Świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Gwarancje ubezpieczeniowe

jedna z alternatywnych metod wniesienia zabezpieczenia: wadium, należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi – zamiast blokowania gotówki.

Dedykowane ubezpieczenia dla branży IT

Działalność firm informatycznych jest bardzo zróżnicowana, przez co ochronę w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej zapewnić może jedynie produkt, dopasowany do profilu działalności.

Ubezpieczenia OC

zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Realizacja robót budowlanych wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych – warto zabezpieczyć się
dobrą polisą CAR/EAR.

Ubezpieczenia pojazdów

Proponujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb – specyfiki prowadzonej działalności, wielkości floty pojazdów, warunków finansowych.

Ubezpieczenia na życie oraz zdrowotne

Coraz częściej zdarza się, że oferta grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tworzy dla pracowników realną wartość dodaną, jaką może zaoferować pracodawca.

Ubezpieczenia majątku

Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku posiadanego i użytkowanego w związku z prowadzoną działalnością przed utratą czy uszkodzeniem.

Kilka słów o nas

Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą świadczą usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1869/12 r.
Infinity (IBU) specjalizuje się w doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń finansowych, zwłaszcza gwarancji ubezpieczeniowych. Znaczną cześć naszych Klientów obsługujemy kompleksowo, zapewniając pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.

Doradzamy oraz obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności, różnej wielkości. Współpracujemy z przedsiębiorstwami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również NewConnect. W naszym portfelu znajdują się również wymagający Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

Kontakt

Infinity Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

    Ul. Wrocławska 98/4
        81-530 Gdynia

   tel. 58 351 37 70

   e-mail: biuro@ibu.pl

Zapraszamy do współpracy z grupą Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi w zakresie obsługi brokerskiej i reprezentowania Państwa interesów na rynku ubezpieczeniowym.

NIP: 5851465003
REGON: 221743359
KRS: 0000434053

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy