Polisa OC

Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej brokera z sumą gwarancyjną 5 914 778,43 PLN na jedno zdarzenie
i 8 753 861,16 PLN na wszystkie zdarzenia.