Blog

Gwarancje ubezpieczeniowe – jakie niosą korzyści?

Gwarancja ubezpieczeniowa to pojęcie, pod którym kryje się szeroko rozumiana ochrona interesów zarówno inwestora, jak i wykonawcy kontraktu. Podczas gdy inwestor poprzez gwarancję ma pewność podpisania umowy (gwarancja wadialna) lub wykonania kontraktu (gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek), wykonawca utrzymuje płynność finansową, gdyż nie musi zabezpieczać kontraktu gotówką.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Na polskim rynku funkcjonuje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych. Najpopularniejsze z nich to:

  • gwarancja wadialna (wadium) – niezbędna do przystąpienia do przetargu,
  • gwarancja należytego wykonania umowy – zabezpiecza należyte i terminowe wykonanie kontraktu,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (rękojmi) – ochrania interesy inwestora podczas okresu gwarancji i rękojmi,
  • gwarancja zapłaty zaliczki – zabezpiecza terminową spłatę zaliczki,
  • gwarancja kaucyjna – zabezpiecza wynajmującego w sytuacji braku opłacania czynszu przez najemcę.

 

Jakie korzyści dają gwarancje ubezpieczeniowe?

Głównym atutem przemawiającym za gwarancjami ubezpieczeniowymi jest fakt, iż firma zwiększa swoją płynność finansową. Przedsiębiorstwo nie musi angażować własnej gotówki bądź brać kredytu na zabezpieczenie, co z kolei umożliwia uzyskanie większej ilości gwarancji wadialnych, a to z kolei zwiększa szansę na wygranie wartościowego kontraktu. Dzięki korzystaniu z gwarancji firma uwalnia środki na bieżącą działalność oraz zmniejsza wartość środków wykorzystanych w linii kredytowej.

Kolejnym plusem tego rodzaju zabezpieczeń jest możliwość zaangażowania czasu i energii w prowadzenie działalności. Przedsiębiorca, który ma zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę o limit (na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych) nie musi szukać każdorazowo zabezpieczenia kontraktu ani znać rynku gwarancji ubezpieczeniowych czy bankowych. Wystarczy, że posiada czynną umowę o limit, dzięki czemu ma możliwość uzyskania gwarancji od ręki, zgodnie z jej warunkami, bez szukania za każdym razem dostępnych opcji zabezpieczenia, przedstawiania dokumentów finansowych i badania kondycji firmy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Gwarancja bankowa a gwarancja ubezpieczeniowa

Następnym – równie ważnym dla przedsiębiorcy argumentem – jest fakt poczucia bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację, że beneficjent (inwestor) z jakiegoś powodu ogłasza upadłość, traci środki na realizację inwestycji bądź zwyczajnie ma kłopoty finansowe. Jest to moment, w którym środki finansowe wykonawcy są poważnie zagrożone, istnieje bowiem duże ryzyko, że nie odzyska wniesionego zabezpieczenia bądź będzie musiał rozwiązywać sprawę w sądzie (co jest związane z długim okresem oczekiwania, kosztami i nerwami).

Równie istotnym, jeśli nie najważniejszym argumentem, jest obniżenie kosztów udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych. Następuje to poprzez podpisanie wspomnianej już wyżej umowy o limit w towarzystwie ubezpieczeniowym. Koszty gwarancji ubezpieczeniowej są też zazwyczaj niższe niż w przypadku gwarancji bankowej, ponieważ nie płacimy marży od linii kredytowej, w którą zazwyczaj wchodzą gwarancje bankowe.

SPRAWDŹ TEŻ: Gwarancja ubezpieczeniowa od podwykonawcy – na co trzeba zwrócić uwagę?

Co więcej, wykonawca przedstawiający gwarancję ubezpieczeniową staje się bardziej wiarygodny dla beneficjenta, gdyż ten wie, że klient został „prześwietlony” przez gwaranta (towarzystwo ubezpieczeniowe) zarówno pod względem finansowym, jak i posiadanego doświadczenia i zaplecza niezbędnego, aby zrealizować dany kontrakt.

Korzystanie z gwarancji ubezpieczeniowych daje zatem przedsiębiorcy szereg zalet, których nie są w stanie zapewnić ani gwarancje bankowe, ani tym bardziej inne formy zabezpieczeń kontraktu (np. gotówka lub poręczenie). Dodatkowo warto wspomnieć, że dzięki korzystaniu z gwarancji za pośrednictwem doświadczonego brokera, uzyskują Państwo pewność, że otrzymana oferta jest najkorzystniejsza z możliwych (dzięki m.in. bieżącej wiedzy na temat sytuacji rynkowej).

Katarzyna Obiegła – Specjalista ds. ubezpieczeń

Interesuje Cię temat gwarancji ubezpieczeniowych? Przeczytaj, od czego zależy koszt gwarancji.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych?

Skontaktuj się z naszym zespołem

Może zainteresuje

Cię także: