Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Instalacje elektryczne na budowie – najpopularniejsze zagrożenia i ubezpieczenie dla firmy elektrycznej

Instalacje elektryczne na budowie – najpopularniejsze zagrożenia i ubezpieczenie dla firmy elektrycznej

W branży elektrycznej prowadzenie działalności niesie za sobą niebezpieczeństwa, przed którymi trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Ubezpieczenie dla firm elektrycznych to nie tylko kwestia prawnego obowiązku, ale także kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz mienia.  

Instalacje elektryczne na budowie narażone są na szereg potencjalnych zagrożeń, które mogą prowadzić do poważnych szkód i strat finansowych – odpowiednie ubezpieczenie jest najlepszym sposobem na zarządzanie tym ryzykiem. 

Firmy specjalizujące się w instalacjach elektrycznych na budowie muszą dbać nie tylko o jakość swojej pracy, ale także o odpowiednie zabezpieczenie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Podpowiadamy, jakie są kluczowe rodzaje ubezpieczeń niezbędne dla firm elektrycznych działających na placach budowy.

Ubezpieczenie OC dla Firm Elektrycznych 

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to kluczowy element ochrony dla firm z branży elektrycznej. Chroni przed finansowymi konsekwencjami w przypadku szkód wyrządzonych osobom lub mieniu w trakcie wykonywania pracy.  

Polisa OC obejmuje zarówno szkody osobowe jak i materialne, zapewniając spokój i bezpieczeństwo w pracy. Polisa OC jest też bardzo często wymagana przez inwestorów lub generalnych wykonawców.  

Zdecydowanie najlepszym pomysłem jest zawarcie przez firmę elektryczną ubezpieczenia OC jako polisy rocznej niż każdorazowo podpisywanie nowej umowy przy kolejnych kontraktach.  Takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze, pozwala pokryć ochroną wszystkie realizowane kontrakty oraz dowolnie kształtować zakres ubezpieczenia oraz jego sumę.

W przypadku ubezpieczenia OC dla firmy z branży elektrycznej istotne jest parę obszarów, w których posiadanie takiej polisy jest szczególnie przydatne: 

1. Pierwszym z zagrożeń, za które odpowiada polisa OC, jest ryzyko pożaru. Wadliwe wykonanie instalacji elektrycznych, przeciążenie obwodów czy zwarcia mogą prowadzić do wybuchu pożaru, który szybko się rozprzestrzenia, niszcząc nie tylko mienie, ale także zagrażając ludziom na miejscu pracy.  

 2. Kolejnym ważnym zagrożeniem jest uszkodzenie sprzętu elektrycznego, wynikające z nieprawidłowego wykonania instalacji. Awaria instalacji czy uszkodzenie drogich urządzeń elektrycznych mogą być powodem znaczących strat finansowych.  

 3. Szkody osobowe osób trzecich wynikające z działalności branży elektrycznej mogą być poważnym problemem, który dotyczy zarówno osób przebywających na placu budowy, jak i przypadkowych przechodniów. Wypadki związane z instalacjami elektrycznymi mogą prowadzić do obrażeń, poparzeń lub nawet śmierci. Dlatego ważne jest, aby firmy elektryczne miały odpowiednie ubezpieczenie OC, które chroni przed roszczeniami osób trzecich związanych z takimi szkodami. Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia, odszkodowania za doznaną krzywdę oraz ewentualne koszty sądowe.  

4. Kolejnym istotnym zagrożeniem są wypadki przy pracy. Praca na wysokościach, manipulacja prądem czy korzystanie z narzędzi elektrycznych to czynności, które niosą ze sobą ryzyko wypadków i, w efekcie, obrażeń ciała. Bezpieczeństwo pracowników można objąć ochroną w ramach odpowiedniej klauzuli w polisie OC albo wykupić jako odrębne ubezpieczenie dotyczące następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia wypadkowe dla firm elektrycznych zapewniają ochronę w sytuacjach, gdy pracownicy doznają obrażeń podczas wykonywania swoich obowiązków. W polskiej praktyce sądowej zasądzane są coraz wyższe odszkodowania dla pracowników, którzy odnieśli uszczerbek na zdrowiu lub dla rodzin tych, którzy zginęli podczas wykonywania pracy. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia. W razie wypadku polisa wypadkowa może pokryć koszty związane z leczeniem, hospitalizacją, rehabilitacją, a także ewentualnymi odszkodowaniami dla poszkodowanych pracowników. W branży elektrycznej inwestycja w ubezpieczenia wypadkowe to kwestia zarówno bezpieczeństwa pracowników, jak i stabilności finansowej firmy.

Podsumowanie – ubezpieczenie firmy elektrycznej 

Firma elektryczna powinna dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć się przed najczęstszymi zagrożeniami związanymi z prowadzeniem działalności. Ubezpieczenie nie tylko zapewnia ochronę przed potencjalnymi stratami finansowymi, ale także daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności w biznesie. Dlatego też każda firma elektryczna powinna dokładnie zbadać swoje potrzeby ubezpieczeniowe i wybrać odpowiednie polisy, które zapewnią kompleksową ochronę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.  

Szczególnie istotna jest w tym kontekście odpowiednia wysokość sumy ubezpieczenia oraz zakres dopasowany do specyfiki działalności. Inną sumę powinna mieć firma realizująca kontrakty w ramach budowy domów jednorodzinnych, a inną taka, która prowadzi swoje prace w halach produkcyjnych. 

Ubezpieczenie OC jest skomplikowane, a mnogość firm ubezpieczeniowych je oferujących oraz różnice w zakresach nie pozwalają w sposób łatwy dobrać odpowiedniego produktu. Dlatego też przydatna jest pomoc fachowca. W IBU specjalizujemy się w doradztwie firmom wykonawczym, w tym firmom elektrycznym. Zapraszamy do kontaktu – nasze doradztwo nic nie kosztuje, a może przynieść potencjalne oszczędności oraz poprawić jakość polis ubezpieczeniowych. 

Krzysztof Gąsiorowski

Krzysztof Gąsiorowski

Broker.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów z sektora budowlanego. W swojej karierze pracował z największymi firmami budowlanymi i deweloperskimi w Polsce. Odpowiada też za obsługę ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

W ubezpieczeniach od 20 lat.

Może zainteresuje

Cię także: