Ubezpieczenia OC zawodowe

Ubezpieczenia OC zawodowe

Istotą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za błędy i zaniechania związane ze świadczonymi usługami. W przypadku popełnienia błędy ubezpieczenie zapobiegnie poniesieniu przez spółkę straty finansowej. Poza wypłaconym odszkodowaniem, ubezpieczyciel pokrywa również koszty obrony oraz ekspertów.

W przypadku specjalistycznych usług bardzo często istnieje ryzyko, że „jakość” prac zostanie zakwestionowana. Czasami drobny błąd może doprowadzić do milionowych strat u kontrahentów.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, w naszej ocenie, kluczowa jest znajomość branży dla której przygotowujemy odpowiedni produkt.

Nasze usługi w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują:

  • identyfikację ryzyka,
  • konstrukcję programu ubezpieczeniowego dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzenie kilkuetapowego procesu negocjacji z ubezpieczycielami w celu pozyskania najkorzystniejszej oferty na rynku,
  • wdrożenie i administrację programu ubezpieczeń przez okres trwania polis,
  • aktywną pomoc i doradztwo w procesie likwidacji szkód,
  • weryfikację zakresu ubezpieczenia polis podwykonawców w celu dodatkowego zabezpieczenia Klienta.

Przygotowując ofertę zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę danej branży. Specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze trzech branż, dzięki czemu wiemy, gdzie występuje największe ryzyko, z jakimi szkodami możemy się spotkać, oraz jakie wyłączenia mogą być kluczowe.