Świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Gwarancje ubezpieczeniowe

jedna z alternatywnych metod wniesienia zabezpieczenia: wadium, należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi – zamiast blokowania gotówki.

Dedykowane ubezpieczenia dla branży IT

Działalność firm informatycznych jest bardzo zróżnicowana, przez co ochronę w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej zapewnić może jedynie produkt, dopasowany do profilu działalności.

Ubezpieczenia OC

zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Realizacja robót budowlanych wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych – warto zabezpieczyć się
dobrą polisą CAR/EAR.

Ubezpieczenia pojazdów

Proponujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb – specyfiki prowadzonej działalności, wielkości floty pojazdów, warunków finansowych.

Ubezpieczenia na życie oraz zdrowotne

Coraz częściej zdarza się, że oferta grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tworzy dla pracowników realną wartość dodaną, jaką może zaoferować pracodawca.

Ubezpieczenia majątku

Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku posiadanego i użytkowanego w związku z prowadzoną działalnością przed utratą czy uszkodzeniem.

Kilka słów o nas

Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą świadczą usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1869/12 r.
Infinity (IBU) specjalizuje się w doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń finansowych, zwłaszcza gwarancji ubezpieczeniowych. Znaczną cześć naszych Klientów obsługujemy kompleksowo, zapewniając pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.

Doradzamy oraz obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności, różnej wielkości. Współpracujemy z przedsiębiorstwami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również NewConnect. W naszym portfelu znajdują się również wymagający Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

Witamy na naszej nowej stronie Internetowej!

Po kilku latach przeszedł czas na zmiany. Stworzyliśmy dla naszych obecnych oraz nowych Klientów nową stronę.

Kontakt

Infinity Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

    Ul. Wrocławska 98/4
        81-530 Gdynia

   tel. 58 351 37 70

   e-mail: biuro@ibu.pl

Zapraszamy do współpracy z grupą Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi w zakresie obsługi brokerskiej i reprezentowania Państwa interesów na rynku ubezpieczeniowym.

NIP: 5851465003
REGON: 221743359
KRS: 0000434053

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy