Blog

AI a branża ubezpieczeniowa. Przykłady, szanse, zagrożenia

Spis treści

Sztuczna inteligencja na dobre zagnieździła się w branży ubezpieczeniowej i jest używana już od wielu lat. Natomiast z uwagi na znaczący wzrost poziomu tej technologii w ostatnim czasie jej rozwój poszybuje do góry po raz kolejny. Wiążą się z tym niewątpliwie pewnego rodzaju zagrożenia. Ale też prawdziwy ocean możliwości, które zostaną wykorzystane przez ubezpieczycieli. Poniżej znajdziecie krótkie omówienie nowych rozwiązań, zagrożeń oraz szans jakie niesie za sobą ta technologia – z uwagi na naszą specjalizację w zakresie ubezpieczania branży IT, która dostarcza takie rozwiązania, technologia AI (SI) jest nam bardzo bliska. Zacznijmy jednak od omówienia, jak w przeszłości wykorzystywano AI w ubezpieczeniach, wskazując zarówno udane projekty, jak i te, które czekają nadal na swoje nowsze, lepsze wersje. 

Udane pomysły na wykorzystanie AI w ubezpieczeniach: przykłady

Likwidacja powtarzalnych i prostych szkód (np. szkody w pojazdach) 

AI jest wykorzystywana bardzo szeroko w ubezpieczeniach pojazdów. Działa już od zgłoszenia szkody, poprzez wykonywanie oględzin, skanowanie i ściąganie danych z dokumentów typu dowód rejestracyjny, weryfikację kosztów naprawy, wykorzystanie glokalizacji, aż po pomoc przy wysyłce niezbędnych pism do organów takich jak Policja, Sądy itp.  

Wykrywanie fraudów ubezpieczeniowych 

Oczywiście obecnie odbywa się to raczej poprzez nauczenie AI pewnych schematów i reguł, na które powinna reagować. Przykładem niech będzie to, co kiedyś mogło być stosowane jako przesłanka do weryfikacji, czy dane zgłoszenie szkody nie posiada znamion wyłudzenia: 

  • szkoda dotyczy pojazdu marki, która na podstawie statystyki ubezpieczyciela charakteryzuje się zwiększonym prawdopodobieństwem zgłoszenia szkody mającej na celu wyłudzenie odszkodowania. Specjalnie nie wskazuję marki pojazdu, ale niektórzy ubezpieczyciele byli bardzo mocno wyczuleni na pewną niemiecką markę premium; 
  • kolor pojazdu (ciekawostka: tutaj prym wiódł kolor czarny);pojazd sprowadzony niedawno z innego kraju (oczywiście jako bezwypadkowy). 

Ucząc AI pewnych algorytmów, bardzo łatwo można stworzyć proste narzędzie, które zastąpi mozolną pracę człowieka, filtrując w odpowiedni sposób zgłoszenia szkód o potencjale wymuszenia. Co jest dodatkową wartością takiego rozwiązania? Na bieżąco możemy modyfikować kryteria i parametry, co zmieni automatycznie działanie algorytmu.  

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego 

Ubezpieczyciele odkupują od nas ryzyko lub, inaczej, my transferujemy ryzyko na ubezpieczycieli (za odpowiednią opłatą). Natomiast każdy ubezpieczyciel chciałby, aby zakupione przez niego ryzyko odpowiadało jego aktualnemu zapotrzebowaniu i zainteresowaniu. W szczególności zaś, by spełniało formalne, odgórne założenia kwalifikacji ryzyka i zarządzania nim. Każdy ubezpieczyciel bowiem określa dany poziom i rodzaj ryzyka, który jest w stanie od nas odkupić za konkretnie określoną kwotę. W tym zakresie już od dłuższego czasu ubezpieczyciele z korzyścią wspomagają się technologią AI.  

Rozwiązania, szanse i zagrożenia związane z AI w branży ubezpieczeniowej

Rozwiązania, czyli co nas czeka  

AI jako idealne rozwiązanie dla branży finansowej 

AI to doskonałe narzędzie dla branży finansowej, dlatego już teraz współczynniki adaptacji AI w tym sektorze są jednymi z najwyższych w gospodarce.  

Choć ubezpieczyciele nie korzystają obecnie z AI tak intensywnie, jak dzieje się to w innych branżach, to jednak zwykle dysponują środkami, które pozwolą na wartościowe inwestycje w przyszłości. AI już teraz opiera się bardzo mocno na optymalizacji procesów, czyli obniżeniu kosztów i zwiększeniu zysków. Kolejnym etapem będzie już zapewne wykorzystanie AI do tworzenia modeli, które będą na wysoce zaawansowanym poziomie oceniały ryzyka – nie tylko te powszechne i proste, ale również te mniej spotykane i charakteryzujące się wyższą szkodowością.  

Ogromną szansą dla ubezpieczycieli jest posiadanie rozbudowanego zaplecza IT w postaci wielu spółek technologicznych wykonujących usługi dla branży ubezpieczeniowej – w tym takich które opierają się na AI (w szczególności na nauczaniu maszynowym).  

Zagrożenia – pracownicy 

Według 50. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przygotowanego przez Randstad branża ubezpieczeniowa jest wymieniana jako jedna z tych o największym stopniu obaw związanych ze zwolnieniami towarzyszącymi wprowadzeniu rozwiązań AI:  

W ujęciu branżowym natomiast największy niepokój towarzyszy sektorom: hotelarstwa i gastronomii, finansów i ubezpieczeń (po 27 proc.) oraz handlowi (26 proc.). Najpewniej czują się natomiast pracownicy edukacji: 59 proc. twierdzi, że nie obawia się utraty posady z powodu rozwoju AI.

Istotna część osób odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert – zarówno po stronie ubezpieczycieli, (agenci ubezpieczeniowi) jak i brokerów ubezpieczeniowych, którzy reprezentują interesy swoich klientów, będzie musiała pomyśleć o przekwalifikowaniu się. W ostateczności mogą pozostać w branży ubezpieczeniowej, ale zmieniając charakter wykonywanych usług z dostarczania ofert do roli konsultantów ubezpieczeniowych i szerokiego doradztwa.  

Pomimo gwałtownego wzrostu znaczenia AI w branży ubezpieczeniowej w/w problem nie dotknie jeszcze długo brokerów ubezpieczeniowych, którzy wyspecjalizowali się w zabezpieczeniu klientów branż o wysokim stopniu skomplikowania. Przykładem może być obsługa dużych klientów z branż takich jak IT czy też branża budowlana, gdzie jednak jednostkowe podejście do sprawy i nieszablonowe rozwiązania stosowane są bardzo często.   

Zagrożenia – hakerzy w AI 

Ryzyka związane z AI? Większe narażenie na cyberataki. To kolejna technologia, czyli kolejna możliwość skierowania wektora ataków hckerskich poprzez znalezienie błędu i i wykorzystanie go do przeprowadzenia skutecznego ataku np. ransomware.  

Szanse branży ubezpieczeniowej – jak wykorzystać AI? 

Co może okazać się kluczowe dla ubezpieczycieli na tym etapie? Dokładna weryfikacja długu technologicznego związanego ze wsparciem AI na poszczególnych płaszczyznach prowadzenia swojej działalności oraz wyznaczenie kluczowych obszarów, w których wykorzystanie AI spowoduje szybką optymalizację powtarzalnych procesów. W drugiej kolejności warto skupić się tym, aby konkretne roziwązanie oparte na AI spowodowało wypełnienie niszy (zapotrzebowania na rynku),która nie została do tej pory zagospodarowana.  

Big data a AI  

Ubezpieczyciele posiadają ogromne zbiory danych (tzw. big data), które do tej pory zarządzane są m.in. dzięki rozwiązaniom IT takim jak BI (Business Intelligence) itp. Natomiast dopiero zaangażowanie AI do analizy danych będzie powodowało istotne korzyści a niejednokrotnie przewagę wobec konkurencji. Nie od dziś wiadomo, że dane to jedna z najwyższych wartości w obecnym świecie biznesu. Natomiast odpowiednio obrobione dane i szczegółowo przeanalizowane (np. przy wsparciu AI) mogą stać się oszlifowanymi diamentami!  

Ubezpieczenia zdrowotne a sztuczna inteligencja 

Wiele informacji płynących z rynku ubezpieczeniowego wskazuje, że idealnym obszarem do zagospodarowania przez sztuczną inteligencję jest rynek ubezpieczeń zdrowotnych. Poza standardowymi korzyściami wynikającymi z użycia takiej technologii istotne jest bieżące badanie kondycji psychicznej wnioskodawcy chociażby poprzez weryfikację podczas rozmowy telefonicznej tonu i tembru jego głosu. 

Podsumowanie, czyli co z tą sztuczną inteligencją?

Jedno jest pewne – przy tak zintensyfikowanym rozwoju technologii AI wdrożenie jej w procesy ubezpieczeniowe jest nieuniknione. Ubezpieczyciele, którzy już teraz prowadzą odpowiednie badania i w prawidłowy sposób rozwijają ten element, będą posiadali olbrzymią przewagę nad ubezpieczycielami, którzy wystartowali w tym wyścigu zbyt późno.  

Należy również zwrócić uwagę na to, że wykorzystanie sztucznej inteligencji musi posiadać pewne ograniczenia i uporządkowania prawne (sama technologia stwarza bowiem nieograniczone możliwości jej stosowania, a jedynym ograniczeniem jest obecnie nasza wyobraźnia).  

Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym sztucznej inteligencji (AI ACT). Pod koniec 2023 roku stanowisko w tej sprawie przedstawiła już Rada Europejska. Głównym założeniem rozporządzenia jest podział ryzyk, jakie może nieść za sobą wykorzystanie AI. Przy najwyższych ryzykach wprowadzone zostaną jednoznaczne ograniczenia w możliwości stosowania sztucznej inteligencji. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. 

Piotr Cholewczyński

Piotr Cholewczyński

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych.

Od niemal dekady działa aktywnie w ubezpieczeniach dla branży IT. Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe oraz likwidację szkód.

W ubezpieczeniach od 14 lat.

Może zainteresuje

Cię także: