Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Grupowe ubezpieczenie na życie. Jak zabezpieczyć się finansowo przed tym, czego się boimy?

Grupowe ubezpieczenie na życie. Jak zabezpieczyć się finansowo przed tym, czego się boimy?

Główne ryzyka odczuwane przez Polaków

Niedawno opublikowany raport Polskiej Izby Ubezpieczeń zatytułowany “Mapa ryzyka Polaków” w zasadzie potwierdza to, co wiemy od zawsze: najbardziej boimy się śmierci i ciężkiej choroby najbliższej osoby, a także własnej choroby (w tym nowotworu), utraty sprawności, braku dostępu do opieki medycznej, braku pieniędzy na starość, a także wypadku samochodowego. Pandemia dodatkowo nasiliła te obawy. Co więcej, główne ryzyka odczuwane przez Polaków pozostają takie same bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i poziom dochodów.

Najczęściej wybierane ubezpieczenie na życie

Odpowiedzią na większość obaw współczesnego społeczeństwa może być ubezpieczenie na życie – nie uchronimy się co prawda w ten sposób od negatywnych zdarzeń, ale możemy zminimalizować ich negatywne skutki, głównie finansowe. Najczęściej oferowanym rodzajem ubezpieczenia na życie jest grupowe ubezpieczenie na życie – objętych jest nim w swoim miejscu pracy blisko połowa wszystkich zatrudnionych w Polsce. Zazwyczaj jest to dodatkowy benefit dla pracowników, w całości lub częściowo finansowany przez pracodawcę, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność na rynku pracy.

W latach 2015-2020 ubezpieczyciele wypłacili z tytułu ubezpieczeń na życie ponad 53 mld zł.

Przydatność grupowego ubezpieczenia na życie

Aby jak najlepiej zobrazować przydatność grupowego ubezpieczenia na życie, posłużymy się prostym, ale prawdopodobnym przykładem z życia codziennego:

Pracownik uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu podczas podróży służbowej. Na skutek odniesionych obrażeń trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego m.in. liczne urazy czaszki oraz klatki piersiowej, uraz rdzenia kręgowego oraz wieloodłamowe złamanie kości udowej. Spędził w szpitalu 2,5 miesiąca (w tym tydzień na OIOM), w tym czasie przeszedł też kilka operacji. Po wyjściu ze szpitala potrzebował rehabilitacji.

Dzięki temu, że jest ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie w swojej firmie (składkę w wysokości 90 zł finansuje mu pracodawca) pracownik otrzyma następujące świadczenia.

Świadczenia w ramach grupowego ubezpieczenia na życie:

  • pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy: 14 680 zł
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku: 78 000 zł
  • trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku: 160 000 zł

(100 000 zł jednorazowo oraz miesięczne raty 1 000 zł przez 5 lat)

  • operacje chirurgiczne: 5 000 zł
  • rehabilitacja medyczna: 500 zł

Łącznie pracownik otrzyma 258 180 zł. Kwota ta choć częściowo zrekompensuje poniesioną szkodę i ułatwi proces rekonwalescencji oraz zapewni środki na życie rodzinie pracownika. Bez grupowego ubezpieczenia na życie mógłby on liczyć wyłącznie na jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy.

Bardziej doceniają ubezpieczenia osoby, które w przeszłości już z nich skorzystały i otrzymały świadczenie. 89% z nich uznaje ubezpieczenie za przydatne w sytuacji nieprzewidzianych życiowych zdarzeń.

Ubezpiecz się od nieprzewidzianych zdarzeń

Raport PIU pokazuje, że najważniejsze obawy i troski można ubezpieczyć. Ubezpieczyciele doskonale to wiedzą, dlatego wychodzą naprzeciw potrzebom dostosowując swoją ofertę do zmieniających się obaw Polaków – niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada już w swoim portfelu produktów ubezpieczenie na życie. Pracodawcy zaś powinni umożliwić pracownikom przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie, bo niesie to za sobą szereg korzyści dla obu stron. Ma także szczególne znaczenie w branżach, w których rynek pracodawcy został zastąpiony przez rynek pracownika (co ma miejsce chociażby w branży IT).

Aleksandra Woźniakowska – Młodszy broker

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu ubezpieczenia grupowego w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami

Może zainteresuje

Cię także: