Ubezpieczenie OC dla IT

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług dla branży IT

Wiemy, że działalność firm informatycznych jest bardzo zróżnicowana, przez co ochronę̨ w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej zapewnić́ może jedynie specjalistyczny produkt, dopasowany do profilu działalności. Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów znajdujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Państwa biznesu. OC zawodowe dla programisty, informatyka bądź innego specjalisty z branży IT jest dostosowane do specyficznych wymagań każdego ze specjalistów. Oferujemy profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (z ang. professional liability insurance) dla każdej osoby pracującej w branży IT.

Przykładowe sytuacje, w których ubezpieczenie może okazać się potrzebne.

 • napisane oprogramowanie nie spełnia swojej funkcji,
 • przeprowadzona integracja aplikacji, danych sieci itp., nie działa poprawnie,
 • nieumyślnie zostały uszkodzone lub usunięte dane komputerowe,
 • użyty design strony www narusza prawa własności intelektualnej lub prawa o ochronie danych,
 • udostępniony hosting działa niepoprawnie,
 • podwykonawcy projektu naruszyli zasady uczciwej konkurencji.

Ten krótki katalog przykładowych zdarzeń może być podstawą do pojawienia się roszczenia wniesionego przez Twoich kontrahentów lub przez osoby trzecie. Tego rodzaju roszczenia mogą zostać zrefundowane przez Twojego ubezpieczyciela, z którym podpisałeś umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług IT. OC zawodowe programisty oraz innych specjalistów z branży IT pozwoli zabezpieczyć się przed wszelkimi nieprzyjemnymi konsekwencjami błędów i zaniedbań.

Jak wygląda proces zawarcia polisy?

1. Nawiązanie kontaktu / analiza potrzeb

2. Uzupełnienie wniosku i podpisanie pełnomocnictwa brokerskiego

3. Ocena ryzyka i przygotowanie zapytania ofertowego

4. Zebranie ofert od wszystkich ubezpieczycieli

5. Analiza i negocjacje ofert

6. Przygotowanie porównania ofert i rekomendacji

7. Podjęcie decyzji

8. Przygotowanie umowy ubezpieczenia (polisy) (1-2 dni*)

* W przypadku konieczności całą procedurę możemy znacznie skrócić.

1. Jakie roszczenia może pokryć ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie pokryje koszty z tytułu odszkodowania wynikające z roszczenia osób trzecich będące konsekwencją błędów i uchybień w zakresie wykonywania usług IT.

Zakres usług IT objętych ubezpieczeniem OC zawodowym  jest każdorazowo dostosowany do potrzeb Twojej firmy. Może on obejmować następujące czynności: programowanie, usługi doradcze i konsultingowe, analizy, integracje, projektowanie, instalowanie, serwisowanie, sprzedaż i dostawy oprogramowania, przetwarzanie danych, itp. Szczegółowy zakres ubezpieczonej działalności zawsze znajduje się w ofertach, a następnie w polisie ubezpieczeniowej.

Ryzyka, które występują podczas wykonywania usług IT mogą być następujące:

 • błąd, zaniechanie lub pominięcie (Errors & Omissions),
 • naruszenie umowy na wykonanie usługi IT (Breach of Contract), niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie produktów i usług,
 • nieuczciwość pracowników (Employee’s Dishonesty, Employee’s Infidelity),
 • naruszenia praw własności intelektualnej (Intellectual Property Rights Infringement and Defamation),
 • naruszenia prywatności i dobrego imienia (Privacy Liability),
 • cyberataki, przesyłanie wirusów komputerowych (Network Security).

Wszystkie wyżej wymienione ryzyka mogą powodować powstanie roszczenia, za które może odpowiadać finansowo Twoje przedsiębiorstwo. OC dla programisty bądź informatyka będzie ochraniać specjalistów z branży IT przed wszelkimi konsekwencjami nieprzewidywalnych następstw ich codziennej pracy. Dodatkowym problemem, który pojawia się w takim momencie jest wysoki koszt obsługi prawnej, która powinna zweryfikować zasadność oraz wysokość roszczenia – w zależności od wynegocjowanej oferty koszty obrony są do wysokości lub ponad wskazaną sumę gwarancyjną w polisie.

2. Jakie dodatkowe koszty mogą zostać pokryte w ramach ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie może pokryć dodatkowe koszty wynikające z roszczeń, w tym m.in.:

 • koszty obsługi prawnej,
 • udziału w czynnościach sądowych,
 • odtworzenia zniszczonych i utraconych danych,
 • kosztów public relations,
 • kosztów bezpieczeństwa w sieci w tym kosztów wynikających z jakiegokolwiek roszczenia będącego konsekwencją przesyłania wirusów, cyberataku, itp.

Dostosowanie odpowiedniego zakresu ochrony powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. OC zawodowe IT dla programisty i informatyka będzie różnić się w zależności od specyfikacji wykonywanej pracy oraz Twoich oczekiwań.

3. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Atrakcyjność́ oferty ubezpieczenia dla programisty zależy nie tylko od ceny, ale również od innych elementów, a do najważniejszych z nich możemy zaliczyć́:

 • osoby objęte ubezpieczeniem – standardowo są to: spółka, pracownicy w tym na umowach o pracę i cywilnoprawnych oraz podwykonawcy. Ubezpieczyciel nie przyjmie swojej
  odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób, które nie zostały wskazane w polisie,
 • zakres terytorialny oraz prawo, na podstawie którego rozpatrywane są roszczenia,
 • zakres czasowy ubezpieczenia – jest to określenie terminu, w którym musi dojść do błędu zawodowego i/lub zgłoszenia roszczenia, aby ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność.

Podczas prowadzonej analizy ofert należy zwrócić uwagę na wiele szczegółów, które pozwolą nam spośród pozornie nie różniących się̨ od siebie ofert wskazać́ tę, która będzie najkorzystniejsza dla Twojej firmy.

Po zebraniu ofert i negocjacjach z Ubezpieczycielami porównujemy i analizujemy kilkadziesiąt elementów każdej oferty, które decydują o maksymalnym dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do Twoich potrzeb. Ubezpieczenie OC dla specjalistów z branży IT np. programistów i informatyków jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

4. Od czego zależy i jaki jest koszt ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia zależy m.in. od:

 • oceny ryzyka spółki przez ubezpieczyciela (rodzaj wykonywanych usług, doświadczenie w zakresie prowadzonych usług, zabezpieczenia wewnętrzne, zabezpieczenia zewnętrzne, procedury, itp.),
 • generowanych przychodów, liczba pracowników/współpracowników (B2B),
 • sumy ubezpieczenia.

Składki za ubezpieczenie kształtują się na poziomie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Klient XKlient YKlient Z
Przychody1 500 000 zł 6 000 000 zł30 000 000 zł
Suma gwarancyjna1 000 000 zł 5 000 000 zł 25 000 000 zł
Zakres terytorialnyCały Świat (włącznie z USA) Cały Świat (włącznie z USA) Cały Świat (włącznie z USA)
Składka5 100 zł 9 600 zł 81 000 zł

Jeżeli nie masz pewności czy Twoje obecne ubezpieczenie zapewnia należytą ochronę lub czy spełnia wymagania wynikające z umowy podpisanej z kontrahentem skontaktuj się z nami (klikając tutaj możesz zapoznać się z przykładowymi wymaganiami w zakresie posiadania OC zawodowego dla branży IT stawianymi przez spółki z Polski, Europy jak i USA lub Kanady). Udzielimy Tobie darmowej porady w tym zakresie – otrzymasz od nas raport wskazujący wady oraz zalety Twojego obecnego ubezpieczenia. Jesteśmy w stałym kontakcie z ubezpieczycielami posiadającymi w swojej ofercie tego rodzaju ubezpieczenia. Dzięki temu mamy pewność, że posiadamy najbardziej aktualną wiedzę na temat nowych produktów, klauzul oraz rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do Twojej umowy.

 

Nasza usługa jest bezpłatna. Otrzymujemy prowizję od ubezpieczycieli. Prowizja wliczona jest w składkę, bez względu na kanał sprzedaży.

INNE PRODUKTY DLA IT