Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Case study, czyli jak ubezpieczyć skomplikowane ryzyko (i zrobić to dobrze)

Case study, czyli jak ubezpieczyć skomplikowane ryzyko (i zrobić to dobrze)

Problem

Jeden z naszych Klientów – duża firma z branży IT dostarczająca oprogramowanie dla instytucji bankowych – potrzebuje polisy, która spełniłaby wymogi kontrahentów.

Z uwagi na usztywnienie się polskich ubezpieczycieli w zakresie oceny ryzyka, dotychczasowy ubezpieczyciel odmówił wznowienia polisy na kolejny rok. Największym wyzwaniem było samo znalezienie ubezpieczyciela na rynku polskim, który byłby gotowy przedstawić pełną ofertę. Branża klienta (BaaS) dla ubezpieczycieli wiąże się z wysokim ryzykiem. Jako broker musieliśmy też zadbać o spełnienie wymogów kontrahentów naszego klienta.

 

Wyzwanie – dobre ubezpieczenie IT

Wyzwaniem było nie tylko dopasowanie zakresu ubezpieczenia, ale w ogóle znalezienie oferty na polskim rynku. Zakres pracy naszego Klienta jest szeroki, a ryzyko duże. Tworzenie core’owych systemów dla banków oceniane jest przez ubezpieczycieli jako szczególnie wysokie, a wręcz restrykcyjne.

Przed przystąpieniem do szukania oferty przeprowadziliśmy z klientem spotkania warsztatowe z CFO i działem legal. Pomogło nam to ustalić priorytety i, jednocześnie, usprawnić wewnętrzne procesy w firmie klienta. Dzięki tym spotkaniom:

  1. Wskazaliśmy, jakie obszary naszej działalności mają kluczowe znaczenie dla ubezpieczycieli,

  2. Podkreśliliśmy, które elementy wniosków ubezpieczycieli (do oceny ryzyka) są szczególnie ważne,

  3. Podpowiedzieliśmy intencje pytań zawartych we wnioskach, wskazując jednocześnie optymalne rozwiązania.

Rozwiązanie – dwie polisy IT do wyboru

W związku z problemami na polskim rynku, nie ograniczaliśmy rozmów jedynie do naszych polskich partnerów. Poszukiwanie ofert na całym świecie to praktyka, która jest dla nas standardem przy okazji bardziej wymagających ryzyk.

Międzynarodowa analiza przyniosła oczekiwane efekty. Pozyskaliśmy dwie oferty, które spełniały kryteria – jedną od ubezpieczyciela z Londynu, drugą od firmy zarejestrowanej poza Europą. Obie były bardzo dobre i spełniały wszystkie wymogi.

Standardowo, podjęliśmy wielopoziomowe negocjacje z ubezpieczycielami – zarówno dotyczących zapisów na polisie, warunków ubezpieczenia jak i właściwej prezentacji firmy pod kątem posiadanych procedur, zabezpieczenia i ryzyka operacyjnego. Ten ostatni element w rozmowach z ubezpieczycielami miał szczególne znaczenie przy merytorycznej części negocjacji warunków finansowych. Po zakończeniu rozmów z ubezpieczycielami, zarekomendowaliśmy naszemu klientowi wybór oferty lepszej – londyńskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najczęstsze błędy w polisach OC zawodowych dla IT

Wnioski

Nasza praca polega nie tylko na sprawdzeniu polskiego rynku i pozyskaniu z niego ofert ubezpieczeniowych dla naszych Klientów. Aktywnie angażujemy się w pracę nad poprawą bezpieczeństwa w firmach naszych partnerów. Wychodzimy przed szereg – szukamy jeszcze lepszych sposobów na ochronę. Wiedząc o Was więcej, skuteczniej dbamy o Wasz interes (maksymalne możliwe obniżenie kosztu ubezpieczenia przy jak najlepszej ochronie).

SPRAWDŹ TEŻ

5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym IT
Piotr Cholewczyński

Piotr Cholewczyński

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych.

Od niemal dekady działa aktywnie w ubezpieczeniach dla branży IT. Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe oraz likwidację szkód.

W ubezpieczeniach od 14 lat.

Może zainteresuje

Cię także: