latach poprzednich większość firm pozyskiwała je głównie w związku ze zwiększoną skalą działalności lub w celu optymalizacji kosztów.

Jak zarządzać limitami w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych?

Wraz z rozwojem firm z branży budowlanej dochodzi z każdym rokiem do kumulacji zaangażowania w ramach czynnych limitów. Jeżeli do tego dojdzie nam zawarcie kilku kontraktów w tym samym czasie to możemy bardzo szybko wyczerpać posiadane limity. Po zakończeniu prac, dalej 30% zostanie na okres rękojmi.

Jak zapewnić firmie gwarancje ubezpieczeniową pod kontrakt? W kilku punktach opiszemy, na czym powinno polegać optymalne zarządzanie umowami o limit gwarancyjny:

 1. Weryfikowanie wartości dostępnych limitów globalnie, jak i w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeń,
 2. “Odświeżanie” oceny co kwartał (jeszcze rok temu można było to robić raz w roku, lub co pół roku) – dzisiaj limity są czynne, ale po weryfikacji wyników mogą być wstrzymane (i to się dzieje!),
 3. Wprowadzanie do umów o limit gwarancyjny i analizowanie wysokości podlimitów na pojedynczą gwarancję – bywa to kluczowe przy większych kontraktach (część ubezpieczycieli podlimit określa jako 20% udzielonego limitu – to pozwala zabezpieczać niewielkie kontrakty),
 4. Weryfikowanie maksymalnych okresów obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek, jak i gwarancji łączonej,
 5. Sprawdzanie, jaka jest forma zabezpieczenia umów o limit, gwarancji ubezpieczeniowych –optymalnym rozwiązaniem jest brak twardych zabezpieczeń (wyłącznie weksel in blanco).

SPRAWDŹ TEŻ: Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy „dużej” wartości kontraktu

Powyższe działania pozwalają na bieżącą ocenę czy przyznane limity (podlimity) oraz okresy obowiązywania są wystarczające pod wymogi kontraktowe przetargu, do którego planujemy wystartować. Co bardzo ważne – mamy również potwierdzenie, że nasze limity są dalej aktywne.

Jeżeli obecne limity zapewniają nam zabezpieczenie prognozowanych kontraktów, to warto rozważyć poszukiwanie nowych umów w celu obniżenia stawek.

Również warto zastanowić się nad uzyskaniem nowych limitów przyszłościowo, jeżeli obecnie dysponujemy wynikami finansowymi prezentującymi zamknięcie całego okresu obrachunkowego (o ile oczywiście – wskaźniki wypadają pozytywnie). Jakie elementy są badane przez ubezpieczycieli? Sprawdź: Gwarancje ubezpieczeniowe – jak wygląda ocena firmy, która stara się o gwarancje, koszt gwarancji.

Co w przypadku, kiedy limity są niewystarczające, lub wygrany kontrakt jest na tyle duży, że obecni ubezpieczyciele nie są gotowi go zabezpieczyć?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy „dużej” wartości kontraktu

Jakub Mucha – CEO / Broker

Porozmawiaj z naszym eskspertem i dowiedz się,

jak możemy Ci pomóc!

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: