Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Case study: Jak obniżyć składkę w polisie OC zawodowej o 40% przy zachowaniu szerokiej ochrony?

Case study: Jak obniżyć składkę w polisie OC zawodowej o 40% przy zachowaniu szerokiej ochrony?

Spis treści

Spółki IT bardzo często stają przed wyzwaniem związanym z poszukiwaniem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC zawodowego. Motywacje mogą być różne – samo spełnienie wymogów kontraktowych narzuconych przez klientów czy też zapewnienie bezpieczeństwa firmie w obliczu ekspansji na rynki zagraniczne i związanej z tym coraz większej odpowiedzialności finansowej.  

Niezależnie od motywacji proces pozyskania wartościowej oferty dla IT wymaga zaangażowania obu stron – nie tylko klienta, ale przede wszystkich doświadczonego w tym zakresie pośrednika ubezpieczeniowego. 

Poza dobrą ochroną szczególnie istotnym elementem są warunki finansowe – każdorazowo dążymy do ich optymalizacji. Nie dotyczy to tylko nowych rachunków, ale także optymalizacji aktualnej polisy pod kątem finansowym. Otrzymujemy także takie sygnały od rynku IT: potrzeba znacznego obniżenia kosztu ubezpieczenia.  

Problem – wysoki koszt ubezpieczenia

Kto:  

Spółka IT z obrotami rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

Usługi:  

Cloud, Big Data, DevOps, systemy skalowalne; usługi te dostarczane są głównie w modelu team leasing/body leasing; umowy typu Time&Material, z pełnym nadzorem i kontrolą klienta nad realizowanym projektem.  

Rynki:  

Cały świat, głównie USA.

Wyzwanie – szeroka ochrona przy atrakcyjnej składce

Pierwsze spotkanie:  

Oceniliśmy z dużym prawdopodobieństwem, w oparciu o zadanie właściwych pytań, szansę na obniżenie składki w stosunku do obowiązującej aktualnie. 

Jak to możliwe: 

Od kilkunastu lat obsługujemy kompleksowo branżę IT, łącząc ekspercką wiedzę i autorskie rozwiązania z wypracowanymi przez ten czas partnerskimi relacjami z ubezpieczycielami z całej Europy. 

Proces:

Klient udostępnił nam wniosek ubezpieczeniowy z poprzednich lat. Po szczegółowym zapoznaniu się z jego treścią zaproponowaliśmy kolejne spotkanie celem przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Etap ten ma na celu zrozumienie specyfiki firmy, a w konsekwencji zaproponowanie takich zmian we wniosku, które pozwolą zaprezentować ją ubezpieczycielom adekwatnie do ponoszonego ryzyka. 

Wyzwanie: 

Uzyskanie atrakcyjnej cenowo oraz zakresowo oferty, która będzie spełniała wymogi kontrahentów przy jak najmniejszym nakładzie czasu i pracy po stronie klienta.  

Podkreślamy to dlatego, że wnioski do OC zawodowego są jednymi z najbardziej skomplikowanych na rynku ubezpieczeń, a ilość i szczegółowość pytań potrafi skutecznie zniechęcić już na samym początku. Ponadto większość tego typu wniosków wymaga szerszego omówienia, doprecyzowania lub wyjaśnienia z brokerem. W przypadku średnich i dużych firm niezbędne jest zaangażowanie w jego wypełnianie osób z różnych działów (security, compliance, księgowość itp.).  

Kluczowym elementem w procesie pozyskania oferty na ubezpieczenie OC zawodowe jest wniosek – wpływa on na faktyczną odpowiedzialność ubezpieczyciela

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najczęstsze błędy we wnioskach na OC zawodowe i ich konsekwencje

Rozwiązanie – właściwa ocena ryzyka

Jak wspomnieliśmy, klient posiadał już ubezpieczenie od kilku lat. Natomiast bez wsparcia brokera wyspecjalizowanego w obsłudze firm z branży IT wypełnienie wniosku często nie przynosi oczekiwanego rezultatu.  

Skąd o tym wiemy: 

Klienci IT czasami po tygodniach czy miesiącach poszukiwań ofert na OC zawodowe (na podstawie samodzielnie wypełnionego wniosku) nie są w stanie uzyskać żadnej oferty lub otrzymane oferty są bardzo drogie. Dlaczego tak się dzieje? W przypadku braku szczegółowych informacji na temat zakresu i charakteru usług ubezpieczyciel przyjmuje zawsze większe ryzyko, niż ma to miejsce w rzeczywistości.  

W przypadku naszego klienta od początku rozmawialiśmy z CEO oraz prawnikiem firmy. Przesłane jeszcze przed drugim spotkaniem zagadnienia, które chcemy na nim poruszyć, pozwoliły dość szybko i sprawnie przejść przez ten etap.  

Co się wydarzyło w czasie spotkania? 

  • Wskazaliśmy, jakie obszary działalności mają kluczowe znaczenie dla ubezpieczycieli.
  • Podpowiedzieliśmy intencje pytań zawartych we wnioskach, wskazując te, które w ich przypadku będą szczególnie ważne do oceny ryzyka.  
  • Zasugerowaliśmy wprowadzenie zmian w dotychczasowym wniosku, które pozwolą na obniżenie kosztu ubezpieczenia przy zapewnieniu szczelnej ochrony.  
  • Przeanalizowaliśmy zapisy w umowach dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, które mogą mieć znaczenie pod kątem oceny ryzyka przez ubezpieczycieli.  
  • Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby klienta (wymogi kontrahentów), zaproponowaliśmy najkorzystniejsze rozwiązania, które pozwolą je wszystkie spełnić.  

Efekt: 

Dzięki sprawnej współpracy dość szybko wypełniliśmy i zweryfikowaliśmy z klientem wniosek, który posłużył do pozyskania ofert ubezpieczenia. Zbadaliśmy zarówno rynek polski, jak i zagraniczny – w przypadku świadczenia usług głównie dla kontrahentów z USA jest to standard w naszej obsłudze.

Składka niższa o 40%!

Następnie podjęliśmy negocjacje z ubezpieczycielami, mające na celu dopasowanie zakresu ochrony i limitów do potrzeb klienta oraz maksymalne obniżenie składek. Finalnie przedstawiliśmy rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty – którą w tym wypadku była oferta od ubezpieczyciela światowego, ale z oddziałem w Polsce. Składka w wybranej ofercie była o ok. 40% niższa od tego, co klient płacił do tej pory 

 

Podsumowanie

W biznesie – tak jak i w życiu – często pojawia się lęk przed zmianami. Nie mamy pewności, czy nowy partner jest godny zaufania i czy jego obietnice znajdą jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, a my nie zostaniemy „bez niczego”. Dlatego – przekładając to na grunt ubezpieczeń – warto korzystać ze wsparcia brokera wyspecjalizowanego w obsłudze firm z Twojej branży.

SPRAWDŹ TEŻ

Jak wybrać właściwego brokera ubezpieczeniowego dla Software House'u

IBU specjalizuje się w ubezpieczeniach OC dla branży IT już od 12 lat, a 5 rok jest Certyfikowanym Partnerem SoDA (Software Development Association Poland).  

Nasze doświadczenie i wypracowane rozwiązania, znajomość know-how branży IT, szeroka wiedza na temat oceny ryzyka przez ubezpieczycieli oraz szereg innych czynników sprawiły, że po raz kolejny w 100% spełniliśmy oczekiwania klienta.

Aleksandra Woźniakowska

Aleksandra Woźniakowska

Brokerka.

Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe dla branży IT. Na co dzień szeroko dba o bezpieczeństwo Software House’ów.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: