IDD

W związku z wejściem 1 października 2018 roku w życie ustawy IDD (o dystrybucji ubezpieczeń), w ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy IDD, informujemy, że:  

  1. działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń wykonujemy jako firma Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi sp. z o.o., 
  1. adresem naszej siedziby jest: ul. Wrocławska 98/4 81-530 Gdynia, 
  1. jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym. 

 

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy IDD informujemy, że: 

  1. numer naszego zezwolenia z rejestru brokerów ubezpieczeniowych to: 1869/12 
  1. rejestr brokerów ubezpieczeniowych a także rejestr brokerów reasekuracyjnych jest dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker 

 

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy IDD, informujemy o: 

  1. możliwości złożenia reklamacji, 
  1. możliwości wniesienia skargi, 
  1. możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. 

 

Klienci Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi sp. z o.o. mają możliwość złożenia skargi na działalność spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.