Blog

Branża MedTech – połączenie IT z life science

Branża MedTech – która obejmuje wszystkie zdobycze technologii, które można zastosować do profilaktyki, diagnozowania oraz leczenia chorób – rośnie w niebywałym tempie. Pandemia Covid-19 dodatkowo przyspieszyła jej rozwój na przestrzeni ostatnich 2-3 lat.

Przykładem MedTech są zarówno nowoczesne urządzenia diagnostyczne (zarówno te wykorzystywane w szpitalach, jak i przystosowane do używania w warunkach domowych), urządzenia do przeprowadzania zabiegów, aplikacje służące do monitorowania różnych przewlekłych chorób, jak i rozwiązania telemedyczne umożliwiające wizyty lekarskie na odległość. W procesie ich produkcji i rozwoju wykorzystuje się szereg innowacyjnych technologii, takich jak m.in. blockchain, sztuczna inteligencja (AI), machine learning (ML) i chatboty.

SPRAWDŻ TEŻ: Case study, czyli jak ubezpieczyć skomplikowane ryzyko i zrobić to dobrze.

Zainteresowanie sektora medycznego najnowszymi technologiami oraz rosnące potrzeby pacjentów w dużym stopniu wpłynęły na to, że w 2022 r. aż 13% wszystkich startupów w Polsce (ok. 100) stanowiły podmioty MedTech. Co warte zauważenia, spółki MedTech coraz odważniej wchodzą na NewConnect i GPW. Wszystko to sprawia, że MedTech powoli wyrasta na nową „ziemię obiecaną” polskiej branży life science – dzięki temu, że oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, przyciąga coraz większą rzeszę inwestorów.

Rozwój rynku MedTech niesie za sobą ogromne możliwości, ale też zagrożenia. Stąd coraz częściej trafiają do nas firmy z tego sektora, które chcą się ubezpieczyć od błędów zawodowych. Należy jednak wiedzieć, że szkody osobowe są standardowo wyłączone z ochrony w ramach ubezpieczenia OC zawodowego dedykowanego dla branży IT (Professional Indemnity). W związku z tym, że ryzyko wystąpienia szkody osobowej w tym wypadku jest największe, ubezpieczyciele oferujący produkt OC dla IT nie są zainteresowani składaniem ofert dla tego typu działalności.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie dla branży IT.

Działalność w zakresie technologii informatycznych związanych z opieką zdrowotną można ubezpieczyć w ramach odrębnego produktu: kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów z branży technologii zdrowia (life sciences). Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.

  • ogólną odpowiedzialność cywilną – szkody na osobie i w mieniu,
  • odpowiedzialność za produkty i usługi – szkody na osobie i w mieniu spowodowane wypadkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, a wynikającym z produktu lub usługi ubezpieczonego,
  • odpowiedzialność za szkody inne niż na osobie i w mieniu, w tym wady produktów i usług oraz wady realizacyjne, szkody we własności intelektualnej, w prywatności oraz w reputacji, koszty naruszenia danych osobowych.

Ubezpieczyciel wypłaci także świadczenie na pokrycie kosztów obrony prawnej.

Ubezpieczenie tego typu w przypadku firm MedTech jest jedyną opcją, aby kompleksowo zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym ze świadczonymi usługami.

Aleksandra Woźniakowska – Broker

Poszukujesz właściwej ochrony w związku ze świadczeniem usług w branży MedTech? Umów się z nami na rozmowę!

Może zainteresuje

Cię także: