Specjalizujemy się w ubezpieczeniach finansowych, zwłaszcza w gwarancjach ubezpieczeniowych każdego rodzaju, które stanowią alternatywę dla gwarancji bankowych oraz innych form zabezpieczenia kontraktu (np. zabezpieczenie w pieniądzu). Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium, bądź zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone według wyboru wykonawcy w kilku formach, jedną z nich są gwarancje ubezpieczeniowe.

Gwarancje najczęściej występujące na rynku polskim, które oferujemy: