Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią alternatywę dla gwarancji bankowych oraz innych form zabezpieczenia kontraktu (np. zabezpieczenie w pieniądzu, poręczenia). Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wadium bądź zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone według wyboru wykonawcy w kilku formach, a jedną z nich są gwarancje ubezpieczeniowe. Często jest to również dopuszczalna forma w kontraktach prywatnych.

Doradzamy i zarządzamy gwarancjami ubezpieczeniowymi, aby nasi klienci mogli dynamicznie się rozwijać, nie angażując własnych środków finansowych. 

1,3 mld zł

Wartość zabezpieczonych
kontraktów w ostatnich 3 latach

110

Liczba obsługiwanych
klientów w zakresie gwarancji

1550

Liczba wystawionych
gwarancji

Jeżeli w Twojej firmie:

 • Aktualne limity są już niewystarczające.
 • Masz problem z uzyskaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na wartość nowych kontraktów.
 • Inwestor nie akceptuje treści gwarancji przedstawionej przez ubezpieczyciela lub bank. 
 • Zastanawiasz się, czy masz konkurencyjne warunki finansowe w ramach czynnych umów o limit.
 • Chcesz poprawić swoją płynność finansową (nie chcesz dalej blokować gotówki).
 • Chcesz zamienić kaucje gotówkowe na gwarancje ubezpieczeniowe. 
 • Oczekujesz wsparcia w zarządzaniu wolnymi limitami i wygasającymi gwarancjami.
 • Nie masz czasu na uzupełnianie wielu wniosków na różnych wzorach.
 • Chcesz mieć możliwość startu w większej ilości przetargów.
 • Chcesz wiedzieć, jak wypada ocena kondycji finansowej Twojej firmy.
 • Oczekujesz pomocy w momencie otrzymania wezwania z gwarancji. 

Mamy doświadczony zespół

I wiemy jak możemy Ci pomóc

W jakich sytuacjach możesz zastosować gwarancje ubezpieczeniowe?

1.

Wadium

Startujesz w przetargu? Kwota wadium jest wysoka? A może masz w trakcie wiele postępowań i łączna wartość wadiów zaczyna być znacząca? Gwarancja wadialna jest alternatywą do zabezpieczenia w gotówce. 

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wygrałeś przetarg, a umowa zakłada wniesienie gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek? Gwarancja ubezpieczenia jest jedną z form powszechnie stosowanych oraz dopuszczalnych przez Prawo zamówień publicznych.

3.

Usunięcie wad i usterek – zabezpieczenie na okres rękojmi (gwarancji) 

Zabezpieczenie to wnosi się standardowo na okres rękojmi, czasami również na okres gwarancji jeśli okres ten jest dłuższy. Okres tego zabezpieczenia zazwyczaj wynosi od roku do nawet 10 lat (standardowo dla robót budowalnych jest to 5 lat).

4.

Zaliczka na realizacje umowy

Zdarzają się w umowach, również w przetargach publicznych, zaliczki. Zazwyczaj warunkiem wypłaty zaliczki jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Jedną z form zabezpieczenia jest gwarancja zwrotu zaliczki, która zabezpiecza kwotę wypłaconej zaliczki.

Jaki jest koszt gwarancji ubezpieczeniowej?

Wysokość stawki waha się w granicach kilku procent (stawki wynoszą od ok. 1% do 2,5% wartości gwarancji w skali roku).

Uzależniona jest m.in. od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, branży oraz wniesionego zabezpieczenia.

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych?

 • Przeprowadzimy wstępną analizę sytuacji finansowej Twojej firmy i przekażemy Ci ocenę wskaźnikową wraz z naszym komentarzem. Wskażemy także, jakie dokumenty i informacje mogą być kluczowe w uzyskaniu dobrych ofert.
 • Wspólnie ustalimy zapotrzebowanie na gwarancje i zaproponujemy możliwe rozwiązania.
 • Zweryfikujemy cały rynek ubezpieczycieli oraz TUW w Polsce, którzy oferują gwarancje, a w niektórych przypadkach zaproponujemy również współpracę z ubezpieczycielami spoza Polski. 
 • Przedstawimy porównanie najlepszych ofert pod kątem wysokości limitów, podlimitów na pojedyncze gwarancje, stawek oraz form zabezpieczenia.
 • Wynegocjujemy oferty pod konkretną umowę (ważne zwłaszcza w przypadku dużych kontraktów).
 • Będziemy na bieżąco zarządzać aktualnymi limitami, ich zaangażowaniem, kończącymi się gwarancjami.
 • Będziemy na bieżąco informować o sytuacji rynkowej – z uwagi na skalę działania mamy szeroki przegląd rynku gwarancji ubezpieczeniowych: podejście ubezpieczycieli, zachowania inwestorów, zmiany w prawie.
 • Pomożemy w przypadku otrzymania wezwania z gwarancji.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź, jak taka współpraca mogłaby wyglądać  u Ciebie

Co zyskujesz, podejmując z Nami współpracę?

Spokój

Możesz spokojnie możesz patrzeć w przyszłość, bo masz pewność, że posiadasz czynne umowy o limit i na bieżąco możesz podejrzeć aktualne zaangażowanie w portalu klienta.

Przejrzyste raporty

Regularnie przesyłamy klientom informacje o czynnych umowach, ich wykorzystaniu, kończących się gwarancjach.

Bieżącą wiedzę o rynku gwarancji

Blisko 100 firm, które obsługujemy, dziesiątki gwarancji wystawiane każdego miesiąca pozwalają nam szeroko patrzeć na rynek oraz dzielić się naszymi doświadczeniami.

Szybkie efekty

Stała współpraca z towarzystwami pozwoliła nam wypracować procedury, które pozwalają w szybki i efektywny sposób zajmować się pozyskiwaniem gwarancji.

Jak pomogliśmy naszym klientom?

Uzyskanie limitu na 12 mln zł dla spółki z obrotami 20 mln zł. 

Uzyskanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod kontrakt 3-krotnie większy niż obroty spółki. 

Uzyskanie gwarancji zwrotu zaliczki na 17 mln zł, na wekslu (bez dodatkowych zabezpieczeń). 

Wstrzymanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej. 

Zainteresował Cię ten temat?

Zastanawiasz się, czy gwarancje ubezpieczeniowe to dobre rozwiązanie dla Ciebie?  

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy