Branża IT

ZOBACZ

OC dla IT

ZOBACZ

Gwarancje ubezpieczeniowe.

Alternatywa dla gwarancji bankowych.

Zobacz

Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą świadczą usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1869/12 r.

Infinity (IBU) specjalizuje się w doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń finansowych, zwłaszcza gwarancji ubezpieczeniowych. Znaczną cześć naszych Klientów obsługujemy kompleksowo, zapewniając pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.


Doradzamy oraz obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności, różnej wielkości. Współpracujemy z przedsiębiorstwami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również NewConnect.
W naszym portfelu znajdują się również wymagający Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalizacje

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, który postawił na specjalizacje branżowe. Jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania dostępne na rynku dla każdej z poniższych branż.

Najczęściej wybierane produkty

Jesteśmy w stanie zaoferować każdy produkt dla naszych Klientów. Poniżej prezentujemy najczęściej wybierany produkty.

Aktualności

Koniec covidowego zakazu wezwań z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktów oraz potrącania kar umownych

Ustawa covidowa (Dz.U. 2020 poz. 374) przez długi czas chroniła firmy przed wezwaniami z gwarancji ubezpieczeniowych oraz potrącaniem kary umownej. Niestety 24 sierpnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, gdzie art. 10 uchyla art. 15r1 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


31.08.2022

Zobacz
należności handlowe Ubezpieczenie należności handlowych

Niewątpliwie, opóźnienia w regulowaniu należności, czy niewypłacalność odbiorcy usługi mogą uderzać w płynność przedsiębiorstwa, a tym samym w możliwość regulowania własnych zobowiązań. Ryzyko sprzedaży z odroczonym terminem płatności możemy ograniczyć poprzez zakup ubezpieczenia należności handlowych.


09.05.2022

Zobacz