Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Koszty gwarancji rosną. Czy jest się czego obawiać? Garść statystyk

Koszty gwarancji rosną. Czy jest się czego obawiać? Garść statystyk

Komisja Nadzoru Finansowego publikuje kwartalnie wybrane wskaźniki efektywności, a raz w roku zagregowane dane finansowe.

Z tych publikacji wynika, że lata 2019 i 2020 dla ubezpieczycieli oferujących gwarancje były okresem, gdzie łącznie wypłacono więcej odszkodowań niż zebrano składki.  

Tutaj ważne, aby pamiętać, że zawsze po wypłacie kwoty roszczenia z wezwania z gwarancji ubezpieczeniowej ubezpieczyciele mają prawo (zasadniczo obowiązek) przeprowadzenia postępowania regresowego – uzyskania zwrotu wypłaconej kwoty z roszczenia. 

2021 rok – współczynnik szkodowości brutto na poziomie 24,49% – znaczący spadek w stosunku do 20 i 19 r. Pokłosiem tego z pewnością były działania ochronne państwa w związku z powstałą pandemia – tzw. Ustawą covidowa (20.03.2022 r.).

“Blokada wezwań” zdecydowania zastopowała wypłaty ze strony ubezpieczycieli. Pisaliśmy o tym więcej w naszym artykule Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy a ustawa covidowa.

Statystyki za lata 2020 - IIQ 2022

Poniżej statystyki z lat 2020 – IIQ 2022:

Kluczowe dane finansowe za 2020 rok: 
Składka zebrana w 2020 r.: 475 066 tys. zł (dynamika 20/19 – 96,06%)
Współczynnik szkodowości za 2020 – 123,02% (w uproszczeniu składka zarobiona – odszkodowania i rezerwy na wypłaty) jako ciekawostka – w 2019 roku współczynnik szkodowości wyniósł 146,17%

Kluczowe dane finansowe za 2021 rok: 
Składka zebrana w 2021 r.: 458 906 tys. zł (dynamika 21/20 – 96,60%)
Współczynnik szkodowości za 2021 – 24,49% (w uproszczeniu: składka zarobiona– odszkodowania i rezerwy na wypłaty)

Wskaźniki za II kwartał 2022 r.: 
Dynamika składki za 2 kwartał 2022 r. – 114,13% (IIQ 21 / IIQ 22)
Dynamika odszkodowań za II Q 22 r. – 1214,71% (IIQ 21 / IIQ 22)
Współczynnik szkodowości za IIQ 2022 – 33,27% – mimo wysokiej dynamiki szkodowości – współczynnik szkodowości na relatywnie niskim poziomie w stosunku do 2021 r. (24,49%)

Wskaźniki za III kwartał 2022 r.: 
Dynamika składki po 3 kwartałach 2022 r. – 121,26% (IIIQ 21 / IIIQ 22)
Dynamika odszkodowań za III Q 2022 – 104,95% 
Współczynnik szkodowości za III Q 2022 – 6,52%

Bądź na bieżąco z informacjami i aktualnościami

ważnymi dla branży budowlanej

Zapraszamy!

Może zainteresuje

Cię także: