Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek – dlaczego ma takie znaczenia dla bezpieczeństwa finansowego firmy budowlanej?

Gwarancja usunięcia wad i usterek – dlaczego ma takie znaczenia dla bezpieczeństwa finansowego firmy budowlanej?

Spis treści

Gwarancja usunięcia wad i usterek to istotny instrument finansowy w branży budowlanej. Pełni kluczową rolę w zabezpieczeniu interesów zarówno wykonawców, jak i inwestorów. Odpowiednio skonstruowana umowa dotycząca tego zabezpieczenia pozwala zbudować pewność biznesu i śmiało rozwijać projekt. W IBU jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom rozwiązanie rewolucyjne – gwarancję usunięcia wad i usterek nawet na kilkanaście lat.

Gwarancja usunięcia wad i usterek – co trzeba wiedzieć?

Oto najważniejsze aspekty tego rodzaju gwarancji: 

1. Definicja: gwarancja usunięcia wad i usterek zobowiązanie gwaranta (najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe) do zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wad lub usterek w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

2. Cel: zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w sytuacji, gdy wykonawca nie usunie wad i usterek w okresie gwarancyjnym lub rękojmi. 

3. Alternatywa dla kaucji: zamiast blokować własne środki finansowe w formie kaucji, wykonawca może skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowej, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie płynnością finansową. 

4. Okres obowiązywania: gwarancja jest wystawiana na okres rękojmi i/lub gwarancji jakości, który może być bardzo długi. W IBU dostarczamy naszym klientom rozwiązanie, pozwalające zabezpieczyć kontrakty nawet na kilkanaście lat! 

 

SPRAWDŹ TEŻ

Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy „dużej” wartości kontraktu

Znaczenie gwarancji usunięcia wad i usterek – benefity dla firmy budowlanej 

Jakie znaczenie gwarancja usunięcia wad i usterek ma dla firm budowlanych? Dlaczego warto sięgnąć po ten produkt i jak pomaga on w bezpiecznym realizowaniu celów biznesowych? 

  • Zwiększenie wiarygodności: posiadanie gwarancji zwiększa zaufanie inwestorów do wykonawcy i może być kluczowym czynnikiem przy wyborze oferty. 
  • Optymalizacja przepływów pieniężnych: pozwala na uniknięcie zamrożenia środków w formie kaucji, co poprawia płynność finansową firmy. 
  • Spełnienie wymogów kontraktowych: wiele umów w branży budowlanej wymaga przedstawienia takiej gwarancji jako warunku realizacji projektu. 
  • Długoterminowa ochrona: zabezpiecza interesy firmy w długim okresie, obejmując często kilkuletni (a teraz nawet kilkunastoletni!) okres gwarancyjny. 

W IBU organizujemy dla naszych klientów coś, co dotąd było niedostępne – zabezpieczenie nawet na kilkanaście lat. To prawdziwy przełom w branży i szansa na jeszcze efektywniejsze rozwijanie biznesu i realizowanie planów.

Sprawdź, jak możemy ci pomóc!

Jacek Wróblewski

Jacek Wróblewski

Aktywnie wspiera klientów z branży budowlanej.

Ekspert ds. gwarancji ubezpieczeniowych. Doświadczony broker.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: